Monumenten | Gemeenten | Sittard

< Terug
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33703 Sittard - Markt 25 : Schtadt Zitterd > Horecapand gelegen aan de Markt, vermoedelijk daterend uit de zeventiende-achttiende eeuw. In 1946 vond een grondige verbouwing plaats onder architect Joseph Wielders.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM050 Sittard - Breijhaag 1a : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM187 Sittard - Oude Heerlenerweg 45a : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM183 Sittard - Millenerweg bij 27 : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM031 Einighausen - Everstraat achter 34 : Bakhuis > Een eenvoudig bakhuisje uit de negentiende eeuw, achter voormalige boerderij. Het object behoort tot de boerderij Everstraat 34
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521591 Sittard - Agricolastraat 120-122 : Woonhuizen > Traditioneel expressionistische woonhuizen, gebouwd naar een ontwerp van architect Nic Ramakers te Sittard, in opdracht van de vereniging Woningzorg. Deze woningen zijn in vergelijking met de uit 1921-1922 daterende panden, die voor rekening van architect Ramakers werden gebouwd, eenvoudiger gefundeerd en soberder van uitvoering.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33774 Sittard - Molenweg 56 : Ophovener Molen > Banmolen, eerst als graanmolen en onderdeel van de ertegenover gelegen Ophovenerhof, later oliemolen. De eerste vermelding als banhoven stamt uit 1348. Nu een restaurant.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM185 Sittard - Baandert 1a : Woonhuis > Het betreft het half vrijstaand pand uit 1930, gelegen op de hoek van de Odasingel en Baandert 1A met een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen hoog. Het bestaat uit twee aaneengeschakelde bouwvolumes, één onder een schilddak en één onder een plat dak. De achtergevel van het pand is niet beschreven.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM126 Sittard - Begijnenhofstraat 5 > De voormalige brouwerij Thissen daterende uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die omstreeks 1907 werd verbouwd tot woningen en voorzien van rijk gedecoreerde stucgevel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521632 Sittard - Begijnenhofstraat 6 : Woonhuis > Een woonhuis uit 1908 in een door de neo-renaissance beïnvloede traditionele bouwstijl. Het is gesitueerd in de westelijke gesloten wand van de Begijnenhofstraat, aan de binnenzijde van de Begijnenhofwal.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521633 Sittard - Begijnenhofstraat 8 : Brouwerij > Voormalige brouwerij met voorraadschuur uit het midden van de negentiende eeuw is thans een woonhuis met stalling. Het pand is gesitueerd onmiddellijk tegen de Begijnenhofwal en had oorspronkelijk een carrévormige plattegrond.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521634 Sittard - Begijnenhofstraat 23 : Woonhuis > Een woonhuis uit 1921, gebouwd door aannemer P. Keulers te Munstergeleen in opdracht van de weduwe H. Vroemen-Bormans, naar een ontwerp van architect. M.A.P.J. (Jos.) Martens te Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33770 Sittard - Irenelaan 8 : Boerderij Bergerhof > De Bergerhof is wellicht zo genoemd, omdat in de veertiende eeuw Dierich van de Berghe hier landerijen bezat. Belangrijke adellijke families hebben in de loop der tijden de Bergerhof in bezit gehad. In 1620 is men met de bouw begonnen. Op nog geen kilometer ten zuiden van de stadskern werd zij gebouwd op een kleine hoogte in het drassige dal van de Geleenbeek.Ten oosten van de hoeve lag er een uitgestrekt vruchtbaar landbouw- en weidegebied. Ten zuiden van de Bergerhof lagen vlakbij - aan de overzijde van de Geleenbeek - de Ophovenerhof en de Ophovener watermolen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM127 Sittard - Beukenlaan 3 : Woonhuis > Het woonhuis Beukenlaan 3 vormt één ontwerp met het buurpand aan de Gouverneur van Hövellstraat 14A. Ten opzichte van het buurpand is de oriëntatie van Beukenlaan 3 echter een kwartslag gedraaid hetgeen met de ligging van de genoemde straten verband houdt.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM130 Sittard - Brandstraat 28: Hotel > Voornaam pand van origine gebouwd op het einde negentiende eeuw en in de jaren dertig verbouwd en uitgebreid.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM131 Sittard - Brandstraat 32 / Parklaan 2 : Wonen/Winkel > Het pand is gelegen op de hoek Brandstraat-Parklaan en is afgedekt met een plat dak met aan de straatzijden dakafschuiningen, waarin vier dakkapellen met zadeldaken zijn opgenomen, aan de rechterkant -gevel Parklaan- een dakkapel met lessenaars dak.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM143 Sittard - Kastanjelaan 16 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen. Ter ontsluiting van de woningen werden een aantal bruggen over de Molenbeek gebouw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM128 Sittard - Brandstraat 3 en 3a : Winkel wonen > De gevel heeft drie vensterassen waarin vensteropeningen met geprofileerde gestucte omlijstingen en hardstenen onderdorpels.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM129 Sittard, Brandstraat 15 en 15a : Winkel wonen > Het pand met jugendstil elementen, bestaat uit drie bouwlagen en is afgedekt met een zadeldak met aan de onderkant een geprofileerde dakgoot op gootklossen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33746 Einighausen - Everstraat 6 : Boerderij > Een boerderij met aan de straat een topgevel van baksteen met vlechtingen uit de negentiende eeuw. Aan de binnenplaats zit nog vakwerk uit de zeventiende eeuw. Inrijpoort onder een zadeldak.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM139 Sittard - Kastanjelaan 6 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM140 Sittard - Kastanjelaan 8 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM141 Sittard - Kastanjelaan 11-12 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM388512 Sittard - Wilhelminastraat 33A : Muur > Gebouwd in de negentiende eeuw als omheining rond het reeds bestaande kerkhof van de Nederlands Hervormde Gemeente te Sittard,
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33747 Einighausen - Everstraat 8 : Boerderij > Een boerderij met straatgevel van baksteen, met vakwerk aan de binnenplaats, bestaande uit een poortgebouw met woonhuis, gelegen aan de Everstraat.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521636 Sittard - Dominicanenwal 1 : Woonhuis op 't Fort > Het herenhuis is 1924, in een historiserende eclectische bouwstijl gebouwd naar een ontwerp van architect Jac. Beurskens te Sittard, in opdracht van H. van Doorn.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM200 Sittard - Engelenhof 40a : Moutschuur > Voormalige moutschuur op achtererf. Het object is gelegen op het achter terrein van bebouwing aan de Putstraat, binnen de historische binnenstad van Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM135 Sittard - Engelenkampstraat 60-62 : Postkantoor / Bibliotheek > In 1935 is het postkantoor gebouwd naar een ontwerp van de architect J.Crouwell. Op de bovenverdieping bevond zich de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM132 Sittard - Engelenkampstraat 23-25 : Ulo-Shool > Het hoofdgebouw van het schoolcomplex dateert van 1921 en is ontworpen door architect P.J.H. (Jac.) Beurskens (1878-1962).
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM133 Sittard - Engelenkampstraat 45 : Hotel-restaurant > Het object is gebouwd als hotel-restaurant door de familie Kerens, daarna in gebruik geweest als kantoor/winkel met bovenwoningen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM134 Sittard - Engelenkampstraat 57 : Woonhuis > Het object is gelegen in de binnenstad van Sittard, net buiten de historische stadskern. Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521637 Sittard - Engelenkampstraat 68 : Bioscoop > Bioscoop Het Forum is in 1929 gebouwd in een zakelijk expressionistische stijl, in opdracht van H. Martens, naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33741 Sittard - Sanderboutwal : Bolwerk / Fort > Vroeg-middeleeuwse verdedigingswerken van Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521570 Sittard - Geldersestraat 24 : School > R.K. Lagere Meisjesschool St. Joseph te Overhoven gebouwd in 1925, in een door het expressionisme beïnvloede bouwtrant naar een ontwerp van architect Jos Wielders te Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521569 Sittard - Geldersestraat 26: Klooster, Pensionaat > Voormalig klooster met kapel en pensionaat genaamd Mariahof, gebouwd in 1936-1937 in een traditionele stijl naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard. 
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521572 Sittard - Geldersestraat 39 : Klooster > Rectoraat woning annex klooster, 1926, in een door hetexpressionisme beïnvloede traditionele stijl. Gebouwd naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33669-RM33670 Sittard - Gruizenstraat 7 -9: Woonhuis winkel > Woonhuis met overgekraagde verdieping. Van origine vermoedelijk een zakenpand gezien de opslagmogelijkheid onder de begane grondvloer.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33671 Sittard - Gruizenstraat 27 : Stadsboerderij Den Tempel > De stadsboerderij Den Tempel is gebouwd in 1652: aansluitend aan of direct gelegen naast het fort ”Steenemuurke”. Oorspronkelijk is het nu resterende deel van Den Tempel onderdeel geweest van een groot complex (erf en stallen aan de rechterzijde van de  inrijpoort) en een watermolen (oorspronkelijk een olieen schorsmolen, later graanmolen).
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521620 Sittard - Heistraat 81 : Woningen > Zes arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521621 Sittard - Heistraat 73 : Woningen > Vier arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521622 Sittard - Heistraat 67 : Woningen > Drie arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33672 Sittard - Helstraat 3 : Woonhuis / Ecrevissehuis > Een zeer markant gebouw van baksteen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, met aan de straat een hoge puntgevel met vlechtingen en tweelichten kruiskozijnen van Naamse steen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33675 Sittard - Helstraat 26 : Handel in wijn / armenhuis > Een pand van origine gebouwd als handelshuis in wijnen. Dit is zichtbaar in de gevelsteen op de bovenzijde van de afgeronde hoek, voorstellend een figuur met wijnglas, een fles en een wijnrank met druiven in blauwe kleur met als opschrift “’t Wienhoes”. Naast de voordeur een oud huisnummer 429 op een roodbruine ondergrond.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33674 Sittard - Helstraat 41 en 43 : Woonhuis > Het pand is volgens de gesmede jaartalankers in de voorgevel gebouwd in 1627. Het is gelegen in de rooilijn en maakt deel uit van de originele stadsbebouwing.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM016 Sittard - Jubileumstraat 2 : Woonhuis Villa van Dooren > De door architectenbureau Thunissen-Hendricks uit Den Haag ontworpen villa werd in 1926 gebouwd in opdracht van de familie van Dooren.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521579-RM521602 Sittard - Villawijk rond Jubileumplein : Woonhuizen > In 1910 ontwerpt de toenmalige opzichter bij de gemeente (later stadarchitect van Sittard) Jos Wielders het stratenpatroon van het Julianaplein  e.o. In 1919 besloot de raad aldaar een villapark te realiseren tussen MolenbeekAgricolastraat-Schuttestraat-Jubileumstraat naar een ontwerp van de Sittardse architect Noël Ramakers.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM017 Sittard - Kapittelstraat 1 : Woonhuis > Dit pand is het smalste huis van Sittard en gebouwd voor (en waarschijnlijk door) Willem Pörteneers, wiens initialen (twee maal) in de voorgevel staan vermeld.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521639 Sittard - Kapittelstraat 6 : Stadsschool met onderwijzerswoning > Ontwerp in 1863 door architect Ch. Weber, uitbreiding in 1882  door J. Kayser. In 1911 overkapping van een gedeelte van de speelplaats door architect Jos. Wielders
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM146 Sittard - Kastanjelaan 25 : Woonhuis > Door architect Boosten sr. uit Maastricht ontworpen vrijstaand woonhuis in zakelijk expressionistische stijl, gebouwd in 1933.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM147 Sittard - Kerkepad 1-3-5: Brouwerij en Opslagschuur > Voormalige opslagschuur daterende uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De opslagschuur behoorde tot het Dominicanenklooster.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM148 Sittard - Kerkplein 16-17-18: Wonen > Drie woonhuizen uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die één architectonisch geheel vormen. Het geheel maakt deel uit van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een complex bestaand uit een hoekpand en enkele aansluitende panden, die deel uit maken van een gesloten straatwand en gelegen zijn in de rooilijn.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33677 Sittard - Kerkplein 14 en 15 : Latijnse school behorend bij het Kapittel > Vernield tijdens de verwoestende stadsbrand van Sittard, uitgevoerd door Franse troepen in 1677. Rector Cornelis Nelissen schreef in 1696 dat de school “veel meer leek op een zwijnenstal dan op een onderkomen om de jeugd te onderwijzen.”
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33748 Einighausen - Everstraat 10 : Boerderij > Van origine een carréboerderij van baksteen gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM033 Einighausen - Heistraat 9 : Pastorie > Het object is gelegen in de historische kern van Einighausen, naast de kerk. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg en bestaat uit twee bouwlagen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33758 Limbricht - Bovenstraat 45 : Stenen Parochiekruis > De devotiezuil stamt uit 1747 en is in 1958 gerestaureerd en opnieuw ingezegend door pastoor De Gronckel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM149 Sittard - Kleine Steeg 5 : Woonhuis > Dit vrijstaand pand van architect Jos Wielders uit 1935 is in een zakelijk expressionistische bouwstijl gebouwd, in opdracht van De Haes.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33680 Sittard - Kloosterplein 10 : Pastorie > Pastorie van de St.-Petruskerk ofwel de Grote Kerk, gebouwd tussen 1830-1839
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM521640 Sittard - Kloosterplein 1 : Woonhuis > Dit herenhuis in eclectische stijl werd in 1910 gebouwd in opdracht van notaris van Wessem. Het  pand is gesitueerd in de historische binnenstad van Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM150 Sittard - Kloosterplein 2 en 2abcd : Kapittelhuis > Het pand bestaat uit twee bouwmassa’s, namelijk het kapittelhuis en een bijgebouw. Het kapittelhuis is gelegen op de hoek van het Kloosterplein en de Oude Markt.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM151 Sittard - Kloosterplein 3 : School > Schoolgebouw met voorgevel uit vroege twintigste eeuw, in traditionele bouwstijl met invloeden uit de neorenaissance
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM152 Sittard - Kloosterplein 5 : (Petrus) School > Het object is gelegen in de historische binnenstad, op de hoek van de het Kloosterplein met de Deken Tijssenstraat. De school staat op de plaats waar vroeger één van de kapittelhuizen stond.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM153 Sittard - Kloosterplein 8 : Schuur nu wonen > Deel van een voormalige tiendschuur, eind negentiende eeuw verbouwd tot woonhuis, met onderpui in eclectische stijl. Het pand is opgehoogd, dit is te zien aan de rechter zijgevel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM154 Sittard, Kollenberg 2 : Regina Cameli Moederhuis van orde Karmelietessen > Het Algemeen moederhuis (Regina Cameli) der karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus  is gelegen aan een uitvalsweg buiten de historische binnenstad, aan de weg naar de Kollenberg.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM156 Sittard - Leijenbroekerweg 94 : Woonhuis > De hoofdvorm van het woonhuis is asymmetrisch en wordt bepaald door een krachtig vormgegeven steil zadeldak. Het pand is opgetrokken in donkerpaarse baksteen gemetseld in Vlaams verband.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM155 Sittard - Leyenbroekerweg 50 : Woonhuis > Woonhuis, gebouwd rond 1934, dat geldt als fraai en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van vooroorlogse baksteenarchitectuur met stijlkenmerken van de Haagse school.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM157 Sittard - Limbrichterstraat 3 : Apotheek > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw of eerder.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM158 Sittard - Limbrichterstraat 4 en 6 : Winkel / Wonen > Twee winkelhuizen onder een kap (huisnummers 4 en 6) met een expressionistische voorgevel, vormen een architectonisch totaalbeeld.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM159 Sittard - Limbrichterstraat 7 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in het begin van de twintigste eeuw met een expressionistische voorgevel, vermoedelijk voor een achterliggend ouder pand.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM160 Sittard - Limbrichterstraat 12 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk in de zeventiende of achttiende eeuw en in de tweede helft van de negentiende eeuw de voorgevel verbouwd in eclectische stijl.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33689 Sittard - Limbrichterstraat 14 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1650 in Luikse stijl. De gepleisterde gevel heeft op de eerste verdieping twee segmentvormige vensteropeningen met sluitstenen, op de tweede verdieping een kruisraam en op de derde verdieping een dubbelraam.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33690 Sittard - Limbrichterstraat 16 : Winkel / Wonen > Van oorsprong twee panden gebouwd in de zeventiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM161 Sittard - Limrichterstraat 17, 17a, 17b en 19 : Winkel / Wonen > Pand van origine gebouwd in de zeventiende eeuw of vroeger. De voorgevel verbouwd vermoedelijk einde negentiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM163 Sittard - Limbrichterstraat 29 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de achttiende–negentiende eeuw. De voorgevel verbouwd einde negentiende eeuw met invloeden uit de neorenaissance.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM164 Sittard - Limbrichterstraat 31 : Winkel / Wonen > Winkelpand met bovenwoningen gebouwd rond 1925 in functionalistische stijl (nieuwe bouwen) met elementen uit het expressionisme gelegen op de hoek Limbrichterstraat-Kerkstraat.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM166 Sittard - Limbrichterstraat 38 : Winkel / Wonen > De voorgevel gebouw in Jugendstil, begin twintigste eeuw, geplaatst voor een oude kern.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM167 Sittard - Limbrichterstraat 39 en 41 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1911 met Jugendstilgevel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM168 Sittard - Limbrichterstraat 40 : Winkel / Wonen > De gevel uitgevoerd in metselwerk heeft twee raamassen, aan de bovenzijde beëindigd door een geprofileerde sierlijst.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM175 Sittard - Limbrichterstraat 68 : Apotheek > Riant pand gebouwd in de zeventiende eeuw. De voorgevel is verbouwd in eclectische stijl rond 1900.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM176 Sittard - Limbrichterstraat 69 : Postkantoor > Voormalig posten telegraafkantoor gebouwd in 1895 in renaissance stijl, tegenwoordig winkel met bovenwoningen gelegen op de hoek van de Limbrichterstraat Begijnenhofstraat.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM162 Sittard - Limbrichterstraat 20 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de zeventiende en achttiende eeuw en de gestucte gevel omstreeks negentiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM165 Sittard - Limbrichterstraat 35 : Winkel / Wonen > Rijk bewerkte voorgevel gebouwd in 1900 in neorenaissance stijl, geplaatst voor een oudere kern.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM169 Sittard - Limbrichterstraat 44 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw en rond 1900 de verbouwing van de voorgevel in eclectische stijl.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33681 Sittard - Limbrichterstraat 47 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. Het pand is afgedekt met een zadeldak, aan de onderkant een geprofileerde dakgoot.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33682 Sittard - Limbrichterstraat 49 : Winkel / Wonen > De gevel met twee raamassen is gepleisterd in blokverband. Aan weerszijden lisenen gestukadoord in grote blokken. Pand gedekt met zadeldak waaronder een geprofileerde dakgoot op bewerkte klossen, aan de voorzijde een dakkapel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM170 Sittard - Limbrichterstraat 51 : Winkel / Wonen > Voormalig bankgebouw gebouwd in 1920 in expressionistische stijl momenteel in gebruik als winkel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM171 Sittard - Limbrichterstraat 52 en 52a : Winkel > Pand gebouwd in 1934, ontworpen door architect Wielders in opdracht van de firma Wolf & Hertzdahl.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33683 Sittard - Limbrichterstraat 53 : Winkel / Wonen > Pand volgens de gevelsteen gebouwd volgens gevelsteen in 1770 in traditionele stijl.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33691 Sittard Limbrchterstraat 54 : Winkel / Wonen > Origineel pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. De verbouwing voorgevel is rond 1900 gebeurd.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33684 Sittard - Limbrichterstraat 55 : Winkel > Huis, waarvan de voorgevel uit de achttiende eeuw stamt, met segmentboogvensters in Naamse steen. Pleister met blokwerk. De winkelpui is uit de negentiende eeuw
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33692 Sittard - Limbrichterstraat 56 : Winkel / Wonen > Origineel pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende -achttiende eeuw. De verbouwing voorgevel rond 1900.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33685 Sittard - Limbrichterstraat 59 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de zeventiende – achttiende eeuw. 
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM172 Sittard - Limbrichterstraat 60 en 60a : Winkel / Wonen > Bijzonder mooi monumentaal pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw en de voorgevel verbouwd einde negentiende eeuw in eclectische stijl.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33686 Sittard - Limbrichterstraat 61 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende -achttiende eeuw afgedekt met een zadeldak met aan de onderzijde een geprofileerde houten dakgoot.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM173 Sittard - Limbrichterstraat 62 en 64 : Winkel / Wonen > Pand afgedekt met een zadeldak met aan de voorzijde een brede dakkapel met plat dak met overstek.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33688 Sittard - Limbrichterstraat 63 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw en rond 1900 gepleisterd in blokverband.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM174 Sittard - Limbrichterstraat 67 : Winkel / Wonen > Hoekpand gelegen op de hoek Limbrichterstraat-Rectorijstraatje gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM177 Sittard - Limbrichterstraat 71 : Winkel / Wonen > Groot winkelpand met bovenwoningen gebouwd in traditionele bouwstijl met Jugendstil elementen omstreeks 1900.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33693 Sittard - Markt 3 : Horeca / Winkel > Het pand is gesitueerd op hoek Markt, richting Rosmolenstraat en vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33694 Sittard - Markt 4 : Horeca / Winkel > Café-woonhuis gesitueerd aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33695 Sittard - Markt 5 : Winkel / Wonen > Van origine een groot bakstenen huis met wolfdak uit de periode einde achttiende eeuw. Het pand is gewijzigd eind negentiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM178 Sittard - Markt 14 : Winkel / Wonen > Het half vrijstaand pand, op de hoek van de Markt bestaat uit een één bouwvolume. Het pand heeft een nagenoeg vierkante plattegrond haaks op de Markt.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM179 Sittard - Markt 16 en 17 : Winkel / Wonen > Op deze plaats stond mogelijk een vroeger raadhuis van Sittard. Aldus Jacob Kritzraedt in zijn “Chronik der Stadt Gangelt.”
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM180 Sittard - Markt 19 : Winkel > Het maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad. Het betreft ook hier een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand aan de Markt.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33700 Sittard - Markt 22 : Horeca / Bank > Meer dan vijfhonderd jaar geleden was in dit pand reeds een herberg gevestigd.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33701 Sittard, Markt 23 : Horeca / School > Vermoedelijk gebouwd in de helft van de achttiende eeuw. Het maakt deel uit van de panden Markt 21 en 22.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM18277 Sittard - Markt 26 : Winkel / Wonen > Het huidige horecapand SOHO is een diep doorlopend woonhuis, gelegen aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33704 Sittard - Markt 28 : Wonen > Horecapand De Buren gelegen aan de Markt is een groot huis met een gepleisterde voorgevel. Het is vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. Het huidige pand is gebouwd in de negentiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33705 Sittard - Markt 30 : Onbekend > Dit horecapand gelegen aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de achttiende-negentiende eeuw is een eenvoudig huis met wolfdak.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33706 Sittard - Markt 32 : Wonen > Horecapand gelegen aan de Markt, gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM181 Sittard - Markt 33 : Winkel/ Wonen > Dit achttiende-eeuws pand met een laat negentiende-eeuwse, eclectische bovengevel, maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33707 Sittard - Markt 35 : Horeca / Wonen > Het pand uit 1750 op de Markt 35 is al meer dan honderd jaar een horecagelegenheid. Van 1979 tot 2005 was café De Suykerpot een begrip in Sittard.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM018 Sittard - Molenbeekstraat 3 : Winkel / Wonen > Het gebouw beslaat een rechthoekige plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een kap. De hoek aan de straat is afgeschuind en dit deel is geaccentueerd door een eigen topgeveltje.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM184 Sittard - Molenweg 54 : Wonen > Het object is gelegen aan de noordzijde van de Molenweg, in een landschappelijke omgeving. De Molenweg en de verkavelingspatronen gaan grotendeels terug op historische structuren en die in het huidige landschap nog als zodanig herkenbaar zijn.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM186 Sittard - Odasingel 88-90 : School > Het gebouw werd in 1918 gebouwd als lagere school. In 1921 werd de school gesplitst in een lagere en een uloschool. Deze tweedeling is in de U-vorm van het schoolgebouw af te lezen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM188 Sittard - Oude Markt 8 : Wonen > Een zeer voornaam, maar sober pand uit de vroege negentiende eeuw met empire-elementen. Het betreft een woning die deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33711 Sittard - Oude Markt 16 : Opvang Pelgrims / Mariapark > Complex bestaande uit vier vleugels om een pandhof naar een ontwerp van architect Johannes Kayser uit Venlo en in 1891 gebouwd door aannemer Beckers.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM189 Sittard - Oudeweg 22 : Boerderij > Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en is gelegen in de rooilijn. Het pand bestaat uit een hoofdbouwmassa aan de straat met aan de achterzijde twee uitbouwen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33713 Sittard - Jacqueline Roufsweg 1 : Molen / Stadbroekermolen > In 1583 was de bouw van de molen voltooid, gebouwd in opdracht van Dietrich Jhew en zijn zwager Sybert Redinkhoven. De eerstgenoemde was rentmeester van hertog Willem V van Gulik.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33714 Sittard - Paardestraat 40 : Boerderij / Molen van Hostenbach > De stadsboerderij staat) ook bekend onder de naam 'molen Hochstenbach'. In 1810 vroeg de metselaar Jean Weissen (Weijsen, Weizen) vergunning om een molen te bouwen buiten de Broekpoort.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33712 Sittard - Paardestraat 5 : Woonhuis > Pand gebouwd in 1645 maakt deel uit van het hoekpand Putstraat 4 met in de voorgevel een gevelsteen met datering. Het pand is vermoedelijk origineel, mogelijk met enkele aanpassingen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM190 Sittard - Paardestraat 24 : Wonen / Winkel > Het huis maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM019 Sittard - Paardestraat 25 : Wonen/Winkel > Het zadeldak is gedekt met rode keramische pannen en voorzien van een geprofileerde houten bakgoot op consoles. De voorgevel heeft een gevelbrede winkelpui van rond 1920 en daarboven een gevel met een regelmatige indeling.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM191 Sittard - Paardestraat 27 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk  gebouwd in de achttiende eeuw en rond de negentiende eeuw voorzien van een decoratieve gevel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM192 Sittard - Parklaan 3 en 5 : Koetshuis / Casa Mia > Het pand bestaat uit meerdere bouwdelen in de trant van middeleeuwse kasteelbebouwing en is opgetrokken in roodbruine baksteen en gemetseld in kruisverband met de ronde vlakken in patijtsverband.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM193 Sittard Parklaan 4-4a : School (nu Hotel) > Het Bisschoppelijk College uit 1908 van architect Nic Rademakers is in 1925 en 1929 verbouwd en vergroot door architect Jos Wielders. In 1925 werd de school aan de zuidoostzijde vergroot door architect Jos Wielders. Aan de zuidzijde van de dwarsvleugel werd een hiertoe een aanbouw gerealiseerd.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM194 Sittard - Parklaan 6 en 8 : Bankgebouw > Het betreft hier een bankgebouw uit 1930 in een  karakteristieke, zakelijk expressionistische baksteenarchitectuur. De architect van dit gebouw is onbekend.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM195 Sittard - Parklaan 22 : Woonhuis met praktijkruimte > Het woonhuis is uitgevoerd in een vierkante plattegrond met twee bouwlagen. Het pand is afgedekt met een tentvormig schilddak.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM196 Sittard - Parklaan 36 : Woonhuis > Het pand is gelegen in een vroeg twintigste-eeuwse uitbreidingswijk aan de rand van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM198 Sittard - Plakstraat 30 : Woonhuis > Het pand maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad van Sittard. De woning bestaat uit een één bouwvolume en heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33716 Sittard - Putstraat 1 : Woonhuis Wemans huis > Zeer markant gebouw uit 1757zoals aangegeven op de windvaan -gebouwd in traditionele bouwstijl, gelegen op de hoek Markt-Putstraat.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33717 Sittard - Putstraat 3 : Winkel / Wonen > Restaurant-woonhuis gebouwd tussen twee opgaande panden als latere invulling.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33718 en RM33719 Sittard - Putstraat 5 en 7 : Winkel / Wonen > De nummers 5 en 7 zijn ondergebracht in een gebouw, vermoedelijk gebouwd in zeventiende en achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33720 en RM33721 Sittard - Putstraat 9 en 11 : Winkel / Wonen > Op de begane grond twee identieke winkelpuien en aan de linkerkant een koetspoort met houten poort met stucomlijsting.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33730 Sittard - Putstraat 6 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw gelegen op de hoek PutstraatPaardestraat.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33729 Sittard - Putstraat 4 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1645 gelegen op de hoek Putstraat – Paardestraat maakt deel uit van het complex Om den tol.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33731 Sittard - Putstraat 8 : Wonen > Pand gebouwd in 1708 volgens smeedijzeren ankerbelettering op de gevel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33732 Sittard - Putstraat 10 : Café / Wonen > Pand gebouwd in de achttiende-negentiende eeuw waarvan vermoedelijk omstreeks 1900 de voorgevel is gerenoveerd.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33733 Sittard - Putstraat 12 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk achttiende negentiende eeuw. Voorgevel met twee raamassen gepleisterd in blokverband.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33734 Sittard - Putstraat 14 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk in de zeventiende-achttiende eeuw. Gepleisterde  gevel met twee raamassen met aan de bovenzijde een gestucte lijst.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33722 Sittard - Putstraat 17 : Winkel / Wonen > Volgens de belettering 1681 van de smeedijzeren balkankers  in de voorgevel, gebouwd of verbouwd na het rampjaar 1677.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33723 Sittard - Putstraat 19 : Wasserij-Woonhuis > Pand gebouwd in de zeventiende eeuw vermoedelijk voor het rampjaar 1677.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM199 Sittard - Putstraat 21 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33724 Sittard - Putstraat 23 : Winkel / Woonhuis > Pand gebouwd in 1680 volgens smeedijzeren letterankers op de gevel.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33725 en RM33726 Sittard - Putstraat 25 en 27 : Winkel / Woonhuis > Als totaal pand gebouwd in de zeventiende eeuw met vier raamassen.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33727 Sittard - Putstraat 29 : Woonhuis > Markant pand gebouwd in de  zeventiende eeuw en voor de  stadsbrand van 1677.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33736 Sittard - Putstraat 30 : Café-Restaurant > Pand van origine gebouwd in 1768 en omstreeks 1900 verbouwd in eclectische stijl.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33728 Sittard - Putstraat 31 : Café / Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende of achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33737 Sittard - Putstraat 32 : Café - Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33738 Sittard - Putstraat 38 : Winkel / Woonhuis > Hoekhuis gelegen op de hoek Putstraat-Pullestraat met de  gevel aan de Putstraat vermoedelijke gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM201 Sittard - Putstraat 47 : Winkel / Woonhuis > Dit winkelpand is gebouwd in de jaren dertig in de zakelijke expressionistische stijl.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
RM33740 Sittard - Putstraat 50 : Woonhuis > Pand gebouwd in de zeventiende eeuw mogelijk voor de grote stadsbrand 1677.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM202 Sittard - Putstraat 54 : Winkel / Wonen > Hoekpand met laat negentiende eeuwse eclectische architectuur. Het pand met drie bouwlagen en zadeldak gedekt metTuiles du Nordpannen en aan de onderkant een bakgoot.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM203 Sittard - Putstraat 65 : Woonhuis > Pand gebouwd begin twintigste eeuw in traditionele stijl met elementen uit de neo-renaissance.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM204 Sittard - Putstraat 67 : Woonhuis > Pand gebouwd in het begin twintigste eeuw in traditionele stijl . Het pand is opgetrokken in rode baksteen
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM205 en GM206 Sittard - Putstraat 89 en 91 : Woonhuis > Panden gebouwd in traditionele stijl vermoedelijk in de achttiende eeuw met diverse stucelementen einde negentiende eeuw.
Monumenten | Gemeenten | Sittard:
GM207 Sittard - Putstraat 93 en 95 en 97 : Bedrijfspand > Pand gebouwd in traditionele stijl met diverse stucelementen uit het einde van de negentiende eeuw.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >