Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging

< Terug
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
GM035 Geleen - Biesenweg 5 : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
GM050 Sittard - Breijhaag 1a : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
GM187 Sittard - Oude Heerlenerweg 45a : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
GM183 Sittard - Millenerweg bij 27 : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
RM33751 Limbricht - Allee 1 : Kasteel > Waarschijnlijk reeds in de 10e eeuw ontstond hier een eerste “Chateau à Motte”, een versterkte houten woontoren (donjon) met een neerhof. Deze donjon wordt rond 1100 in rolstenen uitgevoerd en krijgt rond 1260 een bakstenen component, waarvan nog funderingsresten te zien zijn in de kelders van het kasteel. Het huidige kasteel wordt in 1622 gerealiseerd op een sterk vergrote motte, omzoomd door een gracht.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
RM33741 Sittard - Sanderboutwal : Bolwerk / Fort > Vroeg-middeleeuwse verdedigingswerken van Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
RM521655 Sittard Vijverweg : Stadspark > Dit stadspark is  aangelegd in de periode 1921-1933. Het geheel kwam   in een drietal fasen tot stand. Het werd in het kader van de werkverschaffing gerealiseerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
RM33769 Sittard - Ophoven : Stenen Sluis > Het staat vrijwel vast, dat de eerste sluis omstreeks 1540 werd gebouwd, voornamelijk om het water van de Geleenbeek op te stuwen en via een gegraven Molenbeek naar Sittard te geleiden.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
GM227 Sittard - Tudderenderweg 212 en 214 : Douanegebouw > Het betreft hier een voormalig douanegebouw daterende uit het laatste kwart van de negentiende eeuw met eclectische stijlkenmerken.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
GM030 Buchten - Dorpstraat 53 : > Voormalige school uit 1885 die in 1933 werd verbouwd tot gemeentehuis.
Monumenten | Soort Gebouw | Verdediging:
GM098 Grevenbicht - Boulevard 1 : Gemeentehuis > Het voormalige gemeentehuis werd in 1916 ontworpen door architect J. Bertrams uit Roermond. Het werd in 1946 verbouwd door architect Jac. Spee uit Born.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >