Monumenten

Sittard Rijksmonument Commercieel Woonhuis

RM33775 Sittard - Ophoven 7 en 9 : Boerderij

De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.

Locatie: Sittard, Ophoven 7 en 9 
50° 59' 41" NB, 5° 51' 41" OL

Rijksmonument: 33775
Kadaster: STD00-G-1788

Bouwstijl: Traditioneel

Bouwhistorie: De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw uit de 17de eeuw. DE nummers 7 en 9 stammen uit de 19de eeuw. Latere restauraties vonden plaats onder leiding van architect ir. Noël Ramakers en werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Laudy uit Sittard. 

Exterieur: Het betreft de panden nrs. 3, 5, 7, 9, 11 en 13 gelegen aan een hof in Ophoven, aan de straatzijde afgesloten door een muurgedeelte – waarin een toegangsdeur – en een stalen hekwerk. Van oorsprong vormden de gebouwen 1 t/m13 een boerderij ,waarvan de vakwerkbouw als woonhuis fungeerde en de overige panden ter plekke van schuur en stallen werden gerealiseerd  De panden nrs. 3 en 5 van origine een totaal vakwerkpand – volgens informatie van authentieke schetsen – waarbij later de onderbouw aan de straat – en hofzijde is vervangen door metselwerk in veldbrandsteen. In het verleden overkraagde de bovenbouw aan de straatzijde via consoles over de onderbouw – toen nog vakwerkbouw. Het pand heeft een zadeldak afgedekt met oud-Hollandse pannen in donkere genuanceerde kleur met aan de onderzijde halfronde zinken dakgoten.  De topgevel aan de straatzijde met een klein overstek is afgewerkt met daklijsten. Aan de hofzijde een groot dakoverstekondersteund door uitkraagschoren – waardoor het mogelijk was om onder de ‘luif’ de stallen droog te bereiken aangezien het pand in het verleden fungeerde als boerderij. De lemen vakwerkvullingen zijn recentelijk vervangen. De ramen op de begane grond aan de straatzijde zijn uitgevoerd met draaivleugels en bovenlichten en aan de onderzijde een houten toegangsluik voor de kelder. Aan de hofzijde twee deuren en twee ramen eveneens met draaivleugels en bovenlichten. In het vakwerk zijn de plaatsen en afmetingen van de ramen gehandhaafd.  De panden nrs. 7 en 9 met vermoedelijk later aangebrachte monsardekappen met aan de onderzijde een overstekende goot op klossen. De gevels gestukadoord met aan de bovenzijde een geprofileerde lijst en aan de onderkant een plint. De voordeuropening van pand nr. 7 aan weersen bovenzijde omlijstingen met cannelures. Onder een geprofileerde gevellijst het opschrift Anno 1914 waarboven een fronton met schelpvormig boogveld, met aan weersen bovenzijde een vaasornament. In de deuropening een paneeldeur met twee glasruiten en aan de onderzijde drie natuurstenen traptreden met een halfronde geprofileerde wel. Het raam eveneens omlijst met sierstuc relaterend aan de deuromlijstingen. Aan de bovenzijde raamomlijsting schuin oplopend stucwerk met leien imitatie. 

Ophoven 7-9 Sittard (FKG)
Ophoven 7-9 Sittard (FKG)

Bijzonderheden:   De deur en raamomlijstingen van de woningen nr. 7.

Opmerkingen: Zie ook de aanliggende monumenten 33771 en 33776.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >