Monumenten | Gemeenten | Limbricht

< Terug
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
GM110 Limbricht - Beekstraat 19: Boerderij > Het boerderijcomplex bestaat uit een boerenwoning met twee losstaande schuren in U-vorm. Woning en één schuur staan met de korte kant aan de rooilijn.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
GM103 Guttecoven - Dorpstraat 18 : Boerderij > Het traditioneel pand, volgens de jaarankers uit 1890, heeft opvallende ontlastingsbogen en rondboogramen en een twintigruits stalen venster dat naar verluidt afkomstig is uit de vroegere kerk van Guttecoven.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
GM102 Guttecoven - Dorpsstraat 17 : Boerderij > Het betreft hier een gesloten boerenhoeve daterend uit 1850. Het monument bestaat uit een woonhuis haaks op de straat, met links daarvan een schuur- annex poortgebouw evenwijdig aan de straat.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
GM111 Limbricht - Platz 9 : Boerderij, herberg > Het pand is in 1781 als boerderij gebouwd. Al snel werd er een herberg in gevestigd (1829), later een tapperij. In 1870 werd de herberg uitgebouwd en gemoderniseerd. Bij restauratie zijn dakkapellen aangebracht. Nu is het een café.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33751 Limbricht - Allee 1 : Kasteel > Waarschijnlijk reeds in de 10e eeuw ontstond hier een eerste “Chateau à Motte”, een versterkte houten woontoren (donjon) met een neerhof. Deze donjon wordt rond 1100 in rolstenen uitgevoerd en krijgt rond 1260 een bakstenen component, waarvan nog funderingsresten te zien zijn in de kelders van het kasteel. Het huidige kasteel wordt in 1622 gerealiseerd op een sterk vergrote motte, omzoomd door een gracht.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33745 Einighausen - Everstraat 4 : Boerderij > Een vroegere boerderij bestaande uit een woning met een rechteraanbouw waarnaast in het verleden vermoedelijk een poortgebouw stond, nog enigszins door een gedeelte van een poortboog in de voorgevel. Aan de achterzijde een losstaand gebouw vermoedelijk van origine een schuur of stallen.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
GM104 Guttecoven - Wijnrankenstraat 13 : Boerderij > De oorspronkelijke functie van dit monument was boerderij. Het is in 1868 gebouwd en voorzien van een later gecementeerde voorgevel met eclectische elementen kenmerken.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33752 Limbricht - Beekstraat 19 : Boerderij, Limonadefabriek > Het gebouw is gerealiseerd in 1799 in opdracht van schepenfamilie Nelissen. Oorspronkelijk was de functie van het pand boerderij en molen.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33753 Limbricht - Platz 2 : Salviuskerkje > Dit oorspronkelijke zaalkerkje stamt van rond 1100. Het is gebouwd met maaskeien, die nog in de noordmuur zijn te zien. Er zijn geen aanwijzingen dat er voordien een houten kerkje was.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33754 Limbricht - Platz 3 : Pastorie en kapelanie > Het huis is in 1634 als pastorie gebouwd. In 1811 is de achterzijde in opdracht van pastoor Wijnen door architect-aannemer J. Bex uitgebouwd met een waskeuken, bakoven en steenkolenopslag.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33755 Limbricht - Platz 5 : Boerderij / Brouwerij > Het pand stamt uit de zeventiende eeuw en is tijdens het beleg van het kasteel in 1650 mede geplunderd.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33756 Limbricht - Steenstraat 17 : Woonhuis > Het pand is gebouwd in 1785. Het pand is ernstig vervallen geweest (1985). Woningvereniging Limbricht heeft het pand toen overgenomen en aan architect Leinders uit Sittard opdracht gegeven een restauratieplan te maken (1987) en zijn totaal vijf woningen gerealiseerd.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM33758 Limbricht - Bovenstraat 45 : Stenen Parochiekruis > De devotiezuil stamt uit 1747 en is in 1958 gerestaureerd en opnieuw ingezegend door pastoor De Gronckel.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM521575 Limbricht - Burgemeester Coonenplein 2 : Nieuwe Salviuskerk > De Salviuskerk is gebouwd omdat het Oude Sint-Salviuskerkje niet langer meer als parochiekerk voldeed. De kerk is in 1922 gebouwd.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM521576 Limbricht - Pastoor Janssenstraat 16 : Pastorie > De pastorie met berging is gebouwd na de inwijding van de kerk op 25 juni 1923.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM521577 Limbricht - Burgemeester Coonenplein 2 > Het beeld zelf stamde uit ca.1920. Het stond aanvankelijk langs de Provinciale weg, maar na 1939 in een kapel (intronisatiekapel) op de hoek van het Burgemeester Coonenplein en de De Gronckelstraat.
Monumenten | Gemeenten | Limbricht:
RM521631 Limbricht - Platz 1 : Pastorie/ Burgemeesterswoning > Het door architect J. Jorna te Roermond ontworpen huis is gebouwd in 1888, in opdracht van pastoor Wijnen.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >