Monumenten

Religieus Limbricht Rijksmonument

RM521577 Limbricht - Burgemeester Coonenplein 2

Het beeld zelf stamde uit ca.1920. Het stond aanvankelijk langs de Provinciale weg, maar na 1939 in een kapel (intronisatiekapel) op de hoek van het Burgemeester Coonenplein en de De Gronckelstraat.  

Locatie: Limbricht, Burgemeester Coonenplein 2
51° 0' 46" NB, 5° 50' 20" OL

Rijksmonument: 521577
Kadaster: LBT00-A-4720

Bouwstijl: -

Bouwhistorie: Het beeld zelf stamde uit ca.1920. Het stond aanvankelijk langs de Provinciale weg, maar na 1939 in een kapel (intronisatiekapel) op de hoek van het Burgemeester Coonenplein en de De Gronckelstraat.  

Exterieur: Het kapelletje in Nievelsteiner zandsteen is 5m hoog, 2,6m breed. Het omliggende plantsoen is omzoomd met eveneens Nievelsteiner zandsteen. Het kapelletje vermeldt het jaartal 1920. 

Heilig Hart Burgemeester Coonenplein 2 Limbricht (FKG)

Interieur: De vloer van het kapelletje bestaat uit mozaïek steentjes. 

Cultuurhistorie: Het beeld/kapelletje was (is?) van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het streekgebonden materiaalgebruik. Het kapelletje vormt een functionele eenheid met de nabijgelegen kerk en pastorie en is vanwege de situering van belang voor het aanzien van Limbricht. 

Bijzonderheden: Het kapelletje vormde het eindpunt van de Sacramentsprocessie en H. Hartprocessie. Dit is na het verdwijnen van het beeld in het kapelletje niet meer zo. 

Opmerkingen: Het beeld in het kapelletje is vernield en verdwenen. Alleen het kapelletje is over. 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >