Monumenten

Religieus Geleen Rijksmonument

RM517851 Geleen, Prins de Lignestraat 20 : Kapelanie

De KAPELANIE heeft een rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen onder zadeldak met Hollandse pan en dakkapellen. 

Locatie: Geleen, Prins de Lignestraat 20
50° 58' 2" NB, 5° 49' 32" OL

Rijksmonument: 517851
Kadaster: GLN00-D-3413

Bouwstijl: Traditionele stijl 

Bouwhistorie: Eerste bewoner was Beaumont, hoofd van de lagere school achter de kerk.  

Exterieur: De kapelanie heeft een rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen onder zadeldak met Hollandse pan en dakkapellen. Gootoverstekken in hout. De gevels hebben een plint van rode baksteen en een geel-rood genuanceerde optrek in kettingverband. In de gevels zitten houten rechthoekige kozijnen met gekleurd glas-in-lood bovenlichten onder rollaag en authentieke houten rolluiken. De voorgevel heeft een verhoogde plint tot onder de vensters. De entree gelegen tussen rode baksteen lisenen heeft een originele houten deur met smeedijzeren hekwerk voor venster. Boven de deur bevindt zich een kunststenen afdak, waarboven een bovenlicht met gekleurd glas-in-lood. Voor de deur liggen twee treden met hardstenen aantreden op baksteen. Links in de eerste laag een dubbel venster, waaronder een brievenbus en rechts een drieledig venster met bovenlicht. Beide vensters hebben een houten rolluik. In de tweede laag twee dubbele en een drieledig venster, waaronder een gebakken dorpelsteen met baksteen aanzet en een kleine uitspring van de gevel boven de drie vensters. Op het dak twee dakkapellen met driedelige kozijnen onder een dakschild met aan de zijkant bitumineuze schubvormige bekleding. In de linker zijgevel bevinden zich rechthoekige vensters en drie glas-in-lood vensters ter plaatse van het trappenhuis. Rechts in de eerste laag heeft een venster een houten rolluik. Voor de keldervensters zijn roosters en tralies aangebracht. In het verlengde van deze gevel staat een volume van één laag met venster met bovenlicht en rolluik. De achtergevel heeft links een serre, onder een golfplaten dak, waarin dubbele tuindeuren met aan weerszijden vensters en hardsteen dorpels. Links van de serre is een afgeronde muur met rollaag. Voor de serredeuren is een groot houten rolluik. Rechts tegen de achtergevel staat een volume van één laag met platdak waarop een gedeeltelijke borstwering. De tuindeur heeft een betonlatei. In de tweede laag zit een drieledig venster en rechts een deur met venster. Op het achterdakvlak zijn twee kleine dakramen aanwezig. De rechter zijgevel  is geheel blind.

Kapelanie Pr. de Lignestraat Geleen (FKG)

Interieur: De structuur van het interieur is zeer gaaf. Beschermingswaardige onderdelen zijn ondermeer de originele schouwen, meerkleurige vloertegels in de hal en serre, en het authentieke trappenhuis. 

Cultuurhistorie: De kapelanie bezit in hoge mate cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de esthetische kwaliteiten van het ontwerp. Zij is in zeer hoge mate gaaf bewaard gebleven, voor zowel exterieur als interieur. De kapelanie vormt met Augustinuskerk en de pastorie een essentieel onderdeel van de planmatige uitbreiding van Geleen tijdens het Interbellum en vormt een bijzonder geheel met het complex beambtenwoningen in de Prins de Lignestraat. Zij is van groot belang voor de structurele en visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. Zij is representatief en substantieel voor de geschiedenis van het wonen binnen sociaal hiërarchisch bepaalde kaders waarbinnen lichte vormen van differentiatie mogelijk waren. Dit komt tot uitdrukking in de bouwkundige hoofdvorm, de detaillering en de materiaalkeuze. Binnen het ensemble van de Prins de Lignestraat vervult de kapelanie een prominente rol in zowel stedenbouwkundig opzicht en als exponent van het maatschappijbeeld uit de bouwtijd, waarin de zielzorg onlosmakelijk verbonden was met het dagelijks leven van het mijnwerkersbestaan. Het algemene belang van de kapelanie wordt bepaald door het geheel van voornoemde waarden. 

Opmerkingen: De kapelanie ligt tegenover de pastorie en de Augustinuskerk. Deze vormen met vormt de zeven woningblokken naar ontwerp van A. Boosten  het monumentencomplex Prins de Lignestraat. 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >