Monumenten | Gemeenten | Geleen

< Terug
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM066 Geleen - Mijnweg 1 : Watertoren > In 1924 werd de huidige drinkwatertoren op het Maurits-terrein gebouw. Het geheel is ontworpen door Ir. A.E. Dinger, hoofd-bedrijfsingenieur Staatsmijnen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM16045 Geleen - bij Kluis 3 : Sint Janskluis > Sint Janskluis. Driezijdig gesloten gebouwtje van baksteen met mergelbanden en met een dakruitertje uit 1699 e.v. Eikenhouten klokkenstoel vermoedelijk 1850, met moderne klok. De Sint Janskluis werd in 1699 gesticht door vorstin Maria-Dorothea van Dietrichstein, geboren prinses van Salm, gravin van Geleen als hospitaal voor mensen die getroffen waren door besmettelijke ziekten. De kluis van gewijd aan de H. Lazarus, patroon van de melaatsen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM035 Geleen - Biesenweg 5 : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM16047 Geleen - Biesenweg 1F: Biesenhof Pachtboerderij > De Biesenhof is een typische Limburgse carréhoeve met een rijke historie. Het monument ligt in een laagte, direct aan de Geleenbeek, aan de voet van de Sweikhuizerberg. Het moerassige weilandschap van weleer, droeg bij aan de minder goede bereikbaarheid van de hoeve en was daardoor goed beschermd in de zeventiende en achttiende eeuw. De Biesenhof heeft een hoge omgevingswaarde vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM456476 Geleen - Prins de Lignestraat 33: Orgel St Augustinuskerk > Het orgel werd in 1863 door de firma F.B. Loret-Vermeersch te Mechelen gebouwd voor de Jezuïetenkerk aan de Wijnhaven te Rotterdam. Voor deze kerk was door de bekende architect Pierre Cuijpers een groot kathedraalachtig uitbreidingsplan opgesteld, waarin tevens plaats was voor een groot orgel. Op 9 april 1863 had de inzegening van het orgel plaats door de provinciaal der Jezuïeten.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM064 Geleen - Maurispark 10 : Mijnwerkersmonument > Het monument met de twee reliëfs (landbouw en mijnindustrie) kwam in 1937 tot stand. Eugène Quanjel zorgde voor het ontwerp en de reliëfs werden uitgevoerd door beeldhouwer Mathieu van Thoor.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517861 Geleen - Mijnweg 1: Hoofdgebouw Staatsmijn Maurits. > In 1922 werd de eerste steen gelegd voor het hoofdgebouw van de Staatsmijn Maurits. De bouw is gerealiseerd naar een ontwerp van de Amsterdamse architect Willem Leliman (1878-1921). In het gebouw waren de kantoren gehuisvest.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM067 Geleen - Mijnweg 2 : Beeld > De Staatsmijnen in Limburg vierden in 1952 hun gouden jubileum. De Geleense burgerij schonk dit monument in 1953 als een verlaat jubileum-geschenk. Het glasmozaïek werd vervaardigd door kunstenaar Harry Schoonbrood.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM065 Geleen - Mijnweg 1 : Constructiewerkplaats > De constructiewerkplaats is in 1917 voltooid en in 1918 in bedrijf genomen. De werkplaats is omstreeks 1925 met dertig meter in noordoostelijke richting vergroot.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM036 Geleen - Frans Erenslaan 3 : Woonhuis > Het gehele pand is gebaseerd op een rasterpatroon van 150 cm , waarbij de architect zich bewust beperkt heeft tot het gebruik van beton, hout en glas. Door een consequente toepassing hiervan is een zeer harmonisch geheel ontstaan.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM034 Geleen - Agnes Printhagenstraat 3 : Woonhuis > Hoekpand van een blok van drie, ter beëindiging van een straatwand op de kruising van de Mauritslaan met de Agnes Printhagenstraat.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM037 Geleen - Henri Hermanslaan 90 : Voetbalmonument Fortuna/Maurits > Reliëfs afkomstig van de ingangspartij van het oude Fortunastadion zijn samen met de eerste steen verwerkt tot een monument.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM068 Geleen - Mijnweg 3 : Barbarabeeld > Het beeld werd vervaardigd in 1951 door kunstenaar Wim van Hoorn, in opdracht van het personeel van de staatsmijn Maurits. De H. Barbara geldt als bescherm-heilige voor de mijnwerkers.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517862 Geleen - Seringenlaan 78: Dokterswoning > Praktijkwoning voor een huisarts, gebouwd in 1933, naar ontwerp van architect Jos Philips, in opdracht van de heer Croughs te Lindenheuvel.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM096 Geleen - Tunnelstraat 1: Julianatunnel / Spoorbrug > De komst van de Staatsmijn Maurits in Lutterade rond 1920 veroorzaakte een toenemende drukte op zowel de spoorlijn als het doorgaande verkeer. De komst van een tunnel onder de spoorlijn werd noodzakelijk.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM097 Geleen - Valderenstraat 1: Kerktoren > De wijk Lindenheuvel groeide na de Tweede Wereldoorlog zo sterk, dat van de oorspronkelijke parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand twee rectoraten werden afgesplitst: H.Barbara en H.H. Engelbewaarders;
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM038 Geleen - Graaf Huynlaan 2 : Winkel Woning > Dubbel winkel/woonhuis in traditionele bouwstijl met elementen uit diverse stijlen waaronder Berlagiaanse stijl en Expressionisme.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517860 Geleen - Jodenstraat 3: Villa Cantemerle > BOVENMEESTERWONING, oorspronkelijk gelegen naast de Antoniusschool, is genaamd Villa Cantemerle, voorheen Villa Nova. Het pand is gebouwd in 1910 in traditionalistische stijl met lichte invloeden van de Chaletstijl. Het is gebouwd in twee bouwlagen met afgeplat tentdak. 
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM039 Geleen - Graaf Huynlaan 11 en 13 - Woonhuis > Twee woonhuizen uit 1927 in een traditionele bouwstijl met invloeden van het (plastisch) expressionisme.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517859 Geleen - Graaf Huynlaan 19 : Woonhuis > Vrijstaand WOONHUIS, 1925, gebouwd naar ontwerp van architect Joh. Prummel te Groningen, in opdracht van dhr. R. Dunning. Achter het pand staat een berging, oorspronkelijk met toegang tot de schuilkelder.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM040 Geleen - Groenseijkerstraat 7 en 7a : Woonhuis > Het object is gelegen aan de rand van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend van belending.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM057 Geleen - Markt 1 : Gemeentehuis > Het gemeentehuis werd in 1922 ontworpen door J.Th.J. Cuypers. Het werd gebouwd in het toen nog open veld tussen de kernen Opgeleen (huidige Oud-Geleen), Krawinkel en Lutterade als aanzet voor een nieuw centrum voor de mijngemeente Geleen. Het gebouw is later diverse malen uitgebreid in verschillende bouwstijlen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM069 Geleen - Molenstraat 33 : Woonhuis > Het huis is gebouwd in opdracht van Jan Willem Lumens, overleden 1947 te Amby, en Maria Catharina Penders. De eerste eigenaar had er een bieren limonadebottelarij.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517852 Geleen - Prins de Lignestraat 4,6,8,10 Beambtenwoning > Vier beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten, in opdracht van de Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517853 Geleen - Prins de Lignestraat 5,7,9,11 : Beambtenwoning > Vier BEAMBTENWONINGEN onder doorlopende kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van de Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517854 Geleen - Prins de Lignestraat 12,14,16,18 : Beambtenwoningen > Vier BEAMBTENWONINGEN onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517855 Geleen - Prins de Lignestraat 13,15,17,19 : Beambtenwoningen > Vier beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517851 Geleen, Prins de Lignestraat 20 : Kapelanie > De KAPELANIE heeft een rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen onder zadeldak met Hollandse pan en dakkapellen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517856 Geleen - Prins de Lignestraat 21,23 : Beambtenwoningen > Het woonblok maakt deel uit van het monumentencomplex Prins de Lignestraat. Dit blok van twee woningen werd in 1927 gebouwd in opdracht van de Stichting Thuis  Best te Heerlen.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517858 Geleen - Prins de Lignestraat 22,24,26 : Beambtenwoningen > Drie beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1934-1935 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van de Mijnwerkersbond.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517850 Geleen - Prins de Lignestraat 31 : Woonhuis Pastoor > Traditionele stijl met elementen van het expressionisme naar het ontwerp van J. en P. Cuypers.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
RM517849 Geleen - Prins de Lignestraat 33 : Kerk St-Augustinus > De Rooms-Katholieke Kerk H. Augustinus is gebouwd in neogotische stijl met expressionistische elementen, naar ontwerp van de architecten J. en P. Cuypers, te Amsterdam en Roermond.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM074 Geleen - Prins de Lignestraat 55 : Woonhuis > Traditionele bouwstijl met expressionistische kenmerken. Architect: Schols, Geleen
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM075 Geleen - Prins de Lignestraat 57 : Woonhuis > In 1925 gaf onderwijzer J.P.L. Bemelmans (Pieter) aan de Geleense architect H.H. Schols de opdracht een woonhuis te tekenen voor zijn gezin. Het werd gesitueerd aan een naamloze veldweg tussen de Groenseykerstraat en de Rijksweg.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM076 Geleen - Raadhuisstraat 19 en 19a : Winkel / Woning > Een markant winkelpand met bovenwoningen in het centrum van Geleen dat dateert uit omstreeks 1930.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM077 Geleen - Raadhuisstraat 21 en 21a : Winkel / Wonen > In het eerste helft van de twintigste eeuw groeide het dorp Geleen als gevolg van de mijnbouw uit tot een stad. Hierbij hoorde ook een (nieuw) centrum met winkels. Het markante winkelpand Raadhuisstraat 21 en 21a werd, in opdracht van Van Haren’s schoenfabrieken te Waalwijk, in1939 ontworpen door architect M.J.A. Blokdijk uit Breda.
Monumenten | Gemeenten | Geleen:
GM086 Geleen - Spoorstraat 71 : Boerderij > Het object is gelegen aan de rand van Geleen. Het betreft een vrijstaande boerderij op ruime verkaveling, een woonhuis met stal. Alleen het woonhuis heeft monumentale waarde, de stal is beeldbepalend en wordt hierbij niet beschreven.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >