Monumenten

Geleen Rijksmonument Woonhuis

RM517856 Geleen - Prins de Lignestraat 21,23 : Beambtenwoningen

Het woonblok maakt deel uit van het monumentencomplex Prins de Lignestraat. Dit blok van twee woningen werd in 1927 gebouwd in opdracht van de Stichting Thuis  Best te Heerlen. 

Locatie: Geleen, Prins de Lignestraat 21 en 23
50° 58' 1" NB, 5° 49' 30" OL

Rijksmonument: 517856
Kadaster: GLN00-D-4221, GLN00-D-4220

Bouwstijl: Traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten. 

Bouwhistorie: Het woonblok maakt deel uit van het monumentencomplex Prins de Lignestraat. Dit blok van twee woningen werd in 1927 gebouwd in opdracht van de Stichting Thuis  Best te Heerlen. In 1952 is door Thuis Best bij de panden een berging met washok gebouwd, welke uitgesloten zijn van bescherming. Ook andere latere bijbouwsels , zoals terrasoverkappingen en carport zijn uitgesloten van bescherming.   

Exterieur: Het is een blok van twee beambtenwoningen met rechthoekige en gespiegelde plattegrond. De woningen hebben een geknikt zadeldak, waarvan de noklijn loodrecht op de straatrichting staat, met een minder hoog ingestoken asymmetrisch zadeldak loodrecht op de nokrichting. Een dak met rode Tuiles du Nord met gootoversteken in hout. Gevels van geel genuanceerde baksteen, metselwerk in halfsteens en kettingverband met licht risalerende trasraam plint in kruisverband met rollaag.In de gevels rechthoekige houten vensters en deuren. Alle gevels van de panden zijn gespiegeld. Pand nr. 23 heeft kunststoffen kozijnen, behalve bij de dakkapellen. De voorgevel van elk pand heeft een driekantige erker met bovenlicht onder een plat dak. In de topgevel twee vensters onder betonlatei en boven een brede bloembak. Een verdiept gelegen entree onder  grote luifel op stalen kolom met houtenbekleding, op baksteen bloembak. Oorspronkelijk  was er een houten voordeur met een verticale houten lat en zes kleine raampjes. Voor de deur ligt een rode tegelvloer. Op het voordakvlak is een houten dakkapel aanwezig met zaagtandbeschot. Deze heeft een venster met roedeverdeling en is gelegen boven een houten bloembak. In de zijgevelvan elk pand ligt de portiek met entree en twee kleine vensters achter een muurtje. In de topgevel bevindt zich een vierkant venster onder latei en een hoge schoorsteen met verticale uitsparing over de volle hoogte, rustend op kunststeen console. Bij de panden zijn de schoorstenen gedeeltelijk nieuw gevoegd. Achter de schoorsteen ligt een volume van twee bouwlagen met plat dak. De eerste laag heeft een driedelig keukenraam onder korte luifel, die doorloopt tot aan de bijkeuken als bakgoot. In het zijdakvlak ligt een dakraam en boven het platdak ligt een dakkapel met drie vensters onder een plat dak. Verder een nokschoorsteen en een korte schoorsteen op plat dak. De achtergevel heeft een vooruitspringende plint en dubbele houten tuindeuren met roedeverdeling en bovenlicht, gelegen onder een latei.En een houten keukendeur. Bij de panden is de eerste laag witgesausd. In de tweede laag liggen drie dubbele vensters onder doorlopende beton latei en boven aaneengesloten dubbele rij ongeglazuurde rode dorpelstenen. Achter de keuken ligt een washok van baksteen in halfsteens verband met iets vooruitstekende plint in kruisverband onder overstekend plat dak. De woningen worden gedeeltelijk gescheiden door een tuinmuur.

Prins de Lignestraat 21 23 25 27 Geleen (FKG)
Prins de Lignestraat 21 23 25 27 Geleen (FKG)
Prins de Lignestraat 21 23 25 27 Geleen (FKG)

Interieur: De structuur van het interieur van pand nr. 21 is redelijk intact en van pand nr. 23 matig intact. 

Cultuurhistorie: De woningen bezitten in hoge mate cultuurhistorische waarden, vanwege de oorspronkelijke functie, beambtenwoningen voor de Staatsmijn Maurits, als bijzondere uitdrukking van een sociaaleconomische ontwikkeling. De hoge architectuurhistorische waarden worden bepaald door het belang van het oeuvre van de architect A. Boosten, de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de ornamentiek.   

Bijzonderheden: Als onderdeel van het complex Prins de Lignestraat zijn de woningen van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De woningen zijn representatief en substantieel voor de geschiedenis van het wonen binnen sociaal hiërarchisch bepaalde kaders waarbinnen lichte vormen van differentiatie mogelijk waren. Dit komt tot uitdrukking in de bouwkundige hoofdvorm, de detaillering en de materiaalkeuze. Het algemeen belang van de woningen wordt bepaald door het geheel van voornoemde waarden. 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >