Monumenten

Religieus Obbicht & Papenhoven Gemeentelijk monument Woonhuis

GM122 Obbicht - Oude Raadhuisstraat 10 : Pastorie

Pastorie naast kerk uit 1939 in traditionalistische stijl, ontworpen door architect Jos Wielders.  

Locatie: Obbicht, Oude Raadhuisstraat 10
51° 1' 38" NB, 5° 46' 48" OL

Gemeentelijk monument: 122
Kadaster: OBT00-B-3694

Bouwstijl: Traditionalisme 

Bouwhistorie: Het pand is de pastorie van de naastgelegen kerk. De pastorie werd in 1938 ontworpen door Jos Wielders, in een voor die tijd zeer moderne vormgeving. De bouw werd medio 1939 voltooid.  

Exterieur: Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling, terugliggend van belending.  Het object bestaat uit een woonhuis met een lage aanbouw en een garage aan de rechter zijde. Het huis heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met zadeldak evenwijdig aan de weg. Aan de rechterzijde van de woning is een latere uitbouw met garage aanwezig. Tegen de achtergevel is een eveneens een latere uitbreiding aangebracht. De latere aanbouwen vallen buiten de bescherming en zijn verder niet beschreven. Ook de achtergevel van het woonhuis is niet beschreven.  Het zadeldak tussen de topgevels van het huis is gedekt met gemêleerde rood-bruin en anthraciet-kleurige (opnieuw) verbeterde Hollandse pannen en voorzien van een zinken mastgoot op het dakoverstek. Op het achterste dakvlak is een grote schoorsteen aanwezig.  Het pand is opgetrokken in roodbruine baksteen, gemetseld in Noords verband en platvol gevoegd. Voorgevel: De symmetrische voorgevel is op de begane grond drie gevelassen breed en heeft op de verdieping vijf gevelassen. De gevel heeft een bakstenen plint en wordt aan de bovenzijde beëindigd door een mastgoot. De begane grond heeft een centrale, vooruitstekende toegangspartij met links en rechts daarvan een vensteropening met oorspronkelijke houten  T-ramen met gedeelde onderen bovenramen en ingebouwde rolluiken. De vensteropeningen zijn voorzien van een aan de bovenzijde getoogde strekse boog en een natuurstenen onderdorpel. De entreepartij, een avant-corps, heeft een topgeveltje met vlechtingen en kunststenen schouderstukken. De entree heeft een met pannen gedekt zadeldakje. De oorspronkelijke, houten voordeur is onder een rondboog, centraal in deze gevel geplaatst en bereikbaar via een trap met drie hardstenen treden en één later aangebrachte cementtrede. Aan weerszijden van de trap zijn gemetselde zijmuurtjes, afgedekt met een gemetselde ezelsrug. Links van de voordeur is de ingemetselde brievenbus.  Op de verdieping heeft de gevel een regelmatige indeling met vijf vensteropeningen. Deze vensteropeningen hebben oorspronkelijke ramen met twee naar binnendraaiende raamvleugels met driedeling. De vensteropeningen zijn voorzien van een aan de bovenzijde getoogde strekse boog en een natuurstenen onderdorpel.  De symmetrische rechter zijgevel is een bovendakse topgevel met vlechtingen en schouderstukken. De gevel heeft een bakstenen plint. Op de begane grond heeft de gevel twee kleine vensteropeningen met oorspronkelijke, ongedeelde houten klapramen. De vensteropeningen zijn voorzien van een rollaag, een natuurstenen onderdorpel en diefijzers. Op de verdieping heeft de gevel één vensteropening met een oorspronkelijk venster. Het kozijn heeft een driedelig raam, ieder raam heeft vier ruiten. De vensteropening is voorzien van een aan de bovenzijde getoogde strekse boog en een natuurstenen onderdorpel. Op de zolder bevindt zich, in dezelfde as, een identiek venster met aan weerszijden een klein rondvenster.  

Pastorie Oude Raadhuisstraat 10 Obbicht (FKG)
Pastorie Oude Raadhuisstraat 10 Obbicht (FKG)

Bijzonderheden: Er bevindt zich een stenen muurtje aan de straatzijde, afgedekt met een gemetselde ezelsrug.  

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >