Monumenten

Religieus Sittard Gemeentelijk monument Commercieel

GM216 Sittard - Rijksweg Zuid 70 : Ambachtsschool (Pastoor Jacobs)

De voormalige ambachtschool Pastoor Jacobs, thans VMBO, is een ontwerp van Jac Beurskens, de toenmalige directeur van de Teekenschool. 

Locatie: Sittard - Rijksweg Zuid 70
50° 59' 43" NB, 5° 51' 35" OL

Gemeentelijk monument: 216
Kadaster: STD00-D-3392

Bouwstijl: Traditionele bouwtrant met neorenaissance elementen. 

Bouwhistorie: De voormalige ambachtschool Pastoor Jacobs, thans VMBO, is een ontwerp van Jac Beurskens, de toenmalige directeur van de Teekenschool. Het schoolgebouw werd in 1918 gebouwd als ambachtsschool. In 1930-1931 werd het langs de  Rijksweg-Zuid met een vleugel verlengd en in 1952-1954 werden de zolders van het oude  gedeelte ingericht tot schoollokalen. In 1955 werd de naam uitgebreid tot ‘Ambachtsschool Pastoor Jacobs’. Verdere uitbreiding van het hoofdgebouw volgde in 1972-1973. Door een fusie heet de school sinds het jaar 2000 het ‘DaCapo College’.  

Exterieur: Het betreft een complex van meerdere gebouwen op de hoek van de Rijksweg Zuid en de Agricolastraat. In zijn huidige vorm is het een slordig carré langs de genoemde straten en de bebouwing aan de zuidzijde tussen Rijksweg Zuid en Landweringstraat. Het oudste gedeelte is tamelijk regelmatig van opzet. Het bestaat uit twee vleugels haaks op elkaar met een schuin geplaatste hoekgevel, met daarin de ingang. De linker vleugel loopt evenwijdig aan de Agricolastraat, de rechter loopt schuin van de Rijksweg-Zuid weg, aangezien beide straten niet haaks op elkaar staan. Langs de Rijksweg-Zuid werd rond 1933 een vleugel toegevoegd die evenwijdig aan de straat staat en daar ook dichter op aansluit, zodat deze een hoek maakt met de oude vleugel uit 1918 en ook aanzienlijk naar voren springt. Het hoofdgebouw bestaat uit een deel uit 1918 met vier vleugels van twee bouwlagen onder een omlopend schilddak. De daken van de hoofdbouwmassa zijn gedekt met grijze opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het complex is opgetrokken in rode baksteen in gemetseld in kruisverband (1918) en halfsteensverband (1933) en heeft gesneden voegen. De voorgevel (hoekgevel met entree) is symmetrisch van opbouw, drie vensterassen breed en twee bouwlagen hoog. Aan de bovenzijde is een Vlaamse gevel aanwezig. De entree is een zeer vrije verwerking van de klassieke vormentaal en bestaat uit twee bakstenen pilasters die een fronton dragen. Het timpaan van het fronton is versierd met een verguld rond schild omgeven door een stralenkrans waarop een eveneens vergulde (rans)uil, als symbool van de wijsheid, die een zilveren wapenschildje vasthoud waarop een passer en tekenhaak, het symbool van de bouwkunst. Op de bovendorpel is in gebeeldhouwde en vergulde letters het woord ‘Ambachtsschool’ aangebracht. De entree heeft dubbele houten paneeldeuren. De Vlaamse gevel is uitgevoerd als puntgevel met schouders aan de onderzijde. In de punt is het stichtingsjaar gebeeldhouwd: ‘1918’. De klok in de geveltop is bij het 75-jarig jubileum in 1994 (opnieuw) aangebracht. De gevel van de rechtervleugel uit 1918 is zeven vensterassen breed. Deze gevel is symmetrisch uitgevoerd en geleed met lisenen als in de voorgevel, alleen hier bevinden zich lisenen tussen alle vensterassen. Het bovenste deel van de gevel rust op het muurwerk uit 1918. In 1952 werd een reeks van zeven gekoppelde raampartijen aangebracht, gescheiden door betonnen stijlen. De straatgevel van de rond 1933 gebouwde rechtervleugel is symmetrisch van opbouw, ongeleed, zeven vensterassen breed en twee bouwlagen hoog.  

Ambachtschool Rijksweg Zuid Sittard (FKG) Ingang
Ambachtschool Rijksweg Zuid Sittard (FKG)
Ambachtschool Rijksweg Zuid Sittard (FKG)

Bijzonderheden:  De natuursteen elementen in de gevels en de oorspronkelijke ramen en deuren.  

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >