Monumenten

Religieus Broeksittard Rijksmonument

RM521629 Broeksittard - In de camp 1 : R.K. Kerk

De kruiskerk is gebouwd in 1934 als vervanging van een middeleeuwse Romaanse kerk, die jammer genoeg is afgebroken.  De kerk is gebouwd in een sobere traditionele stijl beïnvloedt door de gotiek met expressionistische elementen.

Locatie: Broeksittard, In de camp 1
51° 0' 11" NB, 5° 53' 31" OL

Rijksmonument: 521629
Kadaster: STD00-N-70

Bouwstijl: Traditionele stijl beïnvloedt door de gotiek en zakelijk expressionisme 

Bouwhistorie: De kruiskerk is gebouwd in 1934 als vervanging van een middeleeuwse Romaanse kerk, die jammer genoeg is afgebroken.  De kerk is gebouwd in een sobere traditionele stijl beïnvloedt door de gotiek met expressionistische elementen, Gotisch vanwege de spitsbogen en zakelijk expressionisme vanwege de functionele afwerking. De kerk is ontworpen door architect Jos Wielders uit Sittard die in  de vooroorlogse jaren in deze regio, praktisch alle kerken, kloosters en patronaten heeft ontworpen te weten de kerken van Overhoven, Leijenbroek en  Ophoven. 

Exterieur: De kruiskerk heeft een basilikaal schip eindigend in een koor met apsis, ter navolging van de Romeinse basilica. Het schip wordt gedekt door een steil Hollands zadeldak. De transepten, de doopkapel en de nartex zijn lager ingestoken in het hoofddak. Alle schuine daken zijn belegd met Romaanse pannen in zeven kleurstellingen voor zover bekend de enige Wielderskerk in deze fraaie kleurstelling. De toren is afgedekt met een piramidevormig dak en is ter plaatse van de klokkenstoel versmald opgetild en voorzien van galmgaten. Het piramidevormig dak is bekleed met leien en verder voorzien van een kruis met koperen bol. De kerk is toegankelijk via drie rondboog openingen in de nartex, waarboven drie gebeeldhouwde sluitstenen voorstellend Geloof, Hoop en Liefde. De kolommen overgaand in de gewelven, de spitsboogvormige openingen van het koor en de transepten, de binnenmuren en de troggewelven zijn als schoon metselwerk uitgevoerd in gele handvormstenen. In de lichtbeuk glas-in-lood ramen met voorstellingen van heiligen met onder andere de patroonheiligen van de parochie. In de kruisarmen glas-in-lood ramen voorstellend, de aanbidding van de herders en de verrijzenis van Christus .Op het oksaal een glas-in-loodraam van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. In 1947 beschilderde de Sittardse schilder Charles Tangelder de apsis voorstellend de Madonna met Kind die de slang vertrapt, omringd door engelen en heiligen.  Het hoofdaltaar, de zijaltaren, de preekstoel met voorstellingen van de bergrede en de communiebanken zijn uitgevoerd in marmer. Op consoles gepolychromeerde houten beelden van het H. Hart, de H. Brigida en de H. Lambertus, boven het koor het triomfkruis. De kerk is via een gang aan de straatzijde verbonden met de pastorie, met aan de voorzijde een ingemetselde timpaan van het oude kerkje ter plaatse van de vroegere ingang met het opschrift uit 1841, Houdt God altijd voor ogen. Eveneens is ter plekke een H. Hartbeeld geplaatst van de kunstenaar J. Weerts, met inscriptie Geef Mij uw hart. 

Kerk OLV Geboorte Broeksittard (FKG)
Kerk OLV Geboorte Broeksittard (FKG)
Kerk OLV Geboorte Broeksittard (FKG)

Bijzonderheden: De nartex met ingangspartij, de glas-in-loodramen, de antieke beelden, de marmeren altaren met preekstoel en communiebanken. 

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >