Monumenten

Religieus Sittard Rijksmonument Woonhuis

RM521652 Sittard - Wilhelminastraat 2 : School met woning

De St Jozefschool en onderwijzerswoning is gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Wielders. 

Locatie: Sittard, Wilhelminastraat 2
50° 59' 51" NB, 5° 51' 51" OL

Rijksmonument: 521652
Kadaster: STD00-D-7854

Bouwstijl: Expressionistisch. Het geheel is gebouwd in een sterk door de Amsterdamse School beïnvloede bouwtrant. 

Bouwhistorie: De school en onderwijzerswoning is gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Wielders. 

Exterieur: De jongensschool met woning heeft bij de bouw een Z-vormige plattegrond. De onderwijzerswoning bevindt zich aan de noordzijde, in dwarsrichting op de Wilhelminastraat. De zolder van de woning heeft een asymmetrisch zadeldak aan de noordzijde en onder het plattedakgedeelte is in de voorgevel een erker. Het portiek van de onderwijzerswoning wordt half afgesloten door een muur waarop een versierde kolom rust, die voorzien is van een in een krul uitlopende bakstenen bloembak. Aan de oostzijde van de woning in lengterichting ten opzichte van de Parklaan en dwars op de Wilhelminastraat, bevindt zich de schoolvleugel. De noordgevel van de school aan de Wilhelminastraat vormt een geheel met de hoofdentree partij op de hoek van de Wilhelminastraat/Parklaan. In 2007 is het sterk vervallen gebouw gerestaureerd en uitgebreid waardoor het voor bewoning geschikt is. Momenteel zijn er vier stadswoningen en vier appartementen in het schoolgebouw en twee stadswoningen in de onderwijzerswoning gerealiseerd. De verbouwing is van dien aard dat de typische kenmerken uit de beginperiode van de architect Wielders bewaard zijn gebleven zoals het gebruik van rode en gele bakstenen, de hoge rode bakstenen plinten, de vooruitspringende bakstenen geveldelen, het afgerond muurwerk in baksteen op de hoeken, de daklijsten, de rode Hollandse pannen, de roedeverdeling van de vensters, de gecementeerde raamomlijstingen in de benedenverdieping, de beeldbepalende hoekoplossing (noordoost). 

Voormalige Jozefschool Wilhelminastraat 2 Sittard (FKG)
Voormalige Jozefschool Wilhelminastraat 2 Sittard (FKG)
Voormalige Jozefschool Wilhelminastraat 2 Sittard (FKG)
Voormalige Jozefschool Wilhelminastraat 2 Sittard (FKG)

Interieur: Het oorspronkelijke interieur van het gebouw is na de verbouwing tot appartementencomplex deels behouden gebleven. Zo is de onderwijzerswoning voor ongeveer 90% origineel. Van de school zijn origineel het ganginterieur parallel aan de Parklaan zoals de twee entrees met dubbele deur, de raampartijen, de toiletdeuren, de tegelvloer en het gangraam naar de vier klaslokalen. Het interieur van het lokaal op de hoek (de zuidzijde) is aan de oostzijde volledig origineel met raampartijen en de muurboekenkasten. 

Cultuurhistorie: De Jozefschool met onderwijzerswoning aan de Parklaan/Wilhelminastraat is van cultuurhistorische waarde gelet op de  bouwstijl (expressionistisch), het belang van het bouwwerk voor het oeuvre van architect Wielders, de ornamentiek van het ontwerp en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur als geheel. Ook na de ingrijpende verbouwingen ten behoeve van de realisatie van appartementen blijft het geheel van bijzondere bouwkundige betekenis. 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >