Monumenten

Religieus Limbricht Sittard Rijksmonument

RM33758 Limbricht - Bovenstraat 45 : Stenen Parochiekruis

De devotiezuil stamt uit 1747 en is in 1958 gerestaureerd en opnieuw ingezegend door pastoor De Gronckel.

Locatie: Limbricht, Bovenstraat 45
51° 0' 33" NB, 5° 49' 56" OL

Rijksmonument: 33758
Kadaster: STD00-T-1757

Bouwstijl: -

Bouwhistorie: De devotiezuil stamt uit 1747 en is in 1958 gerestaureerd en opnieuw ingezegend door pastoor De Gronckel.

Exterieur: Een hardstenen devotiezuil in grof reliëf van de Moeder van Smarten (Mater Dolorosa), met een voetstuk (postament) en een kruisbeeld aan de top. 

Devotiezuil Limbricht (FKG)

Cultuurhistorie: Het kruis is uit devotie opgericht door parochianen uit Limbricht en Einighausen. Beide dorpen vormden toen één parochie. 

Opmerkingen: Het oprichtingsjaar 1747 blijkt uit een tweetal chronogrammen op de sokkel: CrVCIfIXVs222 est DVX515 et Victor5 MeVs1005 (= 1747) respectievelijk pII2 qVI6 transItis2 state CrVCIfIXVM1222 eX10 Voto5 aDorate500 (= 1747) (Gekruisigd is mijn leider en overwinnaar. Gij vromen die voorbij gaat, staat stil en aanbid de gekruisigde uit godsvrucht). Bovendien wordt vermeld Hanc crucem ex devotione exererunt quidam parochiani ex Limbricht & Einighausen (Dit kruis is opgericht uit devotie door zekere parochianen uit Limbricht en Einighausen). 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >