Monumenten

Sittard Rijksmonument Woonhuis

RM33672 Sittard - Helstraat 3 : Woonhuis / Ecrevissehuis

Een zeer markant gebouw van baksteen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, met aan de straat een hoge puntgevel met vlechtingen en tweelichten kruiskozijnen van Naamse steen. 

Locatie: Sittard, Helstraat 3
50° 59' 52" NB, 5° 52' 9" OL

Rijksmonument: 33672
Kadaster: STD00-F-2161

Bouwstijl: Traditioneel

Bouwhistorie: Pand uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. De ingang was origineel aan de voorzijde via vier treden naar de voordeur, omdat de begane grondvloer circa 65 cm boven het straatniveau lag. De toegang naar de kelder was via een deur op straatniveau. Hierdoor was het mogelijk om eventuele goederen in de kelder en begane grond af te leveren.  Omstreeks 1930 werd aan de rechterkant aangebouwd en wel enigszins terug van de rooilijn. Hierdoor was het mogelijk om in de zijgevel een nieuwe toegang te creëren tot het gebouw. Hierdoor kon de voordeur in de voorgevel vervallen en werd dit dicht gemetseld. Tevens werd het grote raam aan de linkerkant van de kelderdeur vervangen door twee kleinere ramen. Bij de verbouwing van 1988 werd de begane grond verlaagd tot straatniveau en werd de ingangsdeur en het raam aangepast.

Exterieur: Een zeer markant gebouw van baksteen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, met aan de straat een hoge puntgevel met vlechtingen en tweelichten kruiskozijnen van Naamse steen. Het is gelegen in de rooilijn en maakt deel uit van de stadsbebouwingen. Het pand is afgedekt met een zadeldak met keramiek pannen. De topgevel was in het verleden verplicht vanwege overslaand brandgevaar met de toenmalige afdekking met stro. De topgevel heeft metselvlechtwerk en een koperen lijst en is gemetseld in rood-bruine veldbrandstenen in kruisverband  met geknipt voegwerk. Verder in deze gevel raamassen met raamopeningen, omrand met Naamse steen. De vensteropeningen aan weerszijden zijn uitgevoerd in verspringend blokverband en aan de bovenzijde met lateien en aan de onderkant waterdorpels en bij de kruisramen verticale en horizontale stijlen en kalven. Bij de ingangsdeur ziet men rechte omrandingen met bovenlicht. Naast de ingang zijn nog vroegere deuromrandingen aanwezig, waarbij de deuropening is dichtgemetseld. Aan de onderzijde gevel een natuurstenen plint in blokverband. In de voorgevel zijn zes siersmeedankers aangebracht inwendig gekoppeld aan de moerbalken. Alle vensteropeningen zijn voorzien van houten ramen met dwarsvleugels en een roedeverdeling; rood-bruin gekleurd op de tweede en derde verdieping op de begane grond in naturel kleur. Alle vensteropeningen zijn voorzien van raamluiken, eveneens rood-bruin geschilderd. De eiken voordeur is uitgevoerd als paneeldeur. De deur in de zijgevel is zeer rijk bewerkt  en uitgevoerd met gebeeldhouwde panelen in naturel met een glas-lood-raam. De deur behoort niet origineel tot het gebouw.  In de gevel zijn uit het verleden nog enige oude huisnummers zichtbaar en wel in de rechterstijl nr. 472 op een bruinrode ondergrond en op de dwarsbalk een driehoekige markering waarop het huisnummer niet meer zichtbaar is.   

Helstraat 3 Sittard Ecrevissehuis (FKG)
Helstraat 3 Sittard Ecrevissehuis (FKG)

Interieur: Hier zijn diverse vloerhoogten aangepast. 

Cultuurhistorie: De oudst bekende eigenaar is het echtpaar Jean Codein en Catharina Probsten. Dit echtpaar verkocht het huis in 1685 aan Henricus Franciscus Del Borne. Deze verkocht het weer op 28 februari 1690 aan Petrus Burgens, rechtstreeks voorvader van Hubertina Burgers, echtgenote van de schrijver Pieter Ecrevisse. Deze woonde hier met zijn gezin van 1833 tot 1837. 

Bijzonderheden: De gevel heeft een hoge architectonische kwaliteit gezien de raamomlijstingen en de kruisramen. 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >