Monumenten

Munstergeleen Rijksmonument Commercieel Woonhuis

RM33761 Munstergeleen - Geleenstraat 14 : Boerderij

Dit vermoedelijk vroeg achttiende-eeuws boerderijtje op U-vormige plattegrond was oorspronkelijk helemaal in vakwerk opgetrokken. Met name de gevels aan de straatzijde zijn midden negentiende eeuw (jaartal 1836 boven de schuurpoort) met baksteen gevuld. 

Locatie: Munstergeleen, Geleenstraat 14
50° 58' 33" NB, 5° 51' 31" OL

Rijksmonument: 33761
Kadaster: MSG00-C-1992

Bouwstijl: traditionele vakwerkbouw

Bouwhistorie: Dit vermoedelijk vroeg achttiende-eeuws boerderijtje op U-vormige plattegrond was oorspronkelijk helemaal in vakwerk opgetrokken. Met name de gevels aan de straatzijde zijn midden negentiende eeuw (jaartal 1836 boven de schuurpoort) met baksteen gevuld. Een dergelijke “verstening” was in die tijd gebruikelijk om de waterdichtheid en de onderhoudsgevoeligheid te verbeteren ten opzichte van de bestaande leemvulling. In 1984 is een grote restauratie uitgevoerd met als uitgangspunt de oorspronkelijk staat te behouden en zo mogelijk te herstellen.

Exterieur: Het boerderijtje is twee lagen hoog maar doordat de daken laag zijn aangezet, oogt het als éénlaags.
Beide straatgevels van dit hoekpand zijn zodanig gepleisterd dat ze in blokken natuursteen lijken te zijn opgetrokken, sommige quasi ruw bewerkt. De korfboogvormige poort is voorzien van houten deurvleugels en de raamopeningen hebben nagenoeg allemaal houten luiken. In de iets verhoogde voormalige schuur is een separate woning gerealiseerd. Hier zijn in de gevels nog restanten van vakwerk zichtbaar gebleven. De woonhuisgevel aan de binnenplaats toont zeldzaam gaaf, vroeg-achttiende-eeuws vakwerk, wit geschilderd met zwarte plint.

Geleenstraat 14 Munstergeleen (FKG)
Geleenstraat 14 Munstergeleen (FKG)
Geleenstraat 14 Munstergeleen (FKG)

Bijzonderheden: Door in het verlengde van de poort aan de straatzijde ook in de schuur poorten aan te brengen, kon het achterliggende erf indertijd vanaf de straat bereikt worden.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >