Monumenten

Sittard Rijksmonument Woonhuis

RM521632 Sittard - Begijnenhofstraat 6 : Woonhuis

Een woonhuis uit 1908  in een door de neo-renaissance beïnvloede traditionele bouwstijl. Het is gesitueerd in de westelijke gesloten wand van de Begijnenhofstraat, aan de binnenzijde van de Begijnenhofwal. 

Locatie: Sittard, Begijnenhofstraat 6
50° 59' 56" NB, 5° 52' 2" OL

Rijksmonument: 521632
Kadaster: STD00-F-734

Bouwstijl: Traditioneel met neorenaissance beïnvloede elementen

Bouwhistorie: Een woonhuis uit 1908  in een door de neo-renaissance beïnvloede traditionele bouwstijl. Het is gesitueerd in de westelijke gesloten wand van de Begijnenhofstraat, aan de binnenzijde van de Begijnenhofwal. Het pand heeft in 1995 een renovatie en een interne verbouwing 
ondergaan. Het woonhuis, oorspronkelijke voorzien van een uitgebouwde keuken dwars op de achtergevel, is aan de achterzijde uitgebouwd. Hierdoor is de oorspronkelijke binnenplaats tussen achtergevel en Begijnenhofwal geheel gedicht. 

Exterieur: Het woonhuis op een rechthoekige plattegrond met souterrainverdieping, heeft twee bouwlagen en een mansardeverdieping onder een afgeplat dak. De voorgevel heeft een rode bakstenen optrek met rode geglazuurde lijsten, een rood geglazuurde plint en groen geglazuurde speklagen. Metselwerk in kruisverband. Met stucwerk in aanzet- en sluitstenen.  Het mansardedak heeft rode muldenpannen, waaronder bakgoten op decoratieve houten klossen, waartussen siermetselwerk in blokverband. Een dakkapel met lessenaarsdak en verticaal ingedeeld rechthoekig houten venterkozijn op het dakschild.  De voorgevel heeft een asymmetrische opbouw in twee traveëen. De gevel heeft een lage rood geglazuurde plint, waarin drie segmentvormige souterrainvensters met smeedijzeren roosters. De houten kozijnen hebben diverse geledingsvormen, rode profielstenen in de venster en deurlijsten en hardstenen dorpels. Het linker travee heeft twee boven elkaar geplaatste kozijnen, waarvan de onderste segmentboogvormig en de bovenste rondboogvormig is.  Het rechter travee is rilaserend en bevat de entreedeur met bovenlicht.  De bouwjaaraanduiding 1908  wordt vermeld in een centrale pinakel. De segmentvormige entreedeur heeft twee panelen, smeedwerkroosters en inzwenkende hoeken. De deurlijst heeft een rode bakstenen strek met aanzet- en sluitstukken in hardsteen.. De achtergevel bestaat uit twee traveeën. De vrij gebleven zijgeveldelen zijn blind en opgetrokken in grauwbruine baksteen. Geprofileerde schoorsteenaanzet. 

 

Begijnenhofstraat 6 (FKG)

Interieur: De indeling van het interieur, waarin appartementen met verlaagde plafonds, is ten dele gewijzigd. De monumentale kwaliteiten van het interieur blijven beperkt tot de gang, waarin stuclijsten en -rozetten, een boogvormige gangaanzet op geornamenteerde consoles, een marmervloer en het trappenhuis.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >