Monumenten

Sittard Rijksmonument Woonhuis

RM521634 Sittard - Begijnenhofstraat 23 : Woonhuis

Een woonhuis uit 1921, gebouwd door aannemer P. Keulers te Munstergeleen in opdracht van de weduwe H. Vroemen-Bormans, naar een ontwerp van architect. M.A.P.J. (Jos.) Martens te Sittard. 

Locatie: Sittard, Begijnenhofstraat 23
50° 59' 57" NB, 5° 52' 4" OL

Rijksmonument: 512634
Kadaster: STD00-F-1473

Bouwstijl: Classicistisch en zakelijk expressionistisch beïnvloede stijl.

Bouwhistorie: Een woonhuis uit 1921, gebouwd door aannemer P. Keulers te Munstergeleen in opdracht van de weduwe H. Vroemen-Bormans, naar een ontwerp van architect. M.A.P.J. (Jos.) Martens te Sittard. Het ligt teruggerooid in de gesloten oostelijke wand van de Begijnenhofstraat. In 2002 is dit pand gerestaureerd.

Exterieur: Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en is grotendeels onderkelderd en heeft  twee-en-een-halve bouwlaag. Het geheel wordt gedekt door een plat dak. Dwars  tegen de achtergevel een in dakhoogte en gevellijn variërende wit gesausde uitbouw van één bouwlaag onder plat. Het metselwerk is in kruisverband uitgevoerd met hardstenen dorpels, architectraaflijst en pilasterkapitelen in de voorgevel. De sobere achtergevel heeft geglazuurde dorpelstenen en vensterrollagen. De voorgevel bestaat uit drie traveeën, onderling gescheiden door grote bakstenen pilasters op hardstenen basementen waartussen een hardstenen plint. De pilasters eindigen boven de tweede bouwlaag met hardstenen, Ionische kapitelen, die een hardstenen architraaf dragen. Het linker- en middentravee heeft twee boven elkaar gelegen houten schuifvensters met door houtsnijwerk geornamenteerde kozijnstijlen en glas-in-lood bovenlichten. In het vooruitspringende geveldeel boven de architraaflijst is in alle traveeën een rechthoekig, verticaal ingedeeld glas-in-lood mezzaninovenster geplaatst. In de vensterdorpels van de tweede bouwlaag en het mezzanino waterspuwers, waaronder in de tweede laag geornamenteerde keramische consoles zijn geplaatst. De mezzaninovensters liggen enigszins verdiept in een lijst. De entree in het rechtertravee bevat een rechthoekige houten paneeldeur met beslag onder een verankerde houten luifel en verticaal geleed glas-in-lood bovenlicht. De gevel heeft verder een kroonlijst van stucwerk, rollagen en vensterstrekken met geornamenteerde, rode keramische aanzetstenen. De achtergevel is onregelmatig ingedeeld met drie bovenlagen. De uitbouw aan de achtergevel bestaat uit twee lage volumes. 

 

Begijnenhofstraat 23 (FKG)
Begijnenhofstraat 23 (FKG)

Bijzonderheden: De bouwstijl, de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het materiaalgebruik en de ornamentiek. Het woonhuis is in bovenregionaal opzicht architectuurhistorisch zeldzaam te noemen.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >