Monumenten | Type monument | Rijksmonument

< Terug
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33703 Sittard - Markt 25 : Schtadt Zitterd > Horecapand gelegen aan de Markt, vermoedelijk daterend uit de zeventiende-achttiende eeuw. In 1946 vond een grondige verbouwing plaats onder architect Joseph Wielders.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521591 Sittard - Agricolastraat 120-122 : Woonhuizen > Traditioneel expressionistische woonhuizen, gebouwd naar een ontwerp van architect Nic Ramakers te Sittard, in opdracht van de vereniging Woningzorg. Deze woningen zijn in vergelijking met de uit 1921-1922 daterende panden, die voor rekening van architect Ramakers werden gebouwd, eenvoudiger gefundeerd en soberder van uitvoering.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM16047 Geleen - Biesenweg 1F: Biesenhof Pachtboerderij > De Biesenhof is een typische Limburgse carréhoeve met een rijke historie. Het monument ligt in een laagte, direct aan de Geleenbeek, aan de voet van de Sweikhuizerberg. Het moerassige weilandschap van weleer, droeg bij aan de minder goede bereikbaarheid van de hoeve en was daardoor goed beschermd in de zeventiende en achttiende eeuw. De Biesenhof heeft een hoge omgevingswaarde vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM456476 Geleen - Prins de Lignestraat 33: Orgel St Augustinuskerk > Het orgel werd in 1863 door de firma F.B. Loret-Vermeersch te Mechelen gebouwd voor de Jezuïetenkerk aan de Wijnhaven te Rotterdam. Voor deze kerk was door de bekende architect Pierre Cuijpers een groot kathedraalachtig uitbreidingsplan opgesteld, waarin tevens plaats was voor een groot orgel. Op 9 april 1863 had de inzegening van het orgel plaats door de provinciaal der Jezuïeten.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33774 Sittard - Molenweg 56 : Ophovener Molen > Banmolen, eerst als graanmolen en onderdeel van de ertegenover gelegen Ophovenerhof, later oliemolen. De eerste vermelding als banhoven stamt uit 1348. Nu een restaurant.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33759 Munstergeleen - Asbroekstraat 1 : Chorus hoeve > Volgens een inscriptie boven de woningdeur op de binnenplaats van deze carréhoeve is het oudste gedeelte (de voorste vier vakwerktraveeën) in 1623 opgetrokken. Rond 1800 werd het complex aanzienlijk gewijzigd door toevoeging van de poortvleugel.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517861 Geleen - Mijnweg 1: Hoofdgebouw Staatsmijn Maurits. > In 1922 werd de eerste steen gelegd voor het hoofdgebouw van de Staatsmijn Maurits. De bouw is gerealiseerd naar een ontwerp van de Amsterdamse architect Willem Leliman (1878-1921). In het gebouw waren de kantoren gehuisvest.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521632 Sittard - Begijnenhofstraat 6 : Woonhuis > Een woonhuis uit 1908 in een door de neo-renaissance beïnvloede traditionele bouwstijl. Het is gesitueerd in de westelijke gesloten wand van de Begijnenhofstraat, aan de binnenzijde van de Begijnenhofwal.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521633 Sittard - Begijnenhofstraat 8 : Brouwerij > Voormalige brouwerij met voorraadschuur uit het midden van de negentiende eeuw is thans een woonhuis met stalling. Het pand is gesitueerd onmiddellijk tegen de Begijnenhofwal en had oorspronkelijk een carrévormige plattegrond.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521634 Sittard - Begijnenhofstraat 23 : Woonhuis > Een woonhuis uit 1921, gebouwd door aannemer P. Keulers te Munstergeleen in opdracht van de weduwe H. Vroemen-Bormans, naar een ontwerp van architect. M.A.P.J. (Jos.) Martens te Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33751 Limbricht - Allee 1 : Kasteel > Waarschijnlijk reeds in de 10e eeuw ontstond hier een eerste “Chateau à Motte”, een versterkte houten woontoren (donjon) met een neerhof. Deze donjon wordt rond 1100 in rolstenen uitgevoerd en krijgt rond 1260 een bakstenen component, waarvan nog funderingsresten te zien zijn in de kelders van het kasteel. Het huidige kasteel wordt in 1622 gerealiseerd op een sterk vergrote motte, omzoomd door een gracht.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33770 Sittard - Irenelaan 8 : Boerderij Bergerhof > De Bergerhof is wellicht zo genoemd, omdat in de veertiende eeuw Dierich van de Berghe hier landerijen bezat. Belangrijke adellijke families hebben in de loop der tijden de Bergerhof in bezit gehad. In 1620 is men met de bouw begonnen. Op nog geen kilometer ten zuiden van de stadskern werd zij gebouwd op een kleine hoogte in het drassige dal van de Geleenbeek.Ten oosten van de hoeve lag er een uitgestrekt vruchtbaar landbouw- en weidegebied. Ten zuiden van de Bergerhof lagen vlakbij - aan de overzijde van de Geleenbeek - de Ophovenerhof en de Ophovener watermolen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM509589 Sittard - Bergerweg 29 / Europaboulevard 2: Pompstation > Gebouwd in 1915 voor de Waterleiding Maatschappij Limburg door Sittardse architect Jos. Wielders, als waterbron en pompstation voor de gemeentelijke waterleiding in Sittard
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33761 Munstergeleen - Geleenstraat 14 : Boerderij > Dit vermoedelijk vroeg achttiende-eeuws boerderijtje op U-vormige plattegrond was oorspronkelijk helemaal in vakwerk opgetrokken. Met name de gevels aan de straatzijde zijn midden negentiende eeuw (jaartal 1836 boven de schuurpoort) met baksteen gevuld.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33745 Einighausen - Everstraat 4 : Boerderij > Een vroegere boerderij bestaande uit een woning met een rechteraanbouw waarnaast in het verleden vermoedelijk een poortgebouw stond, nog enigszins door een gedeelte van een poortboog in de voorgevel. Aan de achterzijde een losstaand gebouw vermoedelijk van origine een schuur of stallen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517862 Geleen - Seringenlaan 78: Dokterswoning > Praktijkwoning voor een huisarts, gebouwd in 1933, naar ontwerp van architect Jos Philips, in opdracht van de heer Croughs te Lindenheuvel.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33752 Limbricht - Beekstraat 19 : Boerderij, Limonadefabriek > Het gebouw is gerealiseerd in 1799 in opdracht van schepenfamilie Nelissen. Oorspronkelijk was de functie van het pand boerderij en molen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33746 Einighausen - Everstraat 6 : Boerderij > Een boerderij met aan de straat een topgevel van baksteen met vlechtingen uit de negentiende eeuw. Aan de binnenplaats zit nog vakwerk uit de zeventiende eeuw. Inrijpoort onder een zadeldak.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33753 Limbricht - Platz 2 : Salviuskerkje > Dit oorspronkelijke zaalkerkje stamt van rond 1100. Het is gebouwd met maaskeien, die nog in de noordmuur zijn te zien. Er zijn geen aanwijzingen dat er voordien een houten kerkje was.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM388512 Sittard - Wilhelminastraat 33A : Muur > Gebouwd in de negentiende eeuw als omheining rond het reeds bestaande kerkhof van de Nederlands Hervormde Gemeente te Sittard,
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33743 Broeksittard - Dorpstraat 42 : Boerderij > Achttiende-eeuwse carrévormige hoeve om een gesloten binnenplaats thans appartementencomplex.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33754 Limbricht - Platz 3 : Pastorie en kapelanie > Het huis is in 1634 als pastorie gebouwd. In 1811 is de achterzijde in opdracht van pastoor Wijnen door architect-aannemer J. Bex uitgebouwd met een waskeuken, bakoven en steenkolenopslag.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521636 Sittard - Dominicanenwal 1 : Woonhuis op 't Fort > Het herenhuis is 1924, in een historiserende eclectische bouwstijl gebouwd naar een ontwerp van architect Jac. Beurskens te Sittard, in opdracht van H. van Doorn.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521637 Sittard - Engelenkampstraat 68 : Bioscoop > Bioscoop Het Forum is in 1929 gebouwd in een zakelijk expressionistische stijl, in opdracht van H. Martens, naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33741 Sittard - Sanderboutwal : Bolwerk / Fort > Vroeg-middeleeuwse verdedigingswerken van Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521570 Sittard - Geldersestraat 24 : School > R.K. Lagere Meisjesschool St. Joseph te Overhoven gebouwd in 1925, in een door het expressionisme beïnvloede bouwtrant naar een ontwerp van architect Jos Wielders te Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521569 Sittard - Geldersestraat 26: Klooster, Pensionaat > Voormalig klooster met kapel en pensionaat genaamd Mariahof, gebouwd in 1936-1937 in een traditionele stijl naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard. 
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521571 Sittard - Gelderstraat 37 : R.K. Kerk van het H. Hart > R.K. Kerk van het H. Hart, 1929-1930, in een zakelijk expressionistische bouwtrant met basilicale opzet in kruisvorm.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521572 Sittard - Geldersestraat 39 : Klooster > Rectoraat woning annex klooster, 1926, in een door hetexpressionisme beïnvloede traditionele stijl. Gebouwd naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521629 Broeksittard - In de camp 1 : R.K. Kerk > De kruiskerk is gebouwd in 1934 als vervanging van een middeleeuwse Romaanse kerk, die jammer genoeg is afgebroken. De kerk is gebouwd in een sobere traditionele stijl beïnvloedt door de gotiek met expressionistische elementen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517860 Geleen - Jodenstraat 3: Villa Cantemerle > BOVENMEESTERWONING, oorspronkelijk gelegen naast de Antoniusschool, is genaamd Villa Cantemerle, voorheen Villa Nova. Het pand is gebouwd in 1910 in traditionalistische stijl met lichte invloeden van de Chaletstijl. Het is gebouwd in twee bouwlagen met afgeplat tentdak. 
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33669-RM33670 Sittard - Gruizenstraat 7 -9: Woonhuis winkel > Woonhuis met overgekraagde verdieping. Van origine vermoedelijk een zakenpand gezien de opslagmogelijkheid onder de begane grondvloer.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33671 Sittard - Gruizenstraat 27 : Stadsboerderij Den Tempel > De stadsboerderij Den Tempel is gebouwd in 1652: aansluitend aan of direct gelegen naast het fort ”Steenemuurke”. Oorspronkelijk is het nu resterende deel van Den Tempel onderdeel geweest van een groot complex (erf en stallen aan de rechterzijde van de  inrijpoort) en een watermolen (oorspronkelijk een olieen schorsmolen, later graanmolen).
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521620 Sittard - Heistraat 81 : Woningen > Zes arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521621 Sittard - Heistraat 73 : Woningen > Vier arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521622 Sittard - Heistraat 67 : Woningen > Drie arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard, naar een ontwerp van architect Jan Stuyt van Technisch Bureau "Ons Limburg" te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33672 Sittard - Helstraat 3 : Woonhuis / Ecrevissehuis > Een zeer markant gebouw van baksteen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, met aan de straat een hoge puntgevel met vlechtingen en tweelichten kruiskozijnen van Naamse steen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33675 Sittard - Helstraat 26 : Handel in wijn / armenhuis > Een pand van origine gebouwd als handelshuis in wijnen. Dit is zichtbaar in de gevelsteen op de bovenzijde van de afgeronde hoek, voorstellend een figuur met wijnglas, een fles en een wijnrank met druiven in blauwe kleur met als opschrift “’t Wienhoes”. Naast de voordeur een oud huisnummer 429 op een roodbruine ondergrond.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33674 Sittard - Helstraat 41 en 43 : Woonhuis > Het pand is volgens de gesmede jaartalankers in de voorgevel gebouwd in 1627. Het is gelegen in de rooilijn en maakt deel uit van de originele stadsbebouwing.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521579-RM521602 Sittard - Villawijk rond Jubileumplein : Woonhuizen > In 1910 ontwerpt de toenmalige opzichter bij de gemeente (later stadarchitect van Sittard) Jos Wielders het stratenpatroon van het Julianaplein  e.o. In 1919 besloot de raad aldaar een villapark te realiseren tussen MolenbeekAgricolastraat-Schuttestraat-Jubileumstraat naar een ontwerp van de Sittardse architect Noël Ramakers.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521639 Sittard - Kapittelstraat 6 : Stadsschool met onderwijzerswoning > Ontwerp in 1863 door architect Ch. Weber, uitbreiding in 1882  door J. Kayser. In 1911 overkapping van een gedeelte van de speelplaats door architect Jos. Wielders
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33677 Sittard - Kerkplein 14 en 15 : Latijnse school behorend bij het Kapittel > Vernield tijdens de verwoestende stadsbrand van Sittard, uitgevoerd door Franse troepen in 1677. Rector Cornelis Nelissen schreef in 1696 dat de school “veel meer leek op een zwijnenstal dan op een onderkomen om de jeugd te onderwijzen.”
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33744 Broeksittard - Kruisstraat 28-30 : Boerderij > In de jaren negentig van de twintigste eeuw gerestaureerd volgens een ontwerp van wijlen architect Jack Bey uit Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33750 Broeksittard - Lahrstraat 93 : Boerderij Lahrhof > Hoe oud het leengoed en pachthoeve zijn is niet meer te achterhalen, waarschijnlijk uit de hoge middeleeuwen. Al uit de vijftiende eeuw zijn er gegevens over Lahrhof, waaraan voortdurend is geen verbouwd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33748 Einighausen - Everstraat 10 : Boerderij > Van origine een carréboerderij van baksteen gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521651 Einighausen - Heistraat bij 56 : Stroopinstallatie > Deze schuur uit 1851 staat in de huisweide van een voormalige boerderij, welke laatste van bescherming is uitgesloten.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33755 Limbricht - Platz 5 : Boerderij / Brouwerij > Het pand stamt uit de zeventiende eeuw en is tijdens het beleg van het kasteel in 1650 mede geplunderd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33756 Limbricht - Steenstraat 17 : Woonhuis > Het pand is gebouwd in 1785. Het pand is ernstig vervallen geweest (1985). Woningvereniging Limbricht heeft het pand toen overgenomen en aan architect Leinders uit Sittard opdracht gegeven een restauratieplan te maken (1987) en zijn totaal vijf woningen gerealiseerd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517859 Geleen - Graaf Huynlaan 19 : Woonhuis > Vrijstaand WOONHUIS, 1925, gebouwd naar ontwerp van architect Joh. Prummel te Groningen, in opdracht van dhr. R. Dunning. Achter het pand staat een berging, oorspronkelijk met toegang tot de schuilkelder.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33765 Munstergeleen - Koekamp 1 : Herenhuis > Carré-vormig complex uit 1781/82, gebouwd in opdracht van advocaat J.J.F. Meyer. Het woongedeelte is een tweelaags herenhuis met geblokte pilasters en een geknikt schilddak met dakruiter.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33764 Munstergeleen - Pater C. Houbenstraat 6 > In de kern is deze carré-hoeve met tweelaagse woonvleugel mogelijk 18e-eeuws. Volgens de gevelankers in de top van de voorgevel is het pand in 1839 gewijzigd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517852 Geleen - Prins de Lignestraat 4,6,8,10 Beambtenwoning > Vier beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten, in opdracht van de Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517853 Geleen - Prins de Lignestraat 5,7,9,11 : Beambtenwoning > Vier BEAMBTENWONINGEN onder doorlopende kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van de Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517854 Geleen - Prins de Lignestraat 12,14,16,18 : Beambtenwoningen > Vier BEAMBTENWONINGEN onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517855 Geleen - Prins de Lignestraat 13,15,17,19 : Beambtenwoningen > Vier beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517851 Geleen, Prins de Lignestraat 20 : Kapelanie > De KAPELANIE heeft een rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen onder zadeldak met Hollandse pan en dakkapellen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517856 Geleen - Prins de Lignestraat 21,23 : Beambtenwoningen > Het woonblok maakt deel uit van het monumentencomplex Prins de Lignestraat. Dit blok van twee woningen werd in 1927 gebouwd in opdracht van de Stichting Thuis  Best te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517858 Geleen - Prins de Lignestraat 22,24,26 : Beambtenwoningen > Drie beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1934-1935 in traditionalistische stijl naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van de Mijnwerkersbond.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33758 Limbricht - Bovenstraat 45 : Stenen Parochiekruis > De devotiezuil stamt uit 1747 en is in 1958 gerestaureerd en opnieuw ingezegend door pastoor De Gronckel.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521575 Limbricht - Burgemeester Coonenplein 2 : Nieuwe Salviuskerk > De Salviuskerk is gebouwd omdat het Oude Sint-Salviuskerkje niet langer meer als parochiekerk voldeed. De kerk is in 1922 gebouwd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521576 Limbricht - Pastoor Janssenstraat 16 : Pastorie > De pastorie met berging is gebouwd na de inwijding van de kerk op 25 juni 1923.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521577 Limbricht - Burgemeester Coonenplein 2 > Het beeld zelf stamde uit ca.1920. Het stond aanvankelijk langs de Provinciale weg, maar na 1939 in een kapel (intronisatiekapel) op de hoek van het Burgemeester Coonenplein en de De Gronckelstraat.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521631 Limbricht - Platz 1 : Pastorie/ Burgemeesterswoning > Het door architect J. Jorna te Roermond ontworpen huis is gebouwd in 1888, in opdracht van pastoor Wijnen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM16043 RM16044 RM33763 Munstergeleen - Pater Karelweg 1 : Kapel / Woonhuizen > Van de voormalige dubbele watermolen op de Geleenbeek (Pater C. Houbenstraat 8) werd de molen op de oostelijke oever gesticht vóór 1287 en die op de westelijke oever in 1291.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33680 Sittard - Kloosterplein 10 : Pastorie > Pastorie van de St.-Petruskerk ofwel de Grote Kerk, gebouwd tussen 1830-1839
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521640 Sittard - Kloosterplein 1 : Woonhuis > Dit herenhuis in eclectische stijl werd in 1910 gebouwd in opdracht van notaris van Wessem. Het  pand is gesitueerd in de historische binnenstad van Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521609 Sittard - Leijenbroekerweg 109 : Kloosterkerk Christus Koning > Architect Jos. Wielders. De kerk is gebouwd in 1928 in opdracht van de Missionarissen van het H.Hart en is gesitueerd in zuid-noord richting parallel aan de Leijenbroekerweg, dwars tegen de oostgevel van de Duitse kloosterschool (rijksmonument gebouwd in 1910).
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521604-RM521608 Sittard - Leijenbroekerweg 105-113 : Klooster met Kloosterschool > In 1889 bouwde men het eerste carré vormige deel van het huidige klooster met langs de Leijenbroekerweg een kapel.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517857 Geleen - Prins de Lignestraat 25-27 : Beambtenwoning > Twee beambtenwoningen onder-één-kap gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect A.J.N. Boosten in opdracht van Stichting Thuis Best te Heerlen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517850 Geleen - Prins de Lignestraat 31 : Woonhuis Pastoor > Traditionele stijl met elementen van het expressionisme naar het ontwerp van J. en P. Cuypers.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517849 Geleen - Prins de Lignestraat 33 : Kerk St-Augustinus > De Rooms-Katholieke Kerk H. Augustinus is gebouwd in neogotische stijl met expressionistische elementen, naar ontwerp van de architecten J. en P. Cuypers, te Amsterdam en Roermond.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM517848 Geleen - Prins de Lignestraat : Woningen en Kerk > Zes woningblokken uit 1927 in een traditionalistische stijl.De Augustinuskerk uit 1934 in neo-gotische stijl met expressionistische elementen. De pastorie en de kapelanie in een traditionalistische stijl. Een blok van drie beambtenwoningen uit 1934-35 in een traditionalistische stijl.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33689 Sittard - Limbrichterstraat 14 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1650 in Luikse stijl. De gepleisterde gevel heeft op de eerste verdieping twee segmentvormige vensteropeningen met sluitstenen, op de tweede verdieping een kruisraam en op de derde verdieping een dubbelraam.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33690 Sittard - Limbrichterstraat 16 : Winkel / Wonen > Van oorsprong twee panden gebouwd in de zeventiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33681 Sittard - Limbrichterstraat 47 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. Het pand is afgedekt met een zadeldak, aan de onderkant een geprofileerde dakgoot.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33682 Sittard - Limbrichterstraat 49 : Winkel / Wonen > De gevel met twee raamassen is gepleisterd in blokverband. Aan weerszijden lisenen gestukadoord in grote blokken. Pand gedekt met zadeldak waaronder een geprofileerde dakgoot op bewerkte klossen, aan de voorzijde een dakkapel.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33683 Sittard - Limbrichterstraat 53 : Winkel / Wonen > Pand volgens de gevelsteen gebouwd volgens gevelsteen in 1770 in traditionele stijl.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33691 Sittard Limbrchterstraat 54 : Winkel / Wonen > Origineel pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. De verbouwing voorgevel is rond 1900 gebeurd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33684 Sittard - Limbrichterstraat 55 : Winkel > Huis, waarvan de voorgevel uit de achttiende eeuw stamt, met segmentboogvensters in Naamse steen. Pleister met blokwerk. De winkelpui is uit de negentiende eeuw
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33692 Sittard - Limbrichterstraat 56 : Winkel / Wonen > Origineel pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende -achttiende eeuw. De verbouwing voorgevel rond 1900.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33685 Sittard - Limbrichterstraat 59 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de zeventiende – achttiende eeuw. 
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33686 Sittard - Limbrichterstraat 61 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende -achttiende eeuw afgedekt met een zadeldak met aan de onderzijde een geprofileerde houten dakgoot.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33688 Sittard - Limbrichterstraat 63 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw en rond 1900 gepleisterd in blokverband.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33693 Sittard - Markt 3 : Horeca / Winkel > Het pand is gesitueerd op hoek Markt, richting Rosmolenstraat en vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33694 Sittard - Markt 4 : Horeca / Winkel > Café-woonhuis gesitueerd aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33695 Sittard - Markt 5 : Winkel / Wonen > Van origine een groot bakstenen huis met wolfdak uit de periode einde achttiende eeuw. Het pand is gewijzigd eind negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33700 Sittard - Markt 22 : Horeca / Bank > Meer dan vijfhonderd jaar geleden was in dit pand reeds een herberg gevestigd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33701 Sittard, Markt 23 : Horeca / School > Vermoedelijk gebouwd in de helft van de achttiende eeuw. Het maakt deel uit van de panden Markt 21 en 22.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM18277 Sittard - Markt 26 : Winkel / Wonen > Het huidige horecapand SOHO is een diep doorlopend woonhuis, gelegen aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33704 Sittard - Markt 28 : Wonen > Horecapand De Buren gelegen aan de Markt is een groot huis met een gepleisterde voorgevel. Het is vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw. Het huidige pand is gebouwd in de negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33705 Sittard - Markt 30 : Onbekend > Dit horecapand gelegen aan de Markt en vermoedelijk gebouwd in de achttiende-negentiende eeuw is een eenvoudig huis met wolfdak.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33706 Sittard - Markt 32 : Wonen > Horecapand gelegen aan de Markt, gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33707 Sittard - Markt 35 : Horeca / Wonen > Het pand uit 1750 op de Markt 35 is al meer dan honderd jaar een horecagelegenheid. Van 1979 tot 2005 was café De Suykerpot een begrip in Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521649 Sittard - Markt 36 : Hotel > Het voormalig hotel De Hollande, gesitueerd op de hoek van Markt en Putstraat is in 1889 gebouwd door de Sittardse aannemer Jan Laudy.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33771 Sittard - Ophoven 3 en 5 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. Later restauraties vonden plaats onder leiding van architect ir. Noël Ramakers en werden uitgevoerd door aannemersbedrijf Laudy uit Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33775 Sittard - Ophoven 7 en 9 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33776 Sittard - Ophoven 11 en 13 : Boerderij > De nrs 3 en 5 van origine een totaal vakwerkgebouw. De nummers 7,9, 11 en 13 zijn later gerealiseerd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33711 Sittard - Oude Markt 16 : Opvang Pelgrims / Mariapark > Complex bestaande uit vier vleugels om een pandhof naar een ontwerp van architect Johannes Kayser uit Venlo en in 1891 gebouwd door aannemer Beckers.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33713 Sittard - Jacqueline Roufsweg 1 : Molen / Stadbroekermolen > In 1583 was de bouw van de molen voltooid, gebouwd in opdracht van Dietrich Jhew en zijn zwager Sybert Redinkhoven. De eerstgenoemde was rentmeester van hertog Willem V van Gulik.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33714 Sittard - Paardestraat 40 : Boerderij / Molen van Hostenbach > De stadsboerderij staat) ook bekend onder de naam 'molen Hochstenbach'. In 1810 vroeg de metselaar Jean Weissen (Weijsen, Weizen) vergunning om een molen te bouwen buiten de Broekpoort.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33712 Sittard - Paardestraat 5 : Woonhuis > Pand gebouwd in 1645 maakt deel uit van het hoekpand Putstraat 4 met in de voorgevel een gevelsteen met datering. Het pand is vermoedelijk origineel, mogelijk met enkele aanpassingen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521642 Sittard - Paardestraat 31 : Wonen > Vrijstaand HERENHUIS, gebouwd omstreeks 1900 in een traditionele stijl met eclecticistische elementen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521654 Sittard - Parklaan 15 : Woonhuis / Kantoor > Het pand is in 1933 gerealiseerd voor architect Jos Wielders naar een ontwerp van zijn eigen hand.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521643 Sittard - Parklaan 27 : Woonhuis > Een vrijstaand landhuis met een L-vormige plattegrond op de westoever van de Geleenbeek. Het geheel onderkelderde pand heeft afwisselend een of twee bouwlagen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521644 Sittard - Parklaan 29 : Woonhuis > Deze villa met een L-vormige plattegrond heeft een gedeeltelijk souterrain, en twee verdiepingen. Het hoofdgedeelte wordt gedekt door een schilddak met leien in schubdekking.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33716 Sittard - Putstraat 1 : Woonhuis Wemans huis > Zeer markant gebouw uit 1757zoals aangegeven op de windvaan -gebouwd in traditionele bouwstijl, gelegen op de hoek Markt-Putstraat.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33717 Sittard - Putstraat 3 : Winkel / Wonen > Restaurant-woonhuis gebouwd tussen twee opgaande panden als latere invulling.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33718 en RM33719 Sittard - Putstraat 5 en 7 : Winkel / Wonen > De nummers 5 en 7 zijn ondergebracht in een gebouw, vermoedelijk gebouwd in zeventiende en achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33720 en RM33721 Sittard - Putstraat 9 en 11 : Winkel / Wonen > Op de begane grond twee identieke winkelpuien en aan de linkerkant een koetspoort met houten poort met stucomlijsting.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33730 Sittard - Putstraat 6 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw gelegen op de hoek PutstraatPaardestraat.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33729 Sittard - Putstraat 4 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1645 gelegen op de hoek Putstraat – Paardestraat maakt deel uit van het complex Om den tol.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33731 Sittard - Putstraat 8 : Wonen > Pand gebouwd in 1708 volgens smeedijzeren ankerbelettering op de gevel.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33732 Sittard - Putstraat 10 : Café / Wonen > Pand gebouwd in de achttiende-negentiende eeuw waarvan vermoedelijk omstreeks 1900 de voorgevel is gerenoveerd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33733 Sittard - Putstraat 12 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk achttiende negentiende eeuw. Voorgevel met twee raamassen gepleisterd in blokverband.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33734 Sittard - Putstraat 14 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk in de zeventiende-achttiende eeuw. Gepleisterde  gevel met twee raamassen met aan de bovenzijde een gestucte lijst.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33722 Sittard - Putstraat 17 : Winkel / Wonen > Volgens de belettering 1681 van de smeedijzeren balkankers  in de voorgevel, gebouwd of verbouwd na het rampjaar 1677.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33723 Sittard - Putstraat 19 : Wasserij-Woonhuis > Pand gebouwd in de zeventiende eeuw vermoedelijk voor het rampjaar 1677.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33735 Sittard - Putstraat 22 : Woonhuis > Pand gebouwd in 1780 zoals aangegeven op de gevelsteen met drie raamassen en een latere dakopbouw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33724 Sittard - Putstraat 23 : Winkel / Woonhuis > Pand gebouwd in 1680 volgens smeedijzeren letterankers op de gevel.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33725 en RM33726 Sittard - Putstraat 25 en 27 : Winkel / Woonhuis > Als totaal pand gebouwd in de zeventiende eeuw met vier raamassen.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33727 Sittard - Putstraat 29 : Woonhuis > Markant pand gebouwd in de  zeventiende eeuw en voor de  stadsbrand van 1677.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33736 Sittard - Putstraat 30 : Café-Restaurant > Pand van origine gebouwd in 1768 en omstreeks 1900 verbouwd in eclectische stijl.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33728 Sittard - Putstraat 31 : Café / Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende of achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33737 Sittard - Putstraat 32 : Café - Woonhuis > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33738 Sittard - Putstraat 38 : Winkel / Woonhuis > Hoekhuis gelegen op de hoek Putstraat-Pullestraat met de  gevel aan de Putstraat vermoedelijke gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33740 Sittard - Putstraat 50 : Woonhuis > Pand gebouwd in de zeventiende eeuw mogelijk voor de grote stadsbrand 1677.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521645 Sittard - Putstraat 63 : Woonhuis > VILLA MARIA, gebouwd in 1893 in eclectische stijl vrij liggend aan de Putstraat.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521646 Sittard - Rijksweg Zuid 10 : Woonhuis > Gebouwd in 1908 en gesitueerd in de lineaire bebouwing van de Rijksweg Zuid. Het pand werd gerestaureerd in 1992.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521647 Sittard Rijksweg Zuid 43 : Tekenschool > In het ontwerp van dit pand zijn sterke invloeden van de Roermondse tekenschool herkenbaar.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521623 en RM521624 Sittard - Sint Petrusstraat 2 Overhoven > Zes arbeiderswoningen onder één kap in traditionele stijl, 1920, behorend tot het oudste deel van de woninggroep Overhovenerheide. Gerealiseerd in opdracht van de woningvereniging Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521655 Sittard Vijverweg : Stadspark > Dit stadspark is  aangelegd in de periode 1921-1933. Het geheel kwam   in een drietal fasen tot stand. Het werd in het kader van de werkverschaffing gerealiseerd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33769 Sittard - Ophoven : Stenen Sluis > Het staat vrijwel vast, dat de eerste sluis omstreeks 1540 werd gebouwd, voornamelijk om het water van de Geleenbeek op te stuwen en via een gegraven Molenbeek naar Sittard te geleiden.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521628 en RM521627 Sittard - Vijverweg 7 en 9 : Woonhuis > Villa in een door het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl Gebouwd in 1933 in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van architect Joseph Gärtner te Sittard.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521626 Sittard - Vijverweg 8 : Woonhuis / Kantoor > Gebouwd in opdracht van Herbert Paulsen, naar een ontwerp van architect Joseph Gärtner te Sittard. Vrijstaand gesitueerd in de lineaire bebouwing aan de oostzijde van het Sittardse stadspark.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521656 Sittard - Voorstad 2 : Groothandel in Wijnen > Het pand is in 1905 als woonhuis gebouwd in opdracht van wijnhandelaar Nicolaas Rutten. Het is gebouwd aan de voorzijde van een bestaand achttiende-eeuws pand.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33777 Sittard - Watersley 1 : Buitenhuis / Klooster / School / Zorginstelling > Het landhuis werd in 1752 gebouwd door de toenmalige leendrager Loijens (gehuwd met Delhougne, vandaar het alliantiewapen).
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM33778 Sittard - Watersley 2 : Pachthove op Leengoed > Er stond hier al een hoeve in de vijftiende eeuw en waarschijnlijk al veel langer, waaraan voortdurend werd geen verbouwd.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521652 Sittard - Wilhelminastraat 2 : School met woning > De St. Jozefschool en onderwijzerswoning is gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Wielders.
Monumenten | Type monument | Rijksmonument:
RM521648 Wilhelminstraat 30-36 : Wonen > De vier woonhuizen 1916, in een romantiserende traditionele stijl, zijn  bebouwd naar een ontwerp van architect Joseph Wielders te Sittard.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >