Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel

< Terug
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM066 Geleen - Mijnweg 1 : Watertoren > In 1924 werd de huidige drinkwatertoren op het Maurits-terrein gebouw. Het geheel is ontworpen door Ir. A.E. Dinger, hoofd-bedrijfsingenieur Staatsmijnen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM110 Limbricht - Beekstraat 19: Boerderij > Het boerderijcomplex bestaat uit een boerenwoning met twee losstaande schuren in U-vorm. Woning en één schuur staan met de korte kant aan de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM16047 Geleen - Biesenweg 1F: Biesenhof Pachtboerderij > De Biesenhof is een typische Limburgse carréhoeve met een rijke historie. Het monument ligt in een laagte, direct aan de Geleenbeek, aan de voet van de Sweikhuizerberg. Het moerassige weilandschap van weleer, droeg bij aan de minder goede bereikbaarheid van de hoeve en was daardoor goed beschermd in de zeventiende en achttiende eeuw. De Biesenhof heeft een hoge omgevingswaarde vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM124 Broeksittard - Aan het Broek 3 : Boerderij > Vrij authentiek vakwerkpand uit de 18e eeuw op L-vormig grondplan waarvan de schuur aan de straatzijde in de jaren zestig is afgebroken.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33774 Sittard - Molenweg 56 : Ophovener Molen > Banmolen, eerst als graanmolen en onderdeel van de ertegenover gelegen Ophovenerhof, later oliemolen. De eerste vermelding als banhoven stamt uit 1348. Nu een restaurant.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM064 Geleen - Maurispark 10 : Mijnwerkersmonument > Het monument met de twee reliëfs (landbouw en mijnindustrie) kwam in 1937 tot stand. Eugène Quanjel zorgde voor het ontwerp en de reliëfs werden uitgevoerd door beeldhouwer Mathieu van Thoor.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM111 Limbricht - Platz 9 : Boerderij, herberg > Het pand is in 1781 als boerderij gebouwd. Al snel werd er een herberg in gevestigd (1829), later een tapperij. In 1870 werd de herberg uitgebouwd en gemoderniseerd. Bij restauratie zijn dakkapellen aangebracht. Nu is het een café.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM517861 Geleen - Mijnweg 1: Hoofdgebouw Staatsmijn Maurits. > In 1922 werd de eerste steen gelegd voor het hoofdgebouw van de Staatsmijn Maurits. De bouw is gerealiseerd naar een ontwerp van de Amsterdamse architect Willem Leliman (1878-1921). In het gebouw waren de kantoren gehuisvest.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM126 Sittard - Begijnenhofstraat 5 > De voormalige brouwerij Thissen daterende uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die omstreeks 1907 werd verbouwd tot woningen en voorzien van rijk gedecoreerde stucgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM521633 Sittard - Begijnenhofstraat 8 : Brouwerij > Voormalige brouwerij met voorraadschuur uit het midden van de negentiende eeuw is thans een woonhuis met stalling. Het pand is gesitueerd onmiddellijk tegen de Begijnenhofwal en had oorspronkelijk een carrévormige plattegrond.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM025 Broeksittard - Dorpstraat 2 : Boerderij & Café > De totale bouwmassa uit de 17e en 18e eeuw bestaat uit een U-vormig complex met het woonhuis dwars op de weg ,het poortgebouw aan de straatzijde en de vakwerkschuur aan de achterzijde.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM067 Geleen - Mijnweg 2 : Beeld > De Staatsmijnen in Limburg vierden in 1952 hun gouden jubileum. De Geleense burgerij schonk dit monument in 1953 als een verlaat jubileum-geschenk. Het glasmozaïek werd vervaardigd door kunstenaar Harry Schoonbrood.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33770 Sittard - Irenelaan 8 : Boerderij Bergerhof > De Bergerhof is wellicht zo genoemd, omdat in de veertiende eeuw Dierich van de Berghe hier landerijen bezat. Belangrijke adellijke families hebben in de loop der tijden de Bergerhof in bezit gehad. In 1620 is men met de bouw begonnen. Op nog geen kilometer ten zuiden van de stadskern werd zij gebouwd op een kleine hoogte in het drassige dal van de Geleenbeek.Ten oosten van de hoeve lag er een uitgestrekt vruchtbaar landbouw- en weidegebied. Ten zuiden van de Bergerhof lagen vlakbij - aan de overzijde van de Geleenbeek - de Ophovenerhof en de Ophovener watermolen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM509589 Sittard - Bergerweg 29 / Europaboulevard 2: Pompstation > Gebouwd in 1915 voor de Waterleiding Maatschappij Limburg door Sittardse architect Jos. Wielders, als waterbron en pompstation voor de gemeentelijke waterleiding in Sittard
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM065 Geleen - Mijnweg 1 : Constructiewerkplaats > De constructiewerkplaats is in 1917 voltooid en in 1918 in bedrijf genomen. De werkplaats is omstreeks 1925 met dertig meter in noordoostelijke richting vergroot.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33761 Munstergeleen - Geleenstraat 14 : Boerderij > Dit vermoedelijk vroeg achttiende-eeuws boerderijtje op U-vormige plattegrond was oorspronkelijk helemaal in vakwerk opgetrokken. Met name de gevels aan de straatzijde zijn midden negentiende eeuw (jaartal 1836 boven de schuurpoort) met baksteen gevuld.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM026 Broeksittard - Dorpstraat 16 : Boerderij > Opvallend vormgegeven woonhuis uit de jaren twintig met schuur, bestaande uit twee bouwlagen onder een mansarde kap met schilddaken, afgedekt met rode Hollandse pannen en verder voorzien van uitstekende goten.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM037 Geleen - Henri Hermanslaan 90 : Voetbalmonument Fortuna/Maurits > Reliëfs afkomstig van de ingangspartij van het oude Fortunastadion zijn samen met de eerste steen verwerkt tot een monument.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM143 Sittard - Kastanjelaan 16 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen. Ter ontsluiting van de woningen werden een aantal bruggen over de Molenbeek gebouw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33752 Limbricht - Beekstraat 19 : Boerderij, Limonadefabriek > Het gebouw is gerealiseerd in 1799 in opdracht van schepenfamilie Nelissen. Oorspronkelijk was de functie van het pand boerderij en molen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM113 Munstergeleen - Geleenstraat 20 : Boerderij > Op de oudste kadastrale kaart van Munstergeleen uit 1830 staat dit pand al aangegeven op de hoek van de Kommel, de weg langs Abshoven, later gewijzigd in Geleenstraat, en de weg langs de molens op de Geleenbeek naar Oud-Geleen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM027 Broeksittard - Dorpstraat 29 : Boerderij > Langgevel boerderij met poort aan de straatzijde, gelegen in de rooilijn. Boven de poort staat het bouwjaar 1834 ingekerfd. Tegen de achtergevel bevinden zich diverse aanbouwen en schuren.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33746 Einighausen - Everstraat 6 : Boerderij > Een boerderij met aan de straat een topgevel van baksteen met vlechtingen uit de negentiende eeuw. Aan de binnenplaats zit nog vakwerk uit de zeventiende eeuw. Inrijpoort onder een zadeldak.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM096 Geleen - Tunnelstraat 1: Julianatunnel / Spoorbrug > De komst van de Staatsmijn Maurits in Lutterade rond 1920 veroorzaakte een toenemende drukte op zowel de spoorlijn als het doorgaande verkeer. De komst van een tunnel onder de spoorlijn werd noodzakelijk.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM139 Sittard - Kastanjelaan 6 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM140 Sittard - Kastanjelaan 8 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM141 Sittard - Kastanjelaan 11-12 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM142 Sittard - Kastanjelaan 14 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33743 Broeksittard - Dorpstraat 42 : Boerderij > Achttiende-eeuwse carrévormige hoeve om een gesloten binnenplaats thans appartementencomplex.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33747 Einighausen - Everstraat 8 : Boerderij > Een boerderij met straatgevel van baksteen, met vakwerk aan de binnenplaats, bestaande uit een poortgebouw met woonhuis, gelegen aan de Everstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM200 Sittard - Engelenhof 40a : Moutschuur > Voormalige moutschuur op achtererf. Het object is gelegen op het achter terrein van bebouwing aan de Putstraat, binnen de historische binnenstad van Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM135 Sittard - Engelenkampstraat 60-62 : Postkantoor / Bibliotheek > In 1935 is het postkantoor gebouwd naar een ontwerp van de architect J.Crouwell. Op de bovenverdieping bevond zich de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM521637 Sittard - Engelenkampstraat 68 : Bioscoop > Bioscoop Het Forum is in 1929 gebouwd in een zakelijk expressionistische stijl, in opdracht van H. Martens, naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM015 Sittard - Gats 1 : Paardenstalling / Feestzaal > Het pand bestaat uit één hoofdbouwmassa met één aanbouw aan de rechterzijde. De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg met een knik aan één korte zijde van het rechthoek. Nu bekend als Phillokaal.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33669-RM33670 Sittard - Gruizenstraat 7 -9: Woonhuis winkel > Woonhuis met overgekraagde verdieping. Van origine vermoedelijk een zakenpand gezien de opslagmogelijkheid onder de begane grondvloer.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33671 Sittard - Gruizenstraat 27 : Stadsboerderij Den Tempel > De stadsboerderij Den Tempel is gebouwd in 1652: aansluitend aan of direct gelegen naast het fort ”Steenemuurke”. Oorspronkelijk is het nu resterende deel van Den Tempel onderdeel geweest van een groot complex (erf en stallen aan de rechterzijde van de  inrijpoort) en een watermolen (oorspronkelijk een olieen schorsmolen, later graanmolen).
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33675 Sittard - Helstraat 26 : Handel in wijn / armenhuis > Een pand van origine gebouwd als handelshuis in wijnen. Dit is zichtbaar in de gevelsteen op de bovenzijde van de afgeronde hoek, voorstellend een figuur met wijnglas, een fles en een wijnrank met druiven in blauwe kleur met als opschrift “’t Wienhoes”. Naast de voordeur een oud huisnummer 429 op een roodbruine ondergrond.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM147 Sittard - Kerkepad 1-3-5: Brouwerij en Opslagschuur > Voormalige opslagschuur daterende uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De opslagschuur behoorde tot het Dominicanenklooster.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33744 Broeksittard - Kruisstraat 28-30 : Boerderij > In de jaren negentig van de twintigste eeuw gerestaureerd volgens een ontwerp van wijlen architect Jack Bey uit Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33750 Broeksittard - Lahrstraat 93 : Boerderij Lahrhof > Hoe oud het leengoed en pachthoeve zijn is niet meer te achterhalen, waarschijnlijk uit de hoge middeleeuwen. Al uit de vijftiende eeuw zijn er gegevens over Lahrhof, waaraan voortdurend is geen verbouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM234 Broeksittard - Weidom 1 : Boerderij > Het zeer markante pand is vermoedelijk uit de achttiende en negentiende eeuw en is verbouwd in 1905 door de familie Boyens-Vroemen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33748 Einighausen - Everstraat 10 : Boerderij > Van origine een carréboerderij van baksteen gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM521651 Einighausen - Heistraat bij 56 : Stroopinstallatie > Deze schuur uit 1851 staat in de huisweide van een voormalige boerderij, welke laatste van bescherming is uitgesloten.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33755 Limbricht - Platz 5 : Boerderij / Brouwerij > Het pand stamt uit de zeventiende eeuw en is tijdens het beleg van het kasteel in 1650 mede geplunderd.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM069 Geleen - Molenstraat 33 : Woonhuis > Het huis is gebouwd in opdracht van Jan Willem Lumens, overleden 1947 te Amby, en Maria Catharina Penders. De eerste eigenaar had er een bieren limonadebottelarij.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM086 Geleen - Spoorstraat 71 : Boerderij > Het object is gelegen aan de rand van Geleen. Het betreft een vrijstaande boerderij op ruime verkaveling, een woonhuis met stal. Alleen het woonhuis heeft monumentale waarde, de stal is beeldbepalend en wordt hierbij niet beschreven.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM176 Sittard - Limbrichterstraat 69 : Postkantoor > Voormalig posten telegraafkantoor gebouwd in 1895 in renaissance stijl, tegenwoordig winkel met bovenwoningen gelegen op de hoek van de Limbrichterstraat Begijnenhofstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM162 Sittard - Limbrichterstraat 20 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de zeventiende en achttiende eeuw en de gestucte gevel omstreeks negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33700 Sittard - Markt 22 : Horeca / Bank > Meer dan vijfhonderd jaar geleden was in dit pand reeds een herberg gevestigd.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33701 Sittard, Markt 23 : Horeca / School > Vermoedelijk gebouwd in de helft van de achttiende eeuw. Het maakt deel uit van de panden Markt 21 en 22.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM182 Sittard - Millenerweg 3 : Boerderij > Hoeve Kleibergshof, een carréboerderij daterend uit de achttiende eeuw. is gelegen in de buurt van kasteel Millen, aan de noordgrens van de voormalige gemeente Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33771 Sittard - Ophoven 3 en 5 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. Later restauraties vonden plaats onder leiding van architect ir. Noël Ramakers en werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Laudy uit Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33775 Sittard - Ophoven 7 en 9 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33776 Sittard - Ophoven 11 en 13 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM189 Sittard - Oudeweg 22 : Boerderij > Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en is gelegen in de rooilijn. Het pand bestaat uit een hoofdbouwmassa aan de straat met aan de achterzijde twee uitbouwen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33713 Sittard - Jacqueline Roufsweg 1 : Molen / Stadbroekermolen > In 1583 was de bouw van de molen voltooid, gebouwd in opdracht van Dietrich Jhew en zijn zwager Sybert Redinkhoven. De eerstgenoemde was rentmeester van hertog Willem V van Gulik.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33714 Sittard - Paardestraat 40 : Boerderij / Molen van Hostenbach > De stadsboerderij staat) ook bekend onder de naam 'molen Hochstenbach'. In 1810 vroeg de metselaar Jean Weissen (Weijsen, Weizen) vergunning om een molen te bouwen buiten de Broekpoort.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM194 Sittard - Parklaan 6 en 8 : Bankgebouw > Het betreft hier een bankgebouw uit 1930 in een  karakteristieke, zakelijk expressionistische baksteenarchitectuur. De architect van dit gebouw is onbekend.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33717 Sittard - Putstraat 3 : Winkel / Wonen > Restaurant-woonhuis gebouwd tussen twee opgaande panden als latere invulling.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33718 en RM33719 Sittard - Putstraat 5 en 7 : Winkel / Wonen > De nummers 5 en 7 zijn ondergebracht in een gebouw, vermoedelijk gebouwd in zeventiende en achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33720 en RM33721 Sittard - Putstraat 9 en 11 : Winkel / Wonen > Op de begane grond twee identieke winkelpuien en aan de linkerkant een koetspoort met houten poort met stucomlijsting.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33730 Sittard - Putstraat 6 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw gelegen op de hoek PutstraatPaardestraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33729 Sittard - Putstraat 4 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1645 gelegen op de hoek Putstraat – Paardestraat maakt deel uit van het complex Om den tol.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33733 Sittard - Putstraat 12 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk achttiende negentiende eeuw. Voorgevel met twee raamassen gepleisterd in blokverband.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33734 Sittard - Putstraat 14 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk in de zeventiende-achttiende eeuw. Gepleisterde  gevel met twee raamassen met aan de bovenzijde een gestucte lijst.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33722 Sittard - Putstraat 17 : Winkel / Wonen > Volgens de belettering 1681 van de smeedijzeren balkankers  in de voorgevel, gebouwd of verbouwd na het rampjaar 1677.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33723 Sittard - Putstraat 19 : Wasserij-Woonhuis > Pand gebouwd in de zeventiende eeuw vermoedelijk voor het rampjaar 1677.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM199 Sittard - Putstraat 21 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33736 Sittard - Putstraat 30 : Café-Restaurant > Pand van origine gebouwd in 1768 en omstreeks 1900 verbouwd in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33728 Sittard - Putstraat 31 : Café / Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende of achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33737 Sittard - Putstraat 32 : Café - Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33738 Sittard - Putstraat 38 : Winkel / Woonhuis > Hoekhuis gelegen op de hoek Putstraat-Pullestraat met de  gevel aan de Putstraat vermoedelijke gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM201 Sittard - Putstraat 47 : Winkel / Woonhuis > Dit winkelpand is gebouwd in de jaren dertig in de zakelijke expressionistische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM207 Sittard - Putstraat 93 en 95 en 97 : Bedrijfspand > Pand gebouwd in traditionele stijl met diverse stucelementen uit het einde van de negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM210 Sittard - Rijksweg Zuid 22 en 22a en 22b : Woonuis / Praktijkruimte > Een vrijstaand woningcomplex daterend uit 1960 naar het ontwerp van Jan Rietveld, de zoon van Gerrit Rietveld.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM521647 Sittard Rijksweg Zuid 43 : Tekenschool > In het ontwerp van dit pand zijn sterke invloeden van de Roermondse tekenschool herkenbaar.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM215 Sittard - Rijksweg Zuid 45 : Woonhuis > Voormalige directeurswoning van de “Teekenschool” daterende uit 1913 en gelegen naast de in 1907 gebouwde “Teekenschool.”
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM216 Sittard - Rijksweg Zuid 70 : Ambachtsschool (Pastoor Jacobs) > De voormalige ambachtschool Pastoor Jacobs, thans VMBO, is een ontwerp van Jac Beurskens, de toenmalige directeur van de Teekenschool.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM217 Sittard Rijksweg Zuid 97 : Boerderij > Het pand is gelegen aan de westzijde van de Rijksweg, aan de rand van het stadscentrum van Sittard. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in een straatwand.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM221 Sittard - Stationsstraat 25 : Café - Wonen > Het pand is gelegen op de hoek Stationsstraat-Stationsdwarsstraat met aan de voorzijde een ommuurd pleintje met lindebomen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM222 Sittard - Steenweg 36 : Winkel / Wonen > De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige, iets taps toelopende plattegrond op de straat, aangezien het perceel naar achteren toe sterk versmalt.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM223 Sittard - Steenweg 38 : Winkel / Wonen > Het pand is afgedekt met een mansarde kap met aan de onderzijde een geprofileerde dakgoot. Aan de voorzijde een breed dakvenster plat afgedekt.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM224 Sittard - Steenweg 56 - Winkel / Wonen > De panden zijn afgedekt met een mansardekap. Aan weerszijden een gevelbegrenzing met smalle lisenen en in het midden de gevels gescheiden door een brede liseen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM020 Sittard - Tudderenderweg 145 : Boerderij > Voormalige vakwerkboerderij daterende uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De boerderij is in drie fasen gebouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM226 Sittard - Tudderenderweg 17 : Woonhuis / Praktijk > Een woning gelegen aan de rand van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling, terugliggend van belending.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM225 Sittard - Tudderenderweg 137A : Trafohuisje > Een zeldzaam trafohuisje uit de eerste helft van de twintigste eeuw, gelegen aan een uitvalsweg van Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM228 Sittard - Tunnelstraat : Spoortunnel > Gebouwd in de jaren 1923-1928 bij de uitbreiding van het rangeerterrein bij het Sittardse station en de aanleg van de nieuwe weg naar Limbricht om de nieuwbouwwoningen in de wijk Limbrichterveld te ontsluiten.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM229 Sittard - Veestraat 72 : Seinwachtershuisje > Dit voormalige seinwachtershuisje is gelegen aan het spoor tussen Sittard en Maastricht in de nabijheid van de wijk Sanderbout.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM521656 Sittard - Voorstad 2 : Groothandel in Wijnen > Het pand is in 1905 als woonhuis gebouwd in opdracht van wijnhandelaar Nicolaas Rutten. Het is gebouwd aan de voorzijde van een bestaand achttiende-eeuws pand.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM230 Sittard - Voorstad 4 : Winkel / Wonen > Het pand is gelegen op de hoek Voorstad-Sjteegske. Het pand is afgedekt met een schilddak en aan de onderzijde voorzien van een geprofileerde dakgoot.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM231 Sittard - Walramstraat 23 : Klooster / Ziekenhuis > De oudste delen van het voormalige klooster annex ziekenhuis van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit het Franse Créhen (Bretagne) zijn in 1905 gebouwd naar ontwerp van architect Hubert Bertrams uit Roermond.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
RM33778 Sittard - Watersley 2 : Pachthove op Leengoed > Er stond hier al een hoeve in de vijftiende eeuw en waarschijnlijk al veel langer, waaraan voortdurend werd geen verbouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM021 Sittard - Wilhelminastraat 10 : Winkel / Café > Het half vrijstaand hoekpand. "De Beierpöl" is in 1917 ontworpen door de Sittardse architect Jos Wielders in expressionistische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM003 Buchten - Dorpstraat 48-50 : Woonhuis / Café > Het betreft een fors vrijstaand pand op de hoek van de Dorpstraat en de Spoorstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM004 Buchten - Kerkvonderen 5 : Parochiezaal > Het betreft een vrijstaand complex in de rooilijn dat deel uitmaakt van de bebouwingstructuur in de oude kern van Buchten bij de kerk.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM032 Einighausen - Everstraat 44 : Boerderij > Het object maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in een straatwand.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM041 Geleen - Irenelaan tegenover 16 : Kassahuisje > Het kassahuisje van het voormalige sportpark Geleen, thans wieler- en schaatsbaan.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM049 Geleen - Leursstraat 8-8d : Atelier Ramakers > Voormalig altelier van de beeldhouwersfamilie Rademakers, in sobere neorenaissancestijl gebouwd in 1892.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM052 Geleen - Marcellienstraat 6 : Boerderij > Vakwerkboerderij met binnenplaats en achterbouw uit ca. 1650, waarvan het voorhuis na brand in steen is vervangen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM055 Geleen - Marcellienstraat 16 : Boerderij > Voormalige boerderij in de dorpskern Oud-Geleen, met voorgevel uit 1906.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM056 Geleen - Marcellienstraat 17 : Winkel / Wonen > Negentiende-eeuws pand met bepleisterde, eclectische voorgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM059 Geleen - Markt 50 en 51 : Winkel / Wonen > Woon- en winkelcomplex uit 1953, in de stijl van het Nieuwe Bouwen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM060 Geleen - Markt 114 A : Winkel > Winkelgebouw uit 1995 van architect Italiaanse Aurelio Galfetti in de stijl van het Minimalisme.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM070 Geleen - Peschstraat 19 t/m 23a : Boerderij > Vleugel van een van oorsprong carré-vormige boerderij, in 1859 verbouwd en 1914 gestuct in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM072 Geleen - Pieterstraat 5 : Winkel / Wonen > Ouder winkel annex woonhuis met een voorgevel uit de vroege twintigste eeuw, in eclectische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM073 Geleen - Pieterstraat 17 : Boerderij > Voormalige boerderij met poortdoorgang, onderdeel van de historische kern Oud-Geleen.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM079 Geleen - Rijksweg Centrum 65a-69 : Bioscoop met winkel en woningen > Bioscoop ‘Roxy’ met winkel en bovenwoningen, daterende uit omstreeks 1932, in zakelijk expressionistische bouwstijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM080 Geleen - Rijksweg Noord 32 en 32a : Café / Wonen > Laat negentiende-eeuws woonhuis met café, met fraaie eclectische ornamentiek in de voorgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM081 Geleen - Rijksweg Noord 71 : Kantoor / Opslag / Wonen > Structuralistisch bedrijfsgebouw uit 1970 van de Limburgse architect Laurens Bisscheroux.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM082 Geleen - Rijksweg Noord 96a : Trafohuisje > P.L.E.M. transformatorhuisje in traditionele baksteenarchitectuur, daterend uit 1931.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM085 Geleen - Rijksweg Zuid 186b : Trafohuisje > P.L.E.M transformatorhuisje in traditionele baksteenarchitectuur, gedateerd omstreeks 1930.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM005 Grevenbicht - Aan de Greune Paol 42 : Boerderij > Het object maakt deel uit van de historische dorpskern van Grevenbicht. Het betreft een vrijstaand pand, gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM006 Grevenbicht - Beegter Markt 8 : Bierbrouwerij / Wonen > Beegter Markt 8 was tot 1920 in gebruik als bierbrouwerij met woonhuis. In dat jaar werd de brouwerij gesloten, maar bleef de naam nog lang op de gevel staan.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM099 Grevenbicht - Boulevard 1a : Trafohuisje > Transformatorhuisje in traditionele baksteenarchitectuur, daterend uit 1921.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM007 Grevenbicht - Heilig Kruisstraat 6 : Woonhuis met bedrijfsgebouw > Woonhuis met een aangebouwd bedrijfspand in traditionele bouwstijl in de huidige verschijningsvorm daterende uit de late negentiende eeuw, maar met een oudere kern en een twintigste-eeuwse uitbreiding.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM008 Grevenbicht - Oude Veerstraat 9 : Het Veerhuis / café > Voormalig veerhuis waarvan enkel de voorgevel nog resteert.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM105 Holtum - Kloosterstraat 1 : Boerderij > Gesloten hoeve met vakwerkschuur, daterend rond 1850.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM118 Obbicht - Bornerweg 8 : Horeca / Wonen > Vrijstaand pand met decoratief pleisterwerk op voor- en zijgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM120 Obbicht - Koestraat 16 : Boerderij > Pand in traditionele bouwstijl met (zakelijk) expressionistische invloeden, daterend uit omstreeks 1925.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM010 Obbicht - Maasstraat 1-1 en 1-7 : Café Sparla / Boerderij > Voormalige Café Sparta, in de huidige verschijningsvorm daterend uit ca. 1915-1920.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM011 Obbicht - Maasstraat 37 : Boerderij > Voormalige boerderij uit het derde kwart van de negentiende eeuw met een gepleisterde eclectische voorgevel.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM123 Papenhoven - Op de Coul 26 : Boerderij > Hoeve Vliex, gebouwd in 1860 in traditionele bouwstijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Commercieel:
GM137 Sittard - Gouverneur Hövellstraat 14 : Woonhuis / Praktijk > Woonhuis, gebouwd in 1932, in traditionele bouwstijl met expressionistische elementen.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >