Monumenten

Sittard Rijksmonument Woonhuis

RM521628 en RM521627 Sittard - Vijverweg 7 en 9 : Woonhuis

Villa in een door het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl Gebouwd in 1933 in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van architect Joseph Gärtner te Sittard. 

Locatie: Sittard, Vijverweg 7 en 9 
50° 59' 29" NB, 5° 51' 52" OL

Rijksmonument: 521628
Kadaster: STD00-C-4019 en STD00-C-3878

Bouwstijl: Nieuwe Bouwen (Invloeden Nieuwe Bouwen) 

Bouwhistorie: Villa in een door het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl Gebouwd in 1933 in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van architect Joseph Gärtner te Sittard. Vrijstaand gesitueerd in de lineaire bebouwing aan de oostzijde van het Sittardse stadspark, samen met de twee naburige villa's sterk terug gerooid ten opzichte van de Vijverweg. De villa's Vijverweg 7 en Vijverweg 9 vormen daarbij elkaars spiegelbeeld. 

Exterieur: Markante vrijstaande villa met souterrainverdieping en twee bouwlagen, in dwarsrichting ten opzichte van de Vijverweg. Het huis wordt gedekt door een achter kopgevels verzonken plat dak. Hoge schoorsteen. Gewapend betonnen fundament. Binnenen buitenmuren van klinkers. De gevels zijn boven de verticaal gemetselde bakstenen plint voorzien van grof wit pleisterwerk. Rechthoekige stalen vensters en deuren. Ongeglazuurde rode dorpels. Betonnen luifels annex lateien. Het exterieur van de villa wordt gedomineerd door een aantal in hoogte variërende geometrische volumes. In het rechterdeel van de voorgevel een halfronde erker met balkon. De bakstenen plint is rondom deze erker uitgebouwd in de vorm van een bloembak, die doorloopt in de drie bakstenen bordestrappen. In de plint naast de erker twee gekoppelde souterrainvensters. In de erker vijf stalen vensters, voorzien van geel gekleurd glas-in-lood in de bovenlichten. De ronde betonnen balkonvloer fungeert als erkerluifel en loopt door in de luifel boven de entreepartij aan de rechter zijgevel. Het balkon is toegankelijk via een rechthoekige stalen deur.  In het linkerdeel van de voorgevel is in de tweede laag een rechthoekig stalen vensterkozijn met dubbele verticale indeling geplaatst. Boven voornoemde balkondeur en het vensterkozijn in de tweede laag een over de voorgevelbreedte geprofileerde betonluifel. De rechter zijgevel wordt gedomineerd door een risalerend, de dak hoogte overstijgend blokvormig trappenhuisvolume. In dit trappenhuis een trapsgewijs oplopende reeks stalen vensters, oorspronkelijk voorzien van een glas-in-loodraam; circa 1950 vervangen door een reeks vensters met gekleurd kathedraalglas. Deze vensters worden gescheiden door geprofileerde verticale traceringen, die eveneens de drie souterrainvensters met gekleurd glas-in-lood van elkaar scheiden. Dit trappenhuisrisaliet heeft in de rechts uitgebouwde zijde een rechthoekige stalen deur, waarvan de indeling authentiek is. Ter linkerzijde van het trappenhuis bevindt zich het zijgevelvlak waarin het portiek is ondergebracht, onder de doorlopende erkerluifel. Voor de entree een bordes met een drietal bakstenen traptreden en rode betegeling. De authentieke rechthoekige paneeldeur is nog aanwezig. De betonluifel is boven deze deur verbreed. Naast het portiek een kleine uitgebouwde scheidingsmuur. In de tweede laag, boven de portiekluifel, de authentieke vlaggenmast met houder en een rechthoekig dubbel verticaal geleed stalen vensterkozijn. Op de gevelhoek een hemelwaterafvoer met vergaarbak. Ter rechterzijde van het trappenhuis een gevelvlak waarin in de eerste laag een rechthoekig, dubbel verticaal geleed stalen vensterkozijn. Op de gevelhoek een hemelwaterafvoer met vergaarbak. De achtergevel heeft in de linker vensteras twee boven elkaar geplaatste stalen vensters met dubbele verticale indeling. In de plint een souterrainvenster. In de eerste laag van de rechtergevelhelft van origine een dubbele stalen tuindeur met zijlichten. Deze tuindeur is vervangen door een aluminium schuifpui. Hierboven, in de tweede laag, een uitgebouwde slaapkamer. Het licht verhoogde bakstenen terras onder deze uitbouw is aan de rechterzijde gedicht met een aluminium windscherm. De linker zijgevel heeft in de eerste laag van het linkerdeel een rechthoekig, dubbel verticaal ingedeeld stalen vensterkozijn met glas-in-lood bovenlicht onder een betonluifel. In de plint onder dit kozijn één drievoudig en één enkelvoudig souterrainvenster. In de tweede laag een viervoudige reeks stalen vensters, onderbroken door een hemelwaterafvoer met vergaarbak. Boven deze vensters een doorlopende betonluifel. In het rechterdeel van de linker zijgevel een rechthoekige erker met betonluifel en balkon. Rondom uitgebouwde bakstenen plint annex bloembak. In de erker een verticaal ingedeeld stalen venster met glas-in-lood bovenlichten. Het balkon is toegankelijk via een rechthoekige stalen deur. 

Vijverweg 7 Sittard (FKG)
Vijverweg 7 Sittard (FKG)
Vijverweg 7 Sittard (FKG)
Vijverweg 9 Sittard (FKG)
Vijverweg 9 Sittard (FKG)
Vijverweg 9 Sittard (FKG)
Vijverweg 9 Sittard (FKG)

Interieur: Het interieur van de villa is, inclusief de indeling, vrijwel ongewijzigd bewaard gebleven. 

Opmerkingen:  De architectuurhistorische waarden van de villa worden bepaald door de bouwstijl, door de betrokkenheid van architect Gärtner, door de hoogwaardige esthetische kwaliteit, het materiaalgebruik en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De villa is een essentieel onderdeel van het complex Amerikaanse huizen aan de Vijverweg, is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling en uitbreiding van Sittard, is van betekenis voor het aanzien van Sittard en beschikt over een historisch-ruimtelijke relatie met de bodemgesteldheid. De architectonische gaafheid van exen interieur is groot. 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >