Monumenten

Sittard Rijksmonument Commercieel Woonhuis

RM33776 Sittard - Ophoven 11 en 13 : Boerderij

De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.

Locatie: Sittard, Ophoven 11 en 13
50° 59' 41" NB, 5° 51' 41" OL

Rijksmonument: 33776
Kadaster: STD00-G-1788

Bouwstijl: Traditioneel

Bouwhistorie: De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw uit de 17de eeuw. DE nummers 7 en 9 stammen uit de 19de eeuw. Latere restauraties vonden plaats onder leiding van architect ir. Noël Ramakers en werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Laudy uit Sittard. 

Exterieur: Het betreft de panden nrs. 3, 5, 7, 9, 11 en 13 gelegen aan een hof in Ophoven, aan de straatzijde afgesloten door een muurgedeelte – waarin een toegangsdeur – en een stalen hekwerk. Van oorsprong vormden de gebouwen 1 t/m13 een boerderij ,waarvan de vakwerkbouw als woonhuis fungeerde en de overige panden ter plekke van schuur en stallen werden gerealiseerd  De panden nrs. 3 en 5 van origine een totaal vakwerkpand – volgens informatie van authentieke schetsen – waarbij later de onderbouw aan de straat – en hofzijde is vervangen door metselwerk in veldbrandsteen. In het verleden overkraagde de bovenbouw aan de straatzijde via consoles over de onderbouw – toen nog vakwerkbouw. Het pand heeft een zadeldak afgedekt met oud-Hollandse pannen in donkere genuanceerde kleur met aan de onderzijde halfronde zinken dakgoten.  De topgevel aan de straatzijde met een klein overstek is afgewerkt met daklijsten. Aan de hofzijde een groot dakoverstekondersteund door uitkraagschoren – waardoor het mogelijk was om onder de ‘luif’ de stallen droog te bereiken aangezien het pand in het verleden fungeerde als boerderij. De lemen vakwerkvullingen zijn recentelijk vervangen. De ramen op de begane grond aan de straatzijde zijn uitgevoerd met draaivleugels en bovenlichten en aan de onderzijde een houten toegangsluik voor de kelder. Aan de hofzijde twee deuren en twee ramen eveneens met draaivleugels en bovenlichten. In het vakwerk zijn de plaatsen en afmetingen van de ramen gehandhaafd. De panden nrs. 11 en 13 met zadeldaken afgedekt met oud-Hollandse donkerrode pannen met aan de onderzijde een overstekende halfronde dakgoot. In de dakvlakken twee dakkapellen, vlak afgedekt. De gestukadoorde gevels aan de bovenzijde beëindigd met een sierlijst in halfronde uitvoering.  Het pand nr. 11 heeft twee segmentvormige vensteropeningen en een deuropening omlijst met stucwerk. In de vensteropeningen blindramen met draaivleugels en bovenlichten. De deuropening voorzien van een vlakke deur. Het pand nr 13 met aan de hofzijde de ingangsdeur en een vensteropening, beiden met omlijstingen in blokverband overgaande aan weerskanten in de lisenen en aan het stucwerk in blokverband aan de onderzijde. De vensteropening voorzien van een blindraam en deur als pand nr. 11 De voorgevel gestukt met aan de onderzijde een plint met sierlijst. De topgevel afgewerkt met een houten daklijst. De segmentvensteropeningen in de straatgevel omlijst met sierstucwerk met cannelures en aan de bovenzijde stucwerk met voluten. De vensteropeningen eveneens voorzien van een blindraam als aan de hofzijde. Naast de voordeuren van alle woningen zijn imitatie antieke verlichtingsarmaturen aangebracht. 

Ophoven 11-13 Sittard (FKG)
Ophoven 11-13 Sittard (FKG)

Bijzonderheden:   De deur en raamomlijstingen van de woning nr. 13.

Opmerkingen: Zie ook de aanliggende monumenten 33771 en 33775.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >