Monumenten

Geleen Gemeentelijk monument Verdediging

GM035 Geleen - Biesenweg 5 : Kazemat

Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.

Locatie: Geleen, Biezenweg 5
50° 57' 11" NB, 5° 50' 7" OL

Gemeentelijk Monument: 035
Kadaster: GLN00-E-1407 (onderdeel van)

Bouwhistorie: In 1867 verloren de laatste verdedigingswerken van permanente aard in Limburg hun functie met de opheffing van de vestingsteden Maastricht en Venlo. Decennialang zouden er geen verdedigingswerken meer gebouwd worden; tot de dreiging van Duitsland in de dertiger jaren van de 20ste eeuw. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland diverse kazematlinies gebouwd, in Limburg met name langs het Julianakanaal en de Maas en langs de Limburgs-Brabantse grens (de Peel-Raamstelling). Het verdedigingsplan in Zuid-Limburg ging uit van een optreden tegen eventueel oprukkende Duitse troepen in drie echelons: een waarschuwingsechelon langs de oostgrens; een vertragingsechelon vanaf Susteren, noord-zuidelijk door Zuid-Limburg; en het weerstandbiedend echelon langs het Julianakanaal. Er waren diverse types kazematten, afhankelijk van omvang, aantallen schietgaten, sterkte, etc. Uiteindelijk blijken zij nauwelijks een rol gespeeld te hebben in het stuiten van de opmars van de Duitse troepen. Ze werden in het algemeen (uiteraard) gebouwd met het front richting Duitsland. Een uitzondering vormden zes kazematten met het front richting België, om daarmee de neutraliteit te demonstreren. Van de oorspronkelijk 36 kazematten van het vertragingsechelon zijn er nog 25 over. Deze zijn allemaal van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Het betreft de kazematten: onder aan de weg van Geleen naar Sweikhuizen, tussen de spoorlijn en de Biesenhof; aan weerszijde van de Leijenbroekerweg, vlak voordat deze aansluit op de randweg; tussen kasteel Millen en de Geleenbeek. Zij geven nog een beeld van de omvangrijke bouwactiviteiten, die tussen 1936 en 1940 in Limburg hebben plaatsgevonden.

Kazemat - Biesenweg 5
Kazemat - Biesenweg 5 (FKG)
Kazemat - Biesenweg 5 (FKG)

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >