Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis

< Terug
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33703 Sittard - Markt 25 : Schtadt Zitterd > Horecapand gelegen aan de Markt, vermoedelijk daterend uit de zeventiende-achttiende eeuw. In 1946 vond een grondige verbouwing plaats onder architect Joseph Wielders.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM125 Broeksittard - Achter de kerk 11-15 : School en Voormalig Gemeentehuis > In 1860 maakte architect J. L. Lemmens uit Beek het oorspronkelijk ontwerp voor dit gebouw dat bedoeld was als lagere school met onderwijzerswoning. De school met onderwijzerswoning werd in 1862 in gebruik genomen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM031 Einighausen - Everstraat achter 34 : Bakhuis > Een eenvoudig bakhuisje uit de negentiende eeuw, achter voormalige boerderij. Het object behoort tot de boerderij Everstraat 34
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521591 Sittard - Agricolastraat 120-122 : Woonhuizen > Traditioneel expressionistische woonhuizen, gebouwd naar een ontwerp van architect Nic Ramakers te Sittard, in opdracht van de vereniging Woningzorg. Deze woningen zijn in vergelijking met de uit 1921-1922 daterende panden, die voor rekening van architect Ramakers werden gebouwd, eenvoudiger gefundeerd en soberder van uitvoering.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM110 Limbricht - Beekstraat 19: Boerderij > Het boerderijcomplex bestaat uit een boerenwoning met twee losstaande schuren in U-vorm. Woning en één schuur staan met de korte kant aan de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM16047 Geleen - Biesenweg 1F: Biesenhof Pachtboerderij > De Biesenhof is een typische Limburgse carréhoeve met een rijke historie. Het monument ligt in een laagte, direct aan de Geleenbeek, aan de voet van de Sweikhuizerberg. Het moerassige weilandschap van weleer, droeg bij aan de minder goede bereikbaarheid van de hoeve en was daardoor goed beschermd in de zeventiende en achttiende eeuw. De Biesenhof heeft een hoge omgevingswaarde vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM124 Broeksittard - Aan het Broek 3 : Boerderij > Vrij authentiek vakwerkpand uit de 18e eeuw op L-vormig grondplan waarvan de schuur aan de straatzijde in de jaren zestig is afgebroken.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM103 Guttecoven - Dorpstraat 18 : Boerderij > Het traditioneel pand, volgens de jaarankers uit 1890, heeft opvallende ontlastingsbogen en rondboogramen en een twintigruits stalen venster dat naar verluidt afkomstig is uit de vroegere kerk van Guttecoven.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM102 Guttecoven - Dorpsstraat 17 : Boerderij > Het betreft hier een gesloten boerenhoeve daterend uit 1850. Het monument bestaat uit een woonhuis haaks op de straat, met links daarvan een schuur- annex poortgebouw evenwijdig aan de straat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM111 Limbricht - Platz 9 : Boerderij, herberg > Het pand is in 1781 als boerderij gebouwd. Al snel werd er een herberg in gevestigd (1829), later een tapperij. In 1870 werd de herberg uitgebouwd en gemoderniseerd. Bij restauratie zijn dakkapellen aangebracht. Nu is het een café.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33759 Munstergeleen - Asbroekstraat 1 : Chorus hoeve > Volgens een inscriptie boven de woningdeur op de binnenplaats van deze carréhoeve is het oudste gedeelte (de voorste vier vakwerktraveeën) in 1623 opgetrokken. Rond 1800 werd het complex aanzienlijk gewijzigd door toevoeging van de poortvleugel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM185 Sittard - Baandert 1a : Woonhuis > Het betreft het half vrijstaand pand uit 1930, gelegen op de hoek van de Odasingel en Baandert 1A met een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen hoog. Het bestaat uit twee aaneengeschakelde bouwvolumes, één onder een schilddak en één onder een plat dak. De achtergevel van het pand is niet beschreven.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521632 Sittard - Begijnenhofstraat 6 : Woonhuis > Een woonhuis uit 1908 in een door de neo-renaissance beïnvloede traditionele bouwstijl. Het is gesitueerd in de westelijke gesloten wand van de Begijnenhofstraat, aan de binnenzijde van de Begijnenhofwal.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521634 Sittard - Begijnenhofstraat 23 : Woonhuis > Een woonhuis uit 1921, gebouwd door aannemer P. Keulers te Munstergeleen in opdracht van de weduwe H. Vroemen-Bormans, naar een ontwerp van architect. M.A.P.J. (Jos.) Martens te Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM025 Broeksittard - Dorpstraat 2 : Boerderij & Café > De totale bouwmassa uit de 17e en 18e eeuw bestaat uit een U-vormig complex met het woonhuis dwars op de weg ,het poortgebouw aan de straatzijde en de vakwerkschuur aan de achterzijde.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33770 Sittard - Irenelaan 8 : Boerderij Bergerhof > De Bergerhof is wellicht zo genoemd, omdat in de veertiende eeuw Dierich van de Berghe hier landerijen bezat. Belangrijke adellijke families hebben in de loop der tijden de Bergerhof in bezit gehad. In 1620 is men met de bouw begonnen. Op nog geen kilometer ten zuiden van de stadskern werd zij gebouwd op een kleine hoogte in het drassige dal van de Geleenbeek.Ten oosten van de hoeve lag er een uitgestrekt vruchtbaar landbouw- en weidegebied. Ten zuiden van de Bergerhof lagen vlakbij - aan de overzijde van de Geleenbeek - de Ophovenerhof en de Ophovener watermolen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33761 Munstergeleen - Geleenstraat 14 : Boerderij > Dit vermoedelijk vroeg achttiende-eeuws boerderijtje op U-vormige plattegrond was oorspronkelijk helemaal in vakwerk opgetrokken. Met name de gevels aan de straatzijde zijn midden negentiende eeuw (jaartal 1836 boven de schuurpoort) met baksteen gevuld.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM127 Sittard - Beukenlaan 3 : Woonhuis > Het woonhuis Beukenlaan 3 vormt één ontwerp met het buurpand aan de Gouverneur van Hövellstraat 14A. Ten opzichte van het buurpand is de oriëntatie van Beukenlaan 3 echter een kwartslag gedraaid hetgeen met de ligging van de genoemde straten verband houdt.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM130 Sittard - Brandstraat 28: Hotel > Voornaam pand van origine gebouwd op het einde negentiende eeuw en in de jaren dertig verbouwd en uitgebreid.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM131 Sittard - Brandstraat 32 / Parklaan 2 : Wonen/Winkel > Het pand is gelegen op de hoek Brandstraat-Parklaan en is afgedekt met een plat dak met aan de straatzijden dakafschuiningen, waarin vier dakkapellen met zadeldaken zijn opgenomen, aan de rechterkant -gevel Parklaan- een dakkapel met lessenaars dak.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM036 Geleen - Frans Erenslaan 3 : Woonhuis > Het gehele pand is gebaseerd op een rasterpatroon van 150 cm , waarbij de architect zich bewust beperkt heeft tot het gebruik van beton, hout en glas. Door een consequente toepassing hiervan is een zeer harmonisch geheel ontstaan.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM034 Geleen - Agnes Printhagenstraat 31 : Woonhuis > Hoekpand van een blok van drie, ter beëindiging van een straatwand op de kruising van de Mauritslaan met de Agnes Printhagenstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM026 Broeksittard - Dorpstraat 16 : Boerderij > Opvallend vormgegeven woonhuis uit de jaren twintig met schuur, bestaande uit twee bouwlagen onder een mansarde kap met schilddaken, afgedekt met rode Hollandse pannen en verder voorzien van uitstekende goten.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33745 Einighausen - Everstraat 4 : Boerderij > Een vroegere boerderij bestaande uit een woning met een rechteraanbouw waarnaast in het verleden vermoedelijk een poortgebouw stond, nog enigszins door een gedeelte van een poortboog in de voorgevel. Aan de achterzijde een losstaand gebouw vermoedelijk van origine een schuur of stallen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517862 Geleen - Seringenlaan 78: Dokterswoning > Praktijkwoning voor een huisarts, gebouwd in 1933, naar ontwerp van architect Jos Philips, in opdracht van de heer Croughs te Lindenheuvel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM104 Guttecoven - Wijnrankenstraat 13 : Boerderij > De oorspronkelijke functie van dit monument was boerderij. Het is in 1868 gebouwd en voorzien van een later gecementeerde voorgevel met eclectische elementen kenmerken.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33752 Limbricht - Beekstraat 19 : Boerderij, Limonadefabriek > Het gebouw is gerealiseerd in 1799 in opdracht van schepenfamilie Nelissen. Oorspronkelijk was de functie van het pand boerderij en molen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM113 Munstergeleen - Geleenstraat 20 : Boerderij > Op de oudste kadastrale kaart van Munstergeleen uit 1830 staat dit pand al aangegeven op de hoek van de Kommel, de weg langs Abshoven, later gewijzigd in Geleenstraat, en de weg langs de molens op de Geleenbeek naar Oud-Geleen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM128 Sittard - Brandstraat 3 en 3a : Winkel wonen > De gevel heeft drie vensterassen waarin vensteropeningen met geprofileerde gestucte omlijstingen en hardstenen onderdorpels.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM129 Sittard, Brandstraat 15 en 15a : Winkel wonen > Het pand met jugendstil elementen, bestaat uit drie bouwlagen en is afgedekt met een zadeldak met aan de onderkant een geprofileerde dakgoot op gootklossen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM027 Broeksittard - Dorpstraat 29 : Boerderij > Langgevel boerderij met poort aan de straatzijde, gelegen in de rooilijn. Boven de poort staat het bouwjaar 1834 ingekerfd. Tegen de achtergevel bevinden zich diverse aanbouwen en schuren.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33746 Einighausen - Everstraat 6 : Boerderij > Een boerderij met aan de straat een topgevel van baksteen met vlechtingen uit de negentiende eeuw. Aan de binnenplaats zit nog vakwerk uit de zeventiende eeuw. Inrijpoort onder een zadeldak.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33743 Broeksittard - Dorpstraat 42 : Boerderij > Achttiende-eeuwse carrévormige hoeve om een gesloten binnenplaats thans appartementencomplex.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33747 Einighausen - Everstraat 8 : Boerderij > Een boerderij met straatgevel van baksteen, met vakwerk aan de binnenplaats, bestaande uit een poortgebouw met woonhuis, gelegen aan de Everstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521636 Sittard - Dominicanenwal 1 : Woonhuis op 't Fort > Het herenhuis is 1924, in een historiserende eclectische bouwstijl gebouwd naar een ontwerp van architect Jac. Beurskens te Sittard, in opdracht van H. van Doorn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM133 Sittard - Engelenkampstraat 45 : Hotel-restaurant > Het object is gebouwd als hotel-restaurant door de familie Kerens, daarna in gebruik geweest als kantoor/winkel met bovenwoningen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM134 Sittard - Engelenkampstraat 57 : Woonhuis > Het object is gelegen in de binnenstad van Sittard, net buiten de historische stadskern. Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM038 Geleen - Graaf Huynlaan 2 : Winkel Woning > Dubbel winkel/woonhuis in traditionele bouwstijl met elementen uit diverse stijlen waaronder Berlagiaanse stijl en Expressionisme.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM114 Munstergeleen - Geleenstraat 30 : Woonhuis > Dit wit geschilderd tweelaagse middenganghuis werd in 1857 gebouwd voor Jan Antoon Dols-Peussens zoals een gevelsteen boven de deur laat zien. Sindsdien is aan het uiterlijk van het huis weinig veranderd. Het is bekend onder de naam "Op de Kommel".
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517860 Geleen - Jodenstraat 3: Villa Cantemerle > BOVENMEESTERWONING, oorspronkelijk gelegen naast de Antoniusschool, is genaamd Villa Cantemerle, voorheen Villa Nova. Het pand is gebouwd in 1910 in traditionalistische stijl met lichte invloeden van de Chaletstijl. Het is gebouwd in twee bouwlagen met afgeplat tentdak. 
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33671 Sittard - Gruizenstraat 27 : Stadsboerderij Den Tempel > De stadsboerderij Den Tempel is gebouwd in 1652: aansluitend aan of direct gelegen naast het fort ”Steenemuurke”. Oorspronkelijk is het nu resterende deel van Den Tempel onderdeel geweest van een groot complex (erf en stallen aan de rechterzijde van de  inrijpoort) en een watermolen (oorspronkelijk een olieen schorsmolen, later graanmolen).
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521620 Sittard - Heistraat 81 : Woningen > Zes arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521621 Sittard - Heistraat 73 : Woningen > Vier arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521622 Sittard - Heistraat 67 : Woningen > Drie arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33672 Sittard - Helstraat 3 : Woonhuis / Ecrevissehuis > Een zeer markant gebouw van baksteen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, met aan de straat een hoge puntgevel met vlechtingen en tweelichten kruiskozijnen van Naamse steen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33674 Sittard - Helstraat 41 en 43 : Woonhuis > Het pand is volgens de gesmede jaartalankers in de voorgevel gebouwd in 1627. Het is gelegen in de rooilijn en maakt deel uit van de originele stadsbebouwing.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM016 Sittard - Jubileumstraat 2 : Woonhuis Villa van Dooren > De door architectenbureau Thunissen-Hendricks uit Den Haag ontworpen villa werd in 1926 gebouwd in opdracht van de familie van Dooren.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521579-RM521602 Sittard - Villawijk rond Jubileumplein : Woonhuizen > In 1910 ontwerpt de toenmalige opzichter bij de gemeente (later stadarchitect van Sittard) Jos Wielders het stratenpatroon van het Julianaplein  e.o. In 1919 besloot de raad aldaar een villapark te realiseren tussen MolenbeekAgricolastraat-Schuttestraat-Jubileumstraat naar een ontwerp van de Sittardse architect Noël Ramakers.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM017 Sittard - Kapittelstraat 1 : Woonhuis > Dit pand is het smalste huis van Sittard en gebouwd voor (en waarschijnlijk door) Willem Pörteneers, wiens initialen (twee maal) in de voorgevel staan vermeld.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521639 Sittard - Kapittelstraat 6 : Stadsschool met onderwijzerswoning > Ontwerp in 1863 door architect Ch. Weber, uitbreiding in 1882  door J. Kayser. In 1911 overkapping van een gedeelte van de speelplaats door architect Jos. Wielders
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM146 Sittard - Kastanjelaan 25 : Woonhuis > Door architect Boosten sr. uit Maastricht ontworpen vrijstaand woonhuis in zakelijk expressionistische stijl, gebouwd in 1933.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM148 Sittard - Kerkplein 16-17-18: Wonen > Drie woonhuizen uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die één architectonisch geheel vormen. Het geheel maakt deel uit van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een complex bestaand uit een hoekpand en enkele aansluitende panden, die deel uit maken van een gesloten straatwand en gelegen zijn in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33744 Broeksittard - Kruisstraat 28-30 : Boerderij > In de jaren negentig van de twintigste eeuw gerestaureerd volgens een ontwerp van wijlen architect Jack Bey uit Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33750 Broeksittard - Lahrstraat 93 : Boerderij Lahrhof > Hoe oud het leengoed en pachthoeve zijn is niet meer te achterhalen, waarschijnlijk uit de hoge middeleeuwen. Al uit de vijftiende eeuw zijn er gegevens over Lahrhof, waaraan voortdurend is geen verbouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM234 Broeksittard - Weidom 1 : Boerderij > Het zeer markante pand is vermoedelijk uit de achttiende en negentiende eeuw en is verbouwd in 1905 door de familie Boyens-Vroemen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33748 Einighausen - Everstraat 10 : Boerderij > Van origine een carréboerderij van baksteen gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33755 Limbricht - Platz 5 : Boerderij / Brouwerij > Het pand stamt uit de zeventiende eeuw en is tijdens het beleg van het kasteel in 1650 mede geplunderd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33756 Limbricht - Steenstraat 17 : Woonhuis > Het pand is gebouwd in 1785. Het pand is ernstig vervallen geweest (1985). Woningvereniging Limbricht heeft het pand toen overgenomen en aan architect Leinders uit Sittard opdracht gegeven een restauratieplan te maken (1987) en zijn totaal vijf woningen gerealiseerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM039 Geleen - Graaf Huynlaan 11 en 13 - Woonhuis > Twee woonhuizen uit 1927 in een traditionele bouwstijl met invloeden van het (plastisch) expressionisme.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517859 Geleen - Graaf Huynlaan 19 : Woonhuis > Vrijstaand WOONHUIS, 1925, gebouwd naar ontwerp van architect Joh. Prummel te Groningen, in opdracht van dhr. R. Dunning. Achter het pand staat een berging, oorspronkelijk met toegang tot de schuilkelder.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM040 Geleen - Groenseijkerstraat 7 en 7a : Woonhuis > Het object is gelegen aan de rand van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend van belending.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33765 Munstergeleen - Koekamp 1 : Herenhuis > Carré-vormig complex uit 1781/82, gebouwd in opdracht van advocaat J.J.F. Meyer. Het woongedeelte is een tweelaags herenhuis met geblokte pilasters en een geknikt schilddak met dakruiter.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM116 Munstergeleen - Overstraat 1-5 > Zoals ook op andere plekken te zien is, werd het woongedeelte van boerderij op een gegeven moment vergroot en aangepast aan de eisen van de tijd. Zo zal dat in 1931 ook wel gebeurd zijn met het woonhuis van deze uit de negentiende eeuw daterende U-vormige boerderij.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM117 Munstergeleen - Overstraat 43 : Woonhuis > De hoofdbouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een mansardedak, voorzien van een eenvoudige houten muurgoot op uitkragend metselwerk.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33764 Munstergeleen - Pater C. Houbenstraat 6 > In de kern is deze carré-hoeve met tweelaagse woonvleugel mogelijk 18e-eeuws. Volgens de gevelankers in de top van de voorgevel is het pand in 1839 gewijzigd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM069 Geleen - Molenstraat 33 : Woonhuis > Het huis is gebouwd in opdracht van Jan Willem Lumens, overleden 1947 te Amby, en Maria Catharina Penders. De eerste eigenaar had er een bieren limonadebottelarij.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517852 Geleen - Prins de Lignestraat 4,6,8,10 Beambtenwoning > Vier beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten, in opdracht van de Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517853 Geleen - Prins de Lignestraat 5,7,9,11 : Beambtenwoning > Vier BEAMBTENWONINGEN onder doorlopende kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van de Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517854 Geleen - Prins de Lignestraat 12,14,16,18 : Beambtenwoningen > Vier BEAMBTENWONINGEN onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517855 Geleen - Prins de Lignestraat 13,15,17,19 : Beambtenwoningen > Vier beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517856 Geleen - Prins de Lignestraat 21,23 : Beambtenwoningen > Het woonblok maakt deel uit van het monumentencomplex Prins de Lignestraat. Dit blok van twee woningen werd in 1927 gebouwd in opdracht van de Stichting Thuis  Best te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517858 Geleen - Prins de Lignestraat 22,24,26 : Beambtenwoningen > Drie beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1934-1935 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van de Mijnwerkersbond.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521631 Limbricht - Platz 1 : Pastorie/ Burgemeesterswoning > Het door architect J. Jorna te Roermond ontworpen huis is gebouwd in 1888, in opdracht van pastoor Wijnen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM16043 RM16044 RM33763 Munstergeleen - Pater Karelweg 1 : Kapel / Woonhuizen > Van de voormalige dubbele watermolen op de Geleenbeek (Pater C. Houbenstraat 8) werd de molen op de oostelijke oever gesticht vóór 1287 en die op de westelijke oever in 1291.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM149 Sittard - Kleine Steeg 5 : Woonhuis > Dit vrijstaand pand van architect Jos Wielders uit 1935 is in een zakelijk expressionistische bouwstijl gebouwd, in opdracht van De Haes.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33680 Sittard - Kloosterplein 10 : Pastorie > Pastorie van de St.-Petruskerk ofwel de Grote Kerk, gebouwd tussen 1830-1839
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521640 Sittard - Kloosterplein 1 : Woonhuis > Dit herenhuis in eclectische stijl werd in 1910 gebouwd in opdracht van notaris van Wessem. Het  pand is gesitueerd in de historische binnenstad van Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM150 Sittard - Kloosterplein 2 en 2abcd : Kapittelhuis > Het pand bestaat uit twee bouwmassa’s, namelijk het kapittelhuis en een bijgebouw. Het kapittelhuis is gelegen op de hoek van het Kloosterplein en de Oude Markt.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM153 Sittard - Kloosterplein 8 : Schuur nu wonen > Deel van een voormalige tiendschuur, eind negentiende eeuw verbouwd tot woonhuis, met onderpui in eclectische stijl. Het pand is opgehoogd, dit is te zien aan de rechter zijgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM156 Sittard - Leijenbroekerweg 94 : Woonhuis > De hoofdvorm van het woonhuis is asymmetrisch en wordt bepaald door een krachtig vormgegeven steil zadeldak. Het pand is opgetrokken in donkerpaarse baksteen gemetseld in Vlaams verband.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517857 Geleen - Prins de Lignestraat 25-27 : Beambtenwoning > Twee beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517850 Geleen - Prins de Lignestraat 31 : Woonhuis Pastoor > Traditionele stijl met elementen van het expressionisme naar het ontwerp van J. en P. Cuypers.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM074 Geleen - Prins de Lignestraat 55 : Woonhuis > Traditionele bouwstijl met expressionistische kenmerken. Architect: Schols, Geleen
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM075 Geleen - Prins de Lignestraat 57 : Woonhuis > In 1925 gaf onderwijzer J.P.L. Bemelmans (Pieter) aan de Geleense architect H.H. Schols de opdracht een woonhuis te tekenen voor zijn gezin. Het werd gesitueerd aan een naamloze veldweg tussen de Groenseykerstraat en de Rijksweg.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM517848 Geleen - Prins de Lignestraat : Woningen en Kerk > Zes woningblokken uit 1927 in een traditionalistische stijl.De Augustinuskerk uit 1934 in neo-gotische stijl met expressionistische elementen. De pastorie en de kapelanie in een traditionalistische stijl. Een blok van drie beambtenwoningen uit 1934-35 in een traditionalistische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM076 Geleen - Raadhuisstraat 19 en 19a : Winkel / Woning > Een markant winkelpand met bovenwoningen in het centrum van Geleen dat dateert uit omstreeks 1930.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM155 Sittard - Leyenbroekerweg 50 : Woonhuis > Woonhuis, gebouwd rond 1934, dat geldt als fraai en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van vooroorlogse baksteenarchitectuur met stijlkenmerken van de Haagse school.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM157 Sittard - Limbrichterstraat 3 : Apotheek > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw of eerder.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM158 Sittard - Limbrichterstraat 4 en 6 : Winkel / Wonen > Twee winkelhuizen onder een kap (huisnummers 4 en 6) met een expressionistische voorgevel, vormen een architectonisch totaalbeeld.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM159 Sittard - Limbrichterstraat 7 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in het begin van de twintigste eeuw met een expressionistische voorgevel, vermoedelijk voor een achterliggend ouder pand.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM160 Sittard - Limbrichterstraat 12 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk in de zeventiende of achttiende eeuw en in de tweede helft van de negentiende eeuw de voorgevel verbouwd in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33689 Sittard - Limbrichterstraat 14 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1650 in Luikse stijl. De gepleisterde gevel heeft op de eerste verdieping twee segmentvormige vensteropeningen met sluitstenen, op de tweede verdieping een kruisraam en op de derde verdieping een dubbelraam.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33690 Sittard - Limbrichterstraat 16 : Winkel / Wonen > Van oorsprong twee panden gebouwd in de zeventiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM161 Sittard - Limrichterstraat 17, 17a, 17b en 19 : Winkel / Wonen > Pand van origine gebouwd in de zeventiende eeuw of vroeger. De voorgevel verbouwd vermoedelijk einde negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM163 Sittard - Limbrichterstraat 29 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de achttiende–negentiende eeuw. De voorgevel verbouwd einde negentiende eeuw met invloeden uit de neorenaissance.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM164 Sittard - Limbrichterstraat 31 : Winkel / Wonen > Winkelpand met bovenwoningen gebouwd rond 1925 in functionalistische stijl (nieuwe bouwen) met elementen uit het expressionisme gelegen op de hoek Limbrichterstraat-Kerkstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM077 Geleen - Raadhuisstraat 21 en 21a : Winkel / Wonen > In het eerste helft van de twintigste eeuw groeide het dorp Geleen als gevolg van de mijnbouw uit tot een stad. Hierbij hoorde ook een (nieuw) centrum met winkels. Het markante winkelpand Raadhuisstraat 21 en 21a werd, in opdracht van Van Haren’s schoenfabrieken te Waalwijk, in1939 ontworpen door architect M.J.A. Blokdijk uit Breda.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM086 Geleen - Spoorstraat 71 : Boerderij > Het object is gelegen aan de rand van Geleen. Het betreft een vrijstaande boerderij op ruime verkaveling, een woonhuis met stal. Alleen het woonhuis heeft monumentale waarde, de stal is beeldbepalend en wordt hierbij niet beschreven.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM166 Sittard - Limbrichterstraat 38 : Winkel / Wonen > De voorgevel gebouw in Jugendstil, begin twintigste eeuw, geplaatst voor een oude kern.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM167 Sittard - Limbrichterstraat 39 en 41 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1911 met Jugendstilgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM168 Sittard - Limbrichterstraat 40 : Winkel / Wonen > De gevel uitgevoerd in metselwerk heeft twee raamassen, aan de bovenzijde beëindigd door een geprofileerde sierlijst.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM175 Sittard - Limbrichterstraat 68 : Apotheek > Riant pand gebouwd in de zeventiende eeuw. De voorgevel is verbouwd in eclectische stijl rond 1900.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM162 Sittard - Limbrichterstraat 20 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de zeventiende en achttiende eeuw en de gestucte gevel omstreeks negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM165 Sittard - Limbrichterstraat 35 : Winkel / Wonen > Rijk bewerkte voorgevel gebouwd in 1900 in neorenaissance stijl, geplaatst voor een oudere kern.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM169 Sittard - Limbrichterstraat 44 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw en rond 1900 de verbouwing van de voorgevel in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33681 Sittard - Limbrichterstraat 47 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. Het pand is afgedekt met een zadeldak, aan de onderkant een geprofileerde dakgoot.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33682 Sittard - Limbrichterstraat 49 : Winkel / Wonen > De gevel met twee raamassen is gepleisterd in blokverband. Aan weerszijden lisenen gestukadoord in grote blokken. Pand gedekt met zadeldak waaronder een geprofileerde dakgoot op bewerkte klossen, aan de voorzijde een dakkapel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM170 Sittard - Limbrichterstraat 51 : Winkel / Wonen > Voormalig bankgebouw gebouwd in 1920 in expressionistische stijl momenteel in gebruik als winkel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM171 Sittard - Limbrichterstraat 52 en 52a : Winkel > Pand gebouwd in 1934, ontworpen door architect Wielders in opdracht van de firma Wolf & Hertzdahl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33683 Sittard - Limbrichterstraat 53 : Winkel / Wonen > Pand volgens de gevelsteen gebouwd volgens gevelsteen in 1770 in traditionele stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33691 Sittard Limbrchterstraat 54 : Winkel / Wonen > Origineel pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. De verbouwing voorgevel is rond 1900 gebeurd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33684 Sittard - Limbrichterstraat 55 : Winkel > Huis, waarvan de voorgevel uit de achttiende eeuw stamt, met segmentboogvensters in Naamse steen. Pleister met blokwerk. De winkelpui is uit de negentiende eeuw
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33692 Sittard - Limbrichterstraat 56 : Winkel / Wonen > Origineel pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende -achttiende eeuw. De verbouwing voorgevel rond 1900.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33685 Sittard - Limbrichterstraat 59 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de zeventiende – achttiende eeuw. 
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM172 Sittard - Limbrichterstraat 60 en 60a : Winkel / Wonen > Bijzonder mooi monumentaal pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw en de voorgevel verbouwd einde negentiende eeuw in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33686 Sittard - Limbrichterstraat 61 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende -achttiende eeuw afgedekt met een zadeldak met aan de onderzijde een geprofileerde houten dakgoot.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM173 Sittard - Limbrichterstraat 62 en 64 : Winkel / Wonen > Pand afgedekt met een zadeldak met aan de voorzijde een brede dakkapel met plat dak met overstek.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33688 Sittard - Limbrichterstraat 63 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw en rond 1900 gepleisterd in blokverband.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM174 Sittard - Limbrichterstraat 67 : Winkel / Wonen > Hoekpand gelegen op de hoek Limbrichterstraat-Rectorijstraatje gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM177 Sittard - Limbrichterstraat 71 : Winkel / Wonen > Groot winkelpand met bovenwoningen gebouwd in traditionele bouwstijl met Jugendstil elementen omstreeks 1900.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33693 Sittard - Markt 3 : Horeca / Winkel > Het pand is gesitueerd op hoek Markt, richting Rosmolenstraat en vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33694 Sittard - Markt 4 : Horeca / Winkel > Café-woonhuis gesitueerd aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33695 Sittard - Markt 5 : Winkel / Wonen > Van origine een groot bakstenen huis met wolfdak uit de periode einde achttiende eeuw. Het pand is gewijzigd eind negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM178 Sittard - Markt 14 : Winkel / Wonen > Het half vrijstaand pand, op de hoek van de Markt bestaat uit een één bouwvolume. Het pand heeft een nagenoeg vierkante plattegrond haaks op de Markt.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM179 Sittard - Markt 16 en 17 : Winkel / Wonen > Op deze plaats stond mogelijk een vroeger raadhuis van Sittard. Aldus Jacob Kritzraedt in zijn “Chronik der Stadt Gangelt.”
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM180 Sittard - Markt 19 : Winkel > Het maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad. Het betreft ook hier een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand aan de Markt.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM18277 Sittard - Markt 26 : Winkel / Wonen > Het huidige horecapand SOHO is een diep doorlopend woonhuis, gelegen aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33704 Sittard - Markt 28 : Wonen > Horecapand De Buren gelegen aan de Markt is een groot huis met een gepleisterde voorgevel. Het is vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. Het huidige pand is gebouwd in de negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33705 Sittard - Markt 30 : Onbekend > Dit horecapand gelegen aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de achttiende-negentiende eeuw is een eenvoudig huis met wolfdak.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33706 Sittard - Markt 32 : Wonen > Horecapand gelegen aan de Markt, gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM181 Sittard - Markt 33 : Winkel/ Wonen > Dit achttiende-eeuws pand met een laat negentiende-eeuwse, eclectische bovengevel, maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33707 Sittard - Markt 35 : Horeca / Wonen > Het pand uit 1750 op de Markt 35 is al meer dan honderd jaar een horecagelegenheid. Van 1979 tot 2005 was café De Suykerpot een begrip in Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521649 Sittard - Markt 36 : Hotel > Het voormalig hotel De Hollande, gesitueerd op de hoek van Markt en Putstraat is in 1889 gebouwd door de Sittardse aannemer Jan Laudy.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM182 Sittard - Millenerweg 3 : Boerderij > Hoeve Kleibergshof, een carréboerderij daterend uit de achttiende eeuw. is gelegen in de buurt van kasteel Millen, aan de noordgrens van de voormalige gemeente Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM018 Sittard - Molenbeekstraat 3 : Winkel / Wonen > Het gebouw beslaat een rechthoekige plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een kap. De hoek aan de straat is afgeschuind en dit deel is geaccentueerd door een eigen topgeveltje.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33771 Sittard - Ophoven 3 en 5 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. Later restauraties vonden plaats onder leiding van architect ir. Noël Ramakers en werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Laudy uit Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33775 Sittard - Ophoven 7 en 9 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33776 Sittard - Ophoven 11 en 13 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM188 Sittard - Oude Markt 8 : Wonen > Een zeer voornaam, maar sober pand uit de vroege negentiende eeuw met empire-elementen. Het betreft een woning die deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM189 Sittard - Oudeweg 22 : Boerderij > Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en is gelegen in de rooilijn. Het pand bestaat uit een hoofdbouwmassa aan de straat met aan de achterzijde twee uitbouwen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33714 Sittard - Paardestraat 40 : Boerderij / Molen van Hostenbach > De stadsboerderij staat) ook bekend onder de naam 'molen Hochstenbach'. In 1810 vroeg de metselaar Jean Weissen (Weijsen, Weizen) vergunning om een molen te bouwen buiten de Broekpoort.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33712 Sittard - Paardestraat 5 : Woonhuis > Pand gebouwd in 1645 maakt deel uit van het hoekpand Putstraat 4 met in de voorgevel een gevelsteen met datering. Het pand is vermoedelijk origineel, mogelijk met enkele aanpassingen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM190 Sittard - Paardestraat 24 : Wonen / Winkel > Het huis maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM019 Sittard - Paardestraat 25 : Wonen/Winkel > Het zadeldak is gedekt met rode keramische pannen en voorzien van een geprofileerde houten bakgoot op consoles. De voorgevel heeft een gevelbrede winkelpui van rond 1920 en daarboven een gevel met een regelmatige indeling.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM191 Sittard - Paardestraat 27 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk  gebouwd in de achttiende eeuw en rond de negentiende eeuw voorzien van een decoratieve gevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521642 Sittard - Paardestraat 31 : Wonen > Vrijstaand HERENHUIS, gebouwd omstreeks 1900 in een traditionele stijl met eclecticistische elementen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM192 Sittard - Parklaan 3 en 5 : Koetshuis / Casa Mia > Het pand bestaat uit meerdere bouwdelen in de trant van middeleeuwse kasteelbebouwing en is opgetrokken in roodbruine baksteen en gemetseld in kruisverband met de ronde vlakken in patijtsverband.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521654 Sittard - Parklaan 15 : Woonhuis / Kantoor > Het pand is in 1933 gerealiseerd voor architect Jos Wielders naar een ontwerp van zijn eigen hand.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM195 Sittard - Parklaan 22 : Woonhuis met praktijkruimte > Het woonhuis is uitgevoerd in een vierkante plattegrond met twee bouwlagen. Het pand is afgedekt met een tentvormig schilddak.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521643 Sittard - Parklaan 27 : Woonhuis > Een vrijstaand landhuis met een L-vormige plattegrond op de westoever van de Geleenbeek. Het geheel onderkelderde pand heeft afwisselend een of twee bouwlagen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521644 Sittard - Parklaan 29 : Woonhuis > Deze villa met een L-vormige plattegrond heeft een gedeeltelijk souterrain, en twee verdiepingen. Het hoofdgedeelte wordt gedekt door een schilddak met leien in schubdekking.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM196 Sittard - Parklaan 36 : Woonhuis > Het pand is gelegen in een vroeg twintigste-eeuwse uitbreidingswijk aan de rand van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM198 Sittard - Plakstraat 30 nu 108 : Woonhuis > Het pand maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad van Sittard. De woning bestaat uit een één bouwvolume en heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33716 Sittard - Putstraat 1 : Woonhuis Wemans huis > Zeer markant gebouw uit 1757zoals aangegeven op de windvaan -gebouwd in traditionele bouwstijl, gelegen op de hoek Markt-Putstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33717 Sittard - Putstraat 3 : Winkel / Wonen > Restaurant-woonhuis gebouwd tussen twee opgaande panden als latere invulling.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33718 en RM33719 Sittard - Putstraat 5 en 7 : Winkel / Wonen > De nummers 5 en 7 zijn ondergebracht in een gebouw, vermoedelijk gebouwd in zeventiende en achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33720 en RM33721 Sittard - Putstraat 9 en 11 : Winkel / Wonen > Op de begane grond twee identieke winkelpuien en aan de linkerkant een koetspoort met houten poort met stucomlijsting.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33730 Sittard - Putstraat 6 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw gelegen op de hoek PutstraatPaardestraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33729 Sittard - Putstraat 4 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1645 gelegen op de hoek Putstraat – Paardestraat maakt deel uit van het complex Om den tol.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33731 Sittard - Putstraat 8 : Wonen > Pand gebouwd in 1708 volgens smeedijzeren ankerbelettering op de gevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33732 Sittard - Putstraat 10 : Café / Wonen > Pand gebouwd in de achttiende-negentiende eeuw waarvan vermoedelijk omstreeks 1900 de voorgevel is gerenoveerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33733 Sittard - Putstraat 12 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk achttiende negentiende eeuw. Voorgevel met twee raamassen gepleisterd in blokverband.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33734 Sittard - Putstraat 14 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk in de zeventiende-achttiende eeuw. Gepleisterde  gevel met twee raamassen met aan de bovenzijde een gestucte lijst.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33722 Sittard - Putstraat 17 : Winkel / Wonen > Volgens de belettering 1681 van de smeedijzeren balkankers  in de voorgevel, gebouwd of verbouwd na het rampjaar 1677.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33723 Sittard - Putstraat 19 : Wasserij-Woonhuis > Pand gebouwd in de zeventiende eeuw vermoedelijk voor het rampjaar 1677.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM199 Sittard - Putstraat 21 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33735 Sittard - Putstraat 22 : Woonhuis > Pand gebouwd in 1780 zoals aangegeven op de gevelsteen met drie raamassen en een latere dakopbouw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33724 Sittard - Putstraat 23 : Winkel / Woonhuis > Pand gebouwd in 1680 volgens smeedijzeren letterankers op de gevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33725 en RM33726 Sittard - Putstraat 25 en 27 : Winkel / Woonhuis > Als totaal pand gebouwd in de zeventiende eeuw met vier raamassen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33727 Sittard - Putstraat 29 : Woonhuis > Markant pand gebouwd in de  zeventiende eeuw en voor de  stadsbrand van 1677.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33728 Sittard - Putstraat 31 : Café / Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende of achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33737 Sittard - Putstraat 32 : Café - Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33738 Sittard - Putstraat 38 : Winkel / Woonhuis > Hoekhuis gelegen op de hoek Putstraat-Pullestraat met de  gevel aan de Putstraat vermoedelijke gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM201 Sittard - Putstraat 47 : Winkel / Woonhuis > Dit winkelpand is gebouwd in de jaren dertig in de zakelijke expressionistische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33740 Sittard - Putstraat 50 : Woonhuis > Pand gebouwd in de zeventiende eeuw mogelijk voor de grote stadsbrand 1677.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM202 Sittard - Putstraat 54 : Winkel / Wonen > Hoekpand met laat negentiende eeuwse eclectische architectuur. Het pand met drie bouwlagen en zadeldak gedekt metTuiles du Nordpannen en aan de onderkant een bakgoot.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521645 Sittard - Putstraat 63 : Woonhuis > VILLA MARIA, gebouwd in 1893 in eclectische stijl vrij liggend aan de Putstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM203 Sittard - Putstraat 65 : Woonhuis > Pand gebouwd begin twintigste eeuw in traditionele stijl met elementen uit de neo-renaissance.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM204 Sittard - Putstraat 67 : Woonhuis > Pand gebouwd in het begin twintigste eeuw in traditionele stijl . Het pand is opgetrokken in rode baksteen
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM205 en GM206 Sittard - Putstraat 89 en 91 : Woonhuis > Panden gebouwd in traditionele stijl vermoedelijk in de achttiende eeuw met diverse stucelementen einde negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521646 Sittard - Rijksweg Zuid 10 : Woonhuis > Gebouwd in 1908 en gesitueerd in de lineaire bebouwing van de Rijksweg Zuid. Het pand werd gerestaureerd in 1992.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM209 Rijksweg Zuid 17-19 : Woonhuis > Het pand, gelegen aan de Rijksweg, ten westen van de historische stadskern van Sittard maakt deel uit van een gesloten straatwand en is gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM210 Sittard - Rijksweg Zuid 22 en 22a en 22b : Woonuis / Praktijkruimte > Een vrijstaand woningcomplex daterend uit 1960 naar het ontwerp van Jan Rietveld, de zoon van Gerrit Rietveld.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM211 Sittard - Rijksweg Zuid 31-33 : Woonhuis > Een dubbel woonhuis daterend rond 1915 in nieuw historiserende stijl,  gelegen aan de Rijksweg, ten zuidwesten van de historische stadskern van Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM212 Sittard - Rijksweg Zuid 35 : Woonhuis > Het pand is gelegen aan de Rijksweg, ten zuid-westen van de historische stadskern van  Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM213 Sittard - Rijksweg Zuid 39 : Woonhuis > Deze door Jos Wielders omstreeks 1932 ontworpen villa is gelegen aan de Rijksweg, ten zuidwesten van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM214 Sittard - Rijksweg 41 : Woonhuis > Het betreft een half vrijstaand pand. De bouwmassa bestaat uit een hoofdbouwmassa met een erker aan de voorzijde. De hoofdbouwmassa heeft een L-vormige plattegrond.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM215 Sittard - Rijksweg Zuid 45 : Woonhuis > Voormalige directeurswoning van de “Teekenschool” daterende uit 1913 en gelegen naast de in 1907 gebouwde “Teekenschool.”
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM217 Sittard Rijksweg Zuid 97 : Boerderij > Het pand is gelegen aan de westzijde van de Rijksweg, aan de rand van het stadscentrum van Sittard. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in een straatwand.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM218 Sittard - Rijksweg Zuid 99 : Woonhuis > Het object is gelegen aan de westzijde van de Rijksweg, aan de rand van het stadscentrum van Sittard. Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521623 en RM521624 Sittard - Sint Petrusstraat 2 Overhoven > Zes arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM219 Sittard - Stationsdwarsstraat 14 : Woonhuis > Het pand gebouwd in 1905 in traditionele stijl met Jungendstil elementen Het object bestaat uit een woonhuis met twee bouwlagen en is gedekt met een zadeldak.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM220 Sittard - Stationsstraat 6 : Woonhuis > Het pand bestaat uit twee bouwlagen en is afgedekt met een mansarde kap, waarvan het onderste gedeelte is bekleed met leien en het bovenste gedeelte met pannen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM221 Sittard - Stationsstraat 25 : Café - Wonen > Het pand is gelegen op de hoek Stationsstraat-Stationsdwarsstraat met aan de voorzijde een ommuurd pleintje met lindebomen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM222 Sittard - Steenweg 36 : Winkel / Wonen > De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige, iets taps toelopende plattegrond op de straat, aangezien het perceel naar achteren toe sterk versmalt.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM223 Sittard - Steenweg 38 : Winkel / Wonen > Het pand is afgedekt met een mansarde kap met aan de onderzijde een geprofileerde dakgoot. Aan de voorzijde een breed dakvenster plat afgedekt.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM224 Sittard - Steenweg 56 - Winkel / Wonen > De panden zijn afgedekt met een mansardekap. Aan weerszijden een gevelbegrenzing met smalle lisenen en in het midden de gevels gescheiden door een brede liseen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM020 Sittard - Tudderenderweg 145 : Boerderij > Voormalige vakwerkboerderij daterende uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De boerderij is in drie fasen gebouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM226 Sittard - Tudderenderweg 17 : Woonhuis / Praktijk > Een woning gelegen aan de rand van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling, terugliggend van belending.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM229 Sittard - Veestraat 72 : Seinwachtershuisje > Dit voormalige seinwachtershuisje is gelegen aan het spoor tussen Sittard en Maastricht in de nabijheid van de wijk Sanderbout.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521628 en RM521627 Sittard - Vijverweg 7 en 9 : Woonhuis > Villa in een door het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl Gebouwd in 1933 in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van architect Joseph Gärtner te Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521626 Sittard - Vijverweg 8 : Woonhuis / Kantoor > Gebouwd in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van architect Joseph Gärtner te Sittard. Vrijstaand gesitueerd in de lineaire bebouwing aan de oostzijde van het Sittardse stadspark.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521656 Sittard - Voorstad 2 : Groothandel in Wijnen > Het pand is in 1905 als woonhuis gebouwd in opdracht van wijnhandelaar Nicolaas Rutten. Het is gebouwd aan de voorzijde van een bestaand achttiende-eeuws pand.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM230 Sittard - Voorstad 4 : Winkel / Wonen > Het pand is gelegen op de hoek Voorstad-Sjteegske. Het pand is afgedekt met een schilddak en aan de onderzijde voorzien van een geprofileerde dakgoot.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM232 Sittard - Walramstraat 31-33 : Wonen > Pand met twee woningen onder één kap gebouwd. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM233 Sittard - Walramstraat 52-54 : Wonen > De panden Walramstraat 52 en 54 is een dubbel woonhuis gebouwd door de architect (W.P.W.) Schelberg in 1934 in zakelijk expressionistische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33777 Sittard - Watersley 1 : Buitenhuis / Klooster / School / Zorginstelling > Het landhuis werd in 1752 gebouwd door de toenmalige leendrager Loijens (gehuwd met Delhougne, vandaar het alliantiewapen).
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM33778 Sittard - Watersley 2 : Pachthove op Leengoed > Er stond hier al een hoeve in de vijftiende eeuw en waarschijnlijk al veel langer, waaraan voortdurend werd geen verbouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521652 Sittard - Wilhelminastraat 2 : School met woning > De St. Jozefschool en onderwijzerswoning is gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Wielders.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM021 Sittard - Wilhelminastraat 10 : Winkel / Café > Het half vrijstaand hoekpand. "De Beierpöl" is in 1917 ontworpen door de Sittardse architect Jos Wielders in expressionistische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM236 Sittard - Wilhelminstraat 29-31 : Wonen > Deze flat met zes appartementen in een functionele vormentaal is circa 1950 gebouwd naar een ontwerp van architect Jean H.A Huysmans.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
RM521648 Wilhelminstraat 30-36 : Wonen > De vier woonhuizen 1916, in een romantiserende traditionele stijl, zijn  bebouwd naar een ontwerp van architect Joseph Wielders te Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM028 Buchten - Dorpstraat 29 : Pastorie > Het object is gelegen in de historische bebouwingsstructuur van Buchten in de nabijheid van de kerk. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, gelegen in rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM003 Buchten - Dorpstraat 48-50 : Woonhuis / Café > Het betreft een fors vrijstaand pand op de hoek van de Dorpstraat en de Spoorstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM001 Born - Bronstraat 4 : Woonhuis > Het object maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van Born. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, iets teruggelegen van de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM023 Born - Mgr. Buckxstraat 14 : Pastorie > Voormalige pastoorswoning van de St. Martinusparochie te Born, in traditionele bouwtrant met eclecticistische invloeden, gebouwd rond 1895.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM002 Born - Sittarderweg 14 : Woonhuis > Het object is gelegen aan een uitloper van een historisch bebouwingslint. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in de straatwand.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM032 Einighausen - Everstraat 44 : Boerderij > Het object maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in een straatwand.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM042 Geleen - Irenelaan 2 : Woonhuis mijningenieurs > Het object maakt deel uit van een drietal nagenoeg identieke, vrijstaande woningen aan de rand van het centrum van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend in rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM043 Geleen - Irenelaan 4 : Woonhuis mijningenieurs > Het object maakt deel uit van een drietal nagenoeg identieke, vrijstaande woningen aan de rand van het centrum van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend in rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM044 Geleen - Irenelaan 6 : Woonhuis mijningenieurs > Het object maakt deel uit van een drietal nagenoeg identieke, vrijstaande woningen aan de rand van het centrum van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend in rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM045 Geleen - Irenelaan 38 : Woonhuis > Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en terug ligt ten opzichte van de rooilijn. Het pand onderscheidt zich van de belendende bebouwing door de uitgemetselde geveltop.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM046 Geleen - Jodenstraat 2 : Kapelanie > Voormalige kapelanie, gebouwd rond 1923 in traditionele bouwstijl met invloeden van de Amsterdamse school, naar ontwerp van de architecten P.H. Donders en P. Schols.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM047 Geleen - Leursstraat 5 : Pastorie > Woonhuis uit 1923, oorspronkelijk pastorie en gebouwd in traditionele bouwtrant met invloeden van het Expressionisme.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM048 Geleen -Leursstraat 6 : Woonhuis > Voormalige woonhuis van de beeldhouwersfamilie Ramakers in traditionele bouwtrant met neorenaissance invloeden gebouwd in 1892.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM051 Geleen - Marcellienstraat 1 : Woonhuis > Pand met Eclectisch gepleisterde gevel uit het derde kwart van de negentiende eeuw en mogelijk oudere kern.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM052 Geleen - Marcellienstraat 6 : Boerderij > Vakwerkboerderij met binnenplaats en achterbouw uit ca. 1650, waarvan het voorhuis na brand in steen is vervangen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM053 Geleen - Marcellienstraat 11 : Woonhuis > Ouder woonhuis uit 1637 met gewelfde laatmiddeleeuwse mergelstenen kelder en voorgevel in eclectische stijl (XXa) met decoratief pleisterwerk.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM054 Geleen - Marcellienstraat 12 : Woonhuis > Traditioneel woonhuis met Jugendstil elementen uit het eerste kwart twintigste eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM055 Geleen - Marcellienstraat 16 : Boerderij > Voormalige boerderij in de dorpskern Oud-Geleen, met voorgevel uit 1906.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM056 Geleen - Marcellienstraat 17 : Winkel / Wonen > Negentiende-eeuws pand met bepleisterde, eclectische voorgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM058 Geleen - Markt 13 t/m 30 : Woonflat > Flatgebouw uit de jaren ’50 van de twintigste eeuw, gebouwd in de stijl van Het Nieuwe Bouwen met karakteristieke Wederopbouwelementen als siermetselwerk.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM059 Geleen - Markt 50 en 51 : Winkel / Wonen > Woon- en winkelcomplex uit 1953, in de stijl van het Nieuwe Bouwen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM061 Geleen - Mauritslaan 4 : Woonhuis > Vrijstaand woonhuis, gebouwd in 1931, in traditionele expressionistische bouwstijl met invloeden van de Amsterdamse School
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM062 Geleen - Mauritslaan 12 en 14 : Woonhuizen > Het pand heeft een rechthoekige plattegrond evenwijdig aan de weg. De bouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een schilddak evenwijdig aan de weg.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM063 Geleen - Mauritslaan 33 en 33a : Woonhuis > Woonhuis in traditionele bouwtrant met rationalistische invloeden, daterende uit 1927.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM070 Geleen - Peschstraat 19 t/m 23a : Boerderij > Vleugel van een van oorsprong carré-vormige boerderij, in 1859 verbouwd en 1914 gestuct in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM071 Geleen - Peschstraat 40 : Woonhuis > Vrijstaand huis uit 1898 in traditionele bouwstijl met elementen uit de een Neorenaissance.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM072 Geleen - Pieterstraat 5 : Winkel / Wonen > Ouder winkel annex woonhuis met een voorgevel uit de vroege twintigste eeuw, in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM073 Geleen - Pieterstraat 17 : Boerderij > Voormalige boerderij met poortdoorgang, onderdeel van de historische kern Oud-Geleen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM078 Geleen - Ridder Vosstraat 2 en 4 - Beambtenwoningen > Beambtewoningen van staatsmijn Maurits, omstreeks 1920.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM080 Geleen - Rijksweg Noord 32 en 32a : Café / Wonen > Laat negentiende-eeuws woonhuis met café, met fraaie eclectische ornamentiek in de voorgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM083 Geleen - Rijksweg Noord 100 : Woonhuis > Huys op de Wolff, gebouwd als woonhuis in 1916 in Nieuw historiserende stijl, ontwerp Jos Wielders.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM084 Geleen - Rijksweg Noord 114 : Woonhuis > Statige ingenieurswoning van rond 1905.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM087-GM095 Geleen - Strensstraat 1-10 : Woningen > Houten Zweedse prefabwoning uit ca.1950.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM005 Grevenbicht - Aan de Greune Paol 42 : Boerderij > Het object maakt deel uit van de historische dorpskern van Grevenbicht. Het betreft een vrijstaand pand, gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM006 Grevenbicht - Beegter Markt 8 : Bierbrouwerij / Wonen > Beegter Markt 8 was tot 1920 in gebruik als bierbrouwerij met woonhuis. In dat jaar werd de brouwerij gesloten, maar bleef de naam nog lang op de gevel staan.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM100 Grevenbicht - Boulevard 18 : Woonhuis > Vroeg twintigste-eeuwse woonhuis met voorgevel met elementen uit de neorenaissance.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM007 Grevenbicht - Heilig Kruisstraat 6 : Woonhuis met bedrijfsgebouw > Woonhuis met een aangebouwd bedrijfspand in traditionele bouwstijl in de huidige verschijningsvorm daterende uit de late negentiende eeuw, maar met een oudere kern en een twintigste-eeuwse uitbreiding.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM101 Grevenbicht - Merker Eijckstraat 9 : Woonhuis > Vrijstaand woonhuis van architect J. Wielders in een zakelijke expressionistische bouwstijl, gebouwd rond 1930.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM009 Grevenbicht - Pannesheuvel 2 : Woonhuizen > Twee woonhuizen onder één kap in een traditionele bouwstijl uit 1909, waarschijnlijk vóór de Tweede Wereldoorlog samengevoegd tot één woonhuis.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM105 Holtum - Kloosterstraat 1 : Boerderij > Gesloten hoeve met vakwerkschuur, daterend rond 1850.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM106 Holtum - Kloosterstraat 13 a : Woonhuis met schuur > Voormalig woonhuis/schuur in traditionele stijl van omstreeks 1800.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM107 Holtum - Kloosterstraat 14 : Onderwijzerswoning > Woonhuis uit omstreeks 1915, genaamd Huize Eugina, in traditionele bouwstijl met Neorenaissance elementen,
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM108 Holtum - Kloosterstraat 19 : Pastorie > Voormalige pastorie uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM109 Holtum - Martinusstraat 30 : Woonhuis > Voormalige woonhuis uit 1885 in traditionele bouwstijl met eclecticistische elementen.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM112b Munstergeleen - Abshoven bij 33 : Abtshuis > pachthoeve van de abdij van Val-Dieu waarvan na de brand in 1995 slechts de ruïne van het abtshuis resteert.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM115 Munstergeleen - Kerkstraat 3 en 5 : Pastorie > De pastorie, gebouwd samen met de Pancratiuskerk in 1924-1925 gebouwd, in een traditionele bouwstijl met expressionistische invloeden.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM118 Obbicht - Bornerweg 8 : Horeca / Wonen > Vrijstaand pand met decoratief pleisterwerk op voor- en zijgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM119 Obbicht - Ecrevissestraat 18 : Woonhuis > Pand uit 1880 met rijk gedecoreerde voorgevel in traditionele bouwstijl met neoclassicistische kenmerken.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM120 Obbicht - Koestraat 16 : Boerderij > Pand in traditionele bouwstijl met (zakelijk) expressionistische invloeden, daterend uit omstreeks 1925.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM010 Obbicht - Maasstraat 1-1 en 1-7 : Café Sparla / Boerderij > Voormalige Café Sparta, in de huidige verschijningsvorm daterend uit ca. 1915-1920.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM121 Obbicht - Maasstraat 26 : Woonhuis > Huis uit 1881 met opvallende, rijk gedecoreerde voorgevel uit 1906.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM011 Obbicht - Maasstraat 37 : Boerderij > Voormalige boerderij uit het derde kwart van de negentiende eeuw met een gepleisterde eclectische voorgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM122 Obbicht - Oude Raadhuisstraat 10 : Pastorie > Pastorie naast kerk uit 1939 in traditionalistische stijl, ontworpen door architect Jos Wielders.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM123 Papenhoven - Op de Coul 26 : Boerderij > Hoeve Vliex, gebouwd in 1860 in traditionele bouwstijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM013 Papenhoven - Oude Kerkstraat 2 : Wonen > Villa genaamd ‘Huize Berlo’ daterend uit 1908-1909.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM136 Sittard - Gouverneur van Hövellstraat 10 en 12 : Woonhuis > Twee onder één kap uit 1936, naar ontwerp van architect Jos Gartner.
Monumenten | Soort Gebouw | Woonhuis:
GM137 Sittard - Gouverneur Hövellstraat 14 : Woonhuis / Praktijk > Woonhuis, gebouwd in 1932, in traditionele bouwstijl met expressionistische elementen.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >