Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen

< Terug
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
RM33759 Munstergeleen - Asbroekstraat 1 : Chorus hoeve > Volgens een inscriptie boven de woningdeur op de binnenplaats van deze carréhoeve is het oudste gedeelte (de voorste vier vakwerktraveeën) in 1623 opgetrokken. Rond 1800 werd het complex aanzienlijk gewijzigd door toevoeging van de poortvleugel.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
RM33761 Munstergeleen - Geleenstraat 14 : Boerderij > Dit vermoedelijk vroeg achttiende-eeuws boerderijtje op U-vormige plattegrond was oorspronkelijk helemaal in vakwerk opgetrokken. Met name de gevels aan de straatzijde zijn midden negentiende eeuw (jaartal 1836 boven de schuurpoort) met baksteen gevuld.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
GM113 Munstergeleen - Geleenstraat 20 : Boerderij > Op de oudste kadastrale kaart van Munstergeleen uit 1830 staat dit pand al aangegeven op de hoek van de Kommel, de weg langs Abshoven, later gewijzigd in Geleenstraat, en de weg langs de molens op de Geleenbeek naar Oud-Geleen.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
GM114 Munstergeleen - Geleenstraat 30 : Woonhuis > Dit wit geschilderd tweelaagse middenganghuis werd in 1857 gebouwd voor Jan Antoon Dols-Peussens zoals een gevelsteen boven de deur laat zien. Sindsdien is aan het uiterlijk van het huis weinig veranderd. Het is bekend onder de naam "Op de Kommel".
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
RM33765 Munstergeleen - Koekamp 1 : Herenhuis > Carré-vormig complex uit 1781/82, gebouwd in opdracht van advocaat J.J.F. Meyer. Het woongedeelte is een tweelaags herenhuis met geblokte pilasters en een geknikt schilddak met dakruiter.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
GM116 Munstergeleen - Overstraat 1-5 > Zoals ook op andere plekken te zien is, werd het woongedeelte van boerderij op een gegeven moment vergroot en aangepast aan de eisen van de tijd. Zo zal dat in 1931 ook wel gebeurd zijn met het woonhuis van deze uit de negentiende eeuw daterende U-vormige boerderij.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
GM117 Munstergeleen - Overstraat 43 : Woonhuis > De hoofdbouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een mansardedak, voorzien van een eenvoudige houten muurgoot op uitkragend metselwerk.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
RM33764 Munstergeleen - Pater C. Houbenstraat 6 > In de kern is deze carré-hoeve met tweelaagse woonvleugel mogelijk 18e-eeuws. Volgens de gevelankers in de top van de voorgevel is het pand in 1839 gewijzigd.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
RM16043 RM16044 RM33763 Munstergeleen - Pater Karelweg 1 : Kapel / Woonhuizen > Van de voormalige dubbele watermolen op de Geleenbeek (Pater C. Houbenstraat 8) werd de molen op de oostelijke oever gesticht vóór 1287 en die op de westelijke oever in 1291.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
GM112a Munstergeleen - Abshoven 33 en 35 : Klooster en Kapel > Klooster met kapel naar ontwerp van Johannes Kayser (1842-1917). Kapel in neo-gotische stijl en naastgelegen klooster c.q. zusterhuis in overeenkomstige stijl maar met neorenaissance kenmerken. Gedeeltelijk afgebrand in 1995 en in 2012-2013 gerestaureerd.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
GM112b Munstergeleen - Abshoven bij 33 : Abtshuis > pachthoeve van de abdij van Val-Dieu waarvan na de brand in 1995 slechts de ruïne van het abtshuis resteert.
Monumenten | Gemeenten | Munstergeleen:
GM115 Munstergeleen - Kerkstraat 3 en 5 : Pastorie > De pastorie, gebouwd samen met de Pancratiuskerk in 1924-1925 gebouwd, in een traditionele bouwstijl met expressionistische invloeden.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >