HIS gemeentes

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >

Historie

Perioden
Perioden >
Voormalige Gemeenten
Voormalige gemeenten >
Thema's
Thema's >

Uitgelicht verhaal

Onderwijs door Ursulinen

'Jonge meisjes eene zoodanige opvoeding geven, dat zij eenmaal ware christelijke vrouwen zullen zijn, doordrongen van het gewicht harer roeping in de katholieke maatschappij'. Dit was de eerste doelstelling van de school en het pensionaat van de zusters Ursulinen, die zich in 1843 in Sittard vestigden.

Laatste nieuws

HIS 2.0 Live
HIS 2.0 Live
Lees verder >>