Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument

< Terug
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM066 Geleen - Mijnweg 1 : Watertoren > In 1924 werd de huidige drinkwatertoren op het Maurits-terrein gebouw. Het geheel is ontworpen door Ir. A.E. Dinger, hoofd-bedrijfsingenieur Staatsmijnen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM125 Broeksittard - Achter de kerk 11-15 : School en Voormalig Gemeentehuis > In 1860 maakte architect J. L. Lemmens uit Beek het oorspronkelijk ontwerp voor dit gebouw dat bedoeld was als lagere school met onderwijzerswoning. De school met onderwijzerswoning werd in 1862 in gebruik genomen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM035 Geleen - Biesenweg 5 : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM050 Sittard - Breijhaag 1a : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM187 Sittard - Oude Heerlenerweg 45a : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM183 Sittard - Millenerweg bij 27 : Kazemat > Betonnen Kazemat, van het Type S ("stekelvarken"). Vier er van liggen nog in de huidige gemeente Sittard-Geleen, resp. vlak bij de gemeentegrens.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM031 Einighausen - Everstraat achter 34 : Bakhuis > Een eenvoudig bakhuisje uit de negentiende eeuw, achter voormalige boerderij. Het object behoort tot de boerderij Everstraat 34
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM110 Limbricht - Beekstraat 19: Boerderij > Het boerderijcomplex bestaat uit een boerenwoning met twee losstaande schuren in U-vorm. Woning en één schuur staan met de korte kant aan de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM124 Broeksittard - Aan het Broek 3 : Boerderij > Vrij authentiek vakwerkpand uit de 18e eeuw op L-vormig grondplan waarvan de schuur aan de straatzijde in de jaren zestig is afgebroken.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM103 Guttecoven - Dorpstraat 18 : Boerderij > Het traditioneel pand, volgens de jaarankers uit 1890, heeft opvallende ontlastingsbogen en rondboogramen en een twintigruits stalen venster dat naar verluidt afkomstig is uit de vroegere kerk van Guttecoven.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM064 Geleen - Maurispark 10 : Mijnwerkersmonument > Het monument met de twee reliëfs (landbouw en mijnindustrie) kwam in 1937 tot stand. Eugène Quanjel zorgde voor het ontwerp en de reliëfs werden uitgevoerd door beeldhouwer Mathieu van Thoor.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM102 Guttecoven - Dorpsstraat 17 : Boerderij > Het betreft hier een gesloten boerenhoeve daterend uit 1850. Het monument bestaat uit een woonhuis haaks op de straat, met links daarvan een schuur- annex poortgebouw evenwijdig aan de straat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM111 Limbricht - Platz 9 : Boerderij, herberg > Het pand is in 1781 als boerderij gebouwd. Al snel werd er een herberg in gevestigd (1829), later een tapperij. In 1870 werd de herberg uitgebouwd en gemoderniseerd. Bij restauratie zijn dakkapellen aangebracht. Nu is het een café.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM185 Sittard - Baandert 1a : Woonhuis > Het betreft het half vrijstaand pand uit 1930, gelegen op de hoek van de Odasingel en Baandert 1A met een rechthoekige plattegrond en twee bouwlagen hoog. Het bestaat uit twee aaneengeschakelde bouwvolumes, één onder een schilddak en één onder een plat dak. De achtergevel van het pand is niet beschreven.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM126 Sittard - Begijnenhofstraat 5 > De voormalige brouwerij Thissen daterende uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die omstreeks 1907 werd verbouwd tot woningen en voorzien van rijk gedecoreerde stucgevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM025 Broeksittard - Dorpstraat 2 : Boerderij & Café > De totale bouwmassa uit de 17e en 18e eeuw bestaat uit een U-vormig complex met het woonhuis dwars op de weg ,het poortgebouw aan de straatzijde en de vakwerkschuur aan de achterzijde.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM067 Geleen - Mijnweg 2 : Beeld > De Staatsmijnen in Limburg vierden in 1952 hun gouden jubileum. De Geleense burgerij schonk dit monument in 1953 als een verlaat jubileum-geschenk. Het glasmozaïek werd vervaardigd door kunstenaar Harry Schoonbrood.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM065 Geleen - Mijnweg 1 : Constructiewerkplaats > De constructiewerkplaats is in 1917 voltooid en in 1918 in bedrijf genomen. De werkplaats is omstreeks 1925 met dertig meter in noordoostelijke richting vergroot.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM127 Sittard - Beukenlaan 3 : Woonhuis > Het woonhuis Beukenlaan 3 vormt één ontwerp met het buurpand aan de Gouverneur van Hövellstraat 14A. Ten opzichte van het buurpand is de oriëntatie van Beukenlaan 3 echter een kwartslag gedraaid hetgeen met de ligging van de genoemde straten verband houdt.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM130 Sittard - Brandstraat 28: Hotel > Voornaam pand van origine gebouwd op het einde negentiende eeuw en in de jaren dertig verbouwd en uitgebreid.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM131 Sittard - Brandstraat 32 / Parklaan 2 : Wonen/Winkel > Het pand is gelegen op de hoek Brandstraat-Parklaan en is afgedekt met een plat dak met aan de straatzijden dakafschuiningen, waarin vier dakkapellen met zadeldaken zijn opgenomen, aan de rechterkant -gevel Parklaan- een dakkapel met lessenaars dak.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM036 Geleen - Frans Erenslaan 3 : Woonhuis > Het gehele pand is gebaseerd op een rasterpatroon van 150 cm , waarbij de architect zich bewust beperkt heeft tot het gebruik van beton, hout en glas. Door een consequente toepassing hiervan is een zeer harmonisch geheel ontstaan.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM034 Geleen - Agnes Printhagenstraat 31 : Woonhuis > Hoekpand van een blok van drie, ter beëindiging van een straatwand op de kruising van de Mauritslaan met de Agnes Printhagenstraat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM026 Broeksittard - Dorpstraat 16 : Boerderij > Opvallend vormgegeven woonhuis uit de jaren twintig met schuur, bestaande uit twee bouwlagen onder een mansarde kap met schilddaken, afgedekt met rode Hollandse pannen en verder voorzien van uitstekende goten.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM037 Geleen - Henri Hermanslaan 90 : Voetbalmonument Fortuna/Maurits > Reliëfs afkomstig van de ingangspartij van het oude Fortunastadion zijn samen met de eerste steen verwerkt tot een monument.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM143 Sittard - Kastanjelaan 16 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen. Ter ontsluiting van de woningen werden een aantal bruggen over de Molenbeek gebouw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM068 Geleen - Mijnweg 3 : Barbarabeeld > Het beeld werd vervaardigd in 1951 door kunstenaar Wim van Hoorn, in opdracht van het personeel van de staatsmijn Maurits. De H. Barbara geldt als bescherm-heilige voor de mijnwerkers.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM104 Guttecoven - Wijnrankenstraat 13 : Boerderij > De oorspronkelijke functie van dit monument was boerderij. Het is in 1868 gebouwd en voorzien van een later gecementeerde voorgevel met eclectische elementen kenmerken.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM113 Munstergeleen - Geleenstraat 20 : Boerderij > Op de oudste kadastrale kaart van Munstergeleen uit 1830 staat dit pand al aangegeven op de hoek van de Kommel, de weg langs Abshoven, later gewijzigd in Geleenstraat, en de weg langs de molens op de Geleenbeek naar Oud-Geleen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM128 Sittard - Brandstraat 3 en 3a : Winkel wonen > De gevel heeft drie vensterassen waarin vensteropeningen met geprofileerde gestucte omlijstingen en hardstenen onderdorpels.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM129 Sittard, Brandstraat 15 en 15a : Winkel wonen > Het pand met jugendstil elementen, bestaat uit drie bouwlagen en is afgedekt met een zadeldak met aan de onderkant een geprofileerde dakgoot op gootklossen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM027 Broeksittard - Dorpstraat 29 : Boerderij > Langgevel boerderij met poort aan de straatzijde, gelegen in de rooilijn. Boven de poort staat het bouwjaar 1834 ingekerfd. Tegen de achtergevel bevinden zich diverse aanbouwen en schuren.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM096 Geleen - Tunnelstraat 1: Julianatunnel / Spoorbrug > De komst van de Staatsmijn Maurits in Lutterade rond 1920 veroorzaakte een toenemende drukte op zowel de spoorlijn als het doorgaande verkeer. De komst van een tunnel onder de spoorlijn werd noodzakelijk.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM097 Geleen - Valderenstraat 1: Kerktoren > De wijk Lindenheuvel groeide na de Tweede Wereldoorlog zo sterk, dat van de oorspronkelijke parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand twee rectoraten werden afgesplitst: H.Barbara en H.H. Engelbewaarders;
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM139 Sittard - Kastanjelaan 6 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM140 Sittard - Kastanjelaan 8 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM141 Sittard - Kastanjelaan 11-12 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM142 Sittard - Kastanjelaan 14 : Brug > In het groene gebied tussen het stadspark en de binnenstad ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw een woonwijk met over het algemeen riante vrijstaande woningen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
RM33747 Einighausen - Everstraat 8 : Boerderij > Een boerderij met straatgevel van baksteen, met vakwerk aan de binnenplaats, bestaande uit een poortgebouw met woonhuis, gelegen aan de Everstraat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM200 Sittard - Engelenhof 40a : Moutschuur > Voormalige moutschuur op achtererf. Het object is gelegen op het achter terrein van bebouwing aan de Putstraat, binnen de historische binnenstad van Sittard.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM135 Sittard - Engelenkampstraat 60-62 : Postkantoor / Bibliotheek > In 1935 is het postkantoor gebouwd naar een ontwerp van de architect J.Crouwell. Op de bovenverdieping bevond zich de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM132 Sittard - Engelenkampstraat 23-25 : Ulo-Shool > Het hoofdgebouw van het schoolcomplex dateert van 1921 en is ontworpen door architect P.J.H. (Jac.) Beurskens (1878-1962).
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM133 Sittard - Engelenkampstraat 45 : Hotel-restaurant > Het object is gebouwd als hotel-restaurant door de familie Kerens, daarna in gebruik geweest als kantoor/winkel met bovenwoningen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM134 Sittard - Engelenkampstraat 57 : Woonhuis > Het object is gelegen in de binnenstad van Sittard, net buiten de historische stadskern. Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM038 Geleen - Graaf Huynlaan 2 : Winkel Woning > Dubbel winkel/woonhuis in traditionele bouwstijl met elementen uit diverse stijlen waaronder Berlagiaanse stijl en Expressionisme.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM114 Munstergeleen - Geleenstraat 30 : Woonhuis > Dit wit geschilderd tweelaagse middenganghuis werd in 1857 gebouwd voor Jan Antoon Dols-Peussens zoals een gevelsteen boven de deur laat zien. Sindsdien is aan het uiterlijk van het huis weinig veranderd. Het is bekend onder de naam "Op de Kommel".
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM015 Sittard - Gats 1 : Paardenstalling / Feestzaal > Het pand bestaat uit één hoofdbouwmassa met één aanbouw aan de rechterzijde. De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg met een knik aan één korte zijde van het rechthoek. Nu bekend als Phillokaal.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM016 Sittard - Jubileumstraat 2 : Woonhuis Villa van Dooren > De door architectenbureau Thunissen-Hendricks uit Den Haag ontworpen villa werd in 1926 gebouwd in opdracht van de familie van Dooren.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM017 Sittard - Kapittelstraat 1 : Woonhuis > Dit pand is het smalste huis van Sittard en gebouwd voor (en waarschijnlijk door) Willem Pörteneers, wiens initialen (twee maal) in de voorgevel staan vermeld.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM146 Sittard - Kastanjelaan 25 : Woonhuis > Door architect Boosten sr. uit Maastricht ontworpen vrijstaand woonhuis in zakelijk expressionistische stijl, gebouwd in 1933.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM147 Sittard - Kerkepad 1-3-5: Brouwerij en Opslagschuur > Voormalige opslagschuur daterende uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De opslagschuur behoorde tot het Dominicanenklooster.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM148 Sittard - Kerkplein 16-17-18: Wonen > Drie woonhuizen uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die één architectonisch geheel vormen. Het geheel maakt deel uit van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een complex bestaand uit een hoekpand en enkele aansluitende panden, die deel uit maken van een gesloten straatwand en gelegen zijn in de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM234 Broeksittard - Weidom 1 : Boerderij > Het zeer markante pand is vermoedelijk uit de achttiende en negentiende eeuw en is verbouwd in 1905 door de familie Boyens-Vroemen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM235 Broeksittard - Weidom 12 : Klooster > In de Weidom verrees in 1936 het Missiehuis van de Eerwaarde Zusters van Onze Lieve Vrouw  van de Apostelen, naar een ontwerp van de bekende Sittardse bouwmeester Jan Joseph Wielders.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM033 Einighausen - Heistraat 9 : Pastorie > Het object is gelegen in de historische kern van Einighausen, naast de kerk. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg en bestaat uit twee bouwlagen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM039 Geleen - Graaf Huynlaan 11 en 13 - Woonhuis > Twee woonhuizen uit 1927 in een traditionele bouwstijl met invloeden van het (plastisch) expressionisme.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM040 Geleen - Groenseijkerstraat 7 en 7a : Woonhuis > Het object is gelegen aan de rand van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend van belending.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM116 Munstergeleen - Overstraat 1-5 > Zoals ook op andere plekken te zien is, werd het woongedeelte van boerderij op een gegeven moment vergroot en aangepast aan de eisen van de tijd. Zo zal dat in 1931 ook wel gebeurd zijn met het woonhuis van deze uit de negentiende eeuw daterende U-vormige boerderij.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM117 Munstergeleen - Overstraat 43 : Woonhuis > De hoofdbouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een mansardedak, voorzien van een eenvoudige houten muurgoot op uitkragend metselwerk.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM057 Geleen - Markt 1 : Gemeentehuis > Het gemeentehuis werd in 1922 ontworpen door J.Th.J. Cuypers. Het werd gebouwd in het toen nog open veld tussen de kernen Opgeleen (huidige Oud-Geleen), Krawinkel en Lutterade als aanzet voor een nieuw centrum voor de mijngemeente Geleen. Het gebouw is later diverse malen uitgebreid in verschillende bouwstijlen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM069 Geleen - Molenstraat 33 : Woonhuis > Het huis is gebouwd in opdracht van Jan Willem Lumens, overleden 1947 te Amby, en Maria Catharina Penders. De eerste eigenaar had er een bieren limonadebottelarij.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM149 Sittard - Kleine Steeg 5 : Woonhuis > Dit vrijstaand pand van architect Jos Wielders uit 1935 is in een zakelijk expressionistische bouwstijl gebouwd, in opdracht van De Haes.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM150 Sittard - Kloosterplein 2 en 2abcd : Kapittelhuis > Het pand bestaat uit twee bouwmassa’s, namelijk het kapittelhuis en een bijgebouw. Het kapittelhuis is gelegen op de hoek van het Kloosterplein en de Oude Markt.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM151 Sittard - Kloosterplein 3 : School > Schoolgebouw met voorgevel uit vroege twintigste eeuw, in traditionele bouwstijl met invloeden uit de neorenaissance
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM152 Sittard - Kloosterplein 5 : (Petrus) School > Het object is gelegen in de historische binnenstad, op de hoek van de het Kloosterplein met de Deken Tijssenstraat. De school staat op de plaats waar vroeger één van de kapittelhuizen stond.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM153 Sittard - Kloosterplein 8 : Schuur nu wonen > Deel van een voormalige tiendschuur, eind negentiende eeuw verbouwd tot woonhuis, met onderpui in eclectische stijl. Het pand is opgehoogd, dit is te zien aan de rechter zijgevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM154 Sittard, Kollenberg 2 : Regina Cameli Moederhuis van orde Karmelietessen > Het Algemeen moederhuis (Regina Cameli) der karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus  is gelegen aan een uitvalsweg buiten de historische binnenstad, aan de weg naar de Kollenberg.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM156 Sittard - Leijenbroekerweg 94 : Woonhuis > De hoofdvorm van het woonhuis is asymmetrisch en wordt bepaald door een krachtig vormgegeven steil zadeldak. Het pand is opgetrokken in donkerpaarse baksteen gemetseld in Vlaams verband.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM074 Geleen - Prins de Lignestraat 55 : Woonhuis > Traditionele bouwstijl met expressionistische kenmerken. Architect: Schols, Geleen
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM075 Geleen - Prins de Lignestraat 57 : Woonhuis > In 1925 gaf onderwijzer J.P.L. Bemelmans (Pieter) aan de Geleense architect H.H. Schols de opdracht een woonhuis te tekenen voor zijn gezin. Het werd gesitueerd aan een naamloze veldweg tussen de Groenseykerstraat en de Rijksweg.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM076 Geleen - Raadhuisstraat 19 en 19a : Winkel / Woning > Een markant winkelpand met bovenwoningen in het centrum van Geleen dat dateert uit omstreeks 1930.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM155 Sittard - Leyenbroekerweg 50 : Woonhuis > Woonhuis, gebouwd rond 1934, dat geldt als fraai en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van vooroorlogse baksteenarchitectuur met stijlkenmerken van de Haagse school.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM157 Sittard - Limbrichterstraat 3 : Apotheek > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw of eerder.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM158 Sittard - Limbrichterstraat 4 en 6 : Winkel / Wonen > Twee winkelhuizen onder een kap (huisnummers 4 en 6) met een expressionistische voorgevel, vormen een architectonisch totaalbeeld.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM159 Sittard - Limbrichterstraat 7 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in het begin van de twintigste eeuw met een expressionistische voorgevel, vermoedelijk voor een achterliggend ouder pand.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM160 Sittard - Limbrichterstraat 12 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd vermoedelijk in de zeventiende of achttiende eeuw en in de tweede helft van de negentiende eeuw de voorgevel verbouwd in eclectische stijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM161 Sittard - Limrichterstraat 17, 17a, 17b en 19 : Winkel / Wonen > Pand van origine gebouwd in de zeventiende eeuw of vroeger. De voorgevel verbouwd vermoedelijk einde negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM163 Sittard - Limbrichterstraat 29 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de achttiende–negentiende eeuw. De voorgevel verbouwd einde negentiende eeuw met invloeden uit de neorenaissance.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM164 Sittard - Limbrichterstraat 31 : Winkel / Wonen > Winkelpand met bovenwoningen gebouwd rond 1925 in functionalistische stijl (nieuwe bouwen) met elementen uit het expressionisme gelegen op de hoek Limbrichterstraat-Kerkstraat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM077 Geleen - Raadhuisstraat 21 en 21a : Winkel / Wonen > In het eerste helft van de twintigste eeuw groeide het dorp Geleen als gevolg van de mijnbouw uit tot een stad. Hierbij hoorde ook een (nieuw) centrum met winkels. Het markante winkelpand Raadhuisstraat 21 en 21a werd, in opdracht van Van Haren’s schoenfabrieken te Waalwijk, in1939 ontworpen door architect M.J.A. Blokdijk uit Breda.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM086 Geleen - Spoorstraat 71 : Boerderij > Het object is gelegen aan de rand van Geleen. Het betreft een vrijstaande boerderij op ruime verkaveling, een woonhuis met stal. Alleen het woonhuis heeft monumentale waarde, de stal is beeldbepalend en wordt hierbij niet beschreven.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM166 Sittard - Limbrichterstraat 38 : Winkel / Wonen > De voorgevel gebouw in Jugendstil, begin twintigste eeuw, geplaatst voor een oude kern.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM167 Sittard - Limbrichterstraat 39 en 41 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in 1911 met Jugendstilgevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM168 Sittard - Limbrichterstraat 40 : Winkel / Wonen > De gevel uitgevoerd in metselwerk heeft twee raamassen, aan de bovenzijde beëindigd door een geprofileerde sierlijst.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM175 Sittard - Limbrichterstraat 68 : Apotheek > Riant pand gebouwd in de zeventiende eeuw. De voorgevel is verbouwd in eclectische stijl rond 1900.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM176 Sittard - Limbrichterstraat 69 : Postkantoor > Voormalig posten telegraafkantoor gebouwd in 1895 in renaissance stijl, tegenwoordig winkel met bovenwoningen gelegen op de hoek van de Limbrichterstraat Begijnenhofstraat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM162 Sittard - Limbrichterstraat 20 : Winkel / Wonen > Pand gebouwd in de zeventiende en achttiende eeuw en de gestucte gevel omstreeks negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM165 Sittard - Limbrichterstraat 35 : Winkel / Wonen > Rijk bewerkte voorgevel gebouwd in 1900 in neorenaissance stijl, geplaatst voor een oudere kern.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM169 Sittard - Limbrichterstraat 44 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw en rond 1900 de verbouwing van de voorgevel in eclectische stijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM170 Sittard - Limbrichterstraat 51 : Winkel / Wonen > Voormalig bankgebouw gebouwd in 1920 in expressionistische stijl momenteel in gebruik als winkel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM171 Sittard - Limbrichterstraat 52 en 52a : Winkel > Pand gebouwd in 1934, ontworpen door architect Wielders in opdracht van de firma Wolf & Hertzdahl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM172 Sittard - Limbrichterstraat 60 en 60a : Winkel / Wonen > Bijzonder mooi monumentaal pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende eeuw en de voorgevel verbouwd einde negentiende eeuw in eclectische stijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM173 Sittard - Limbrichterstraat 62 en 64 : Winkel / Wonen > Pand afgedekt met een zadeldak met aan de voorzijde een brede dakkapel met plat dak met overstek.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM174 Sittard - Limbrichterstraat 67 : Winkel / Wonen > Hoekpand gelegen op de hoek Limbrichterstraat-Rectorijstraatje gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM177 Sittard - Limbrichterstraat 71 : Winkel / Wonen > Groot winkelpand met bovenwoningen gebouwd in traditionele bouwstijl met Jugendstil elementen omstreeks 1900.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM178 Sittard - Markt 14 : Winkel / Wonen > Het half vrijstaand pand, op de hoek van de Markt bestaat uit een één bouwvolume. Het pand heeft een nagenoeg vierkante plattegrond haaks op de Markt.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM179 Sittard - Markt 16 en 17 : Winkel / Wonen > Op deze plaats stond mogelijk een vroeger raadhuis van Sittard. Aldus Jacob Kritzraedt in zijn “Chronik der Stadt Gangelt.”
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM180 Sittard - Markt 19 : Winkel > Het maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad. Het betreft ook hier een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand aan de Markt.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM181 Sittard - Markt 33 : Winkel/ Wonen > Dit achttiende-eeuws pand met een laat negentiende-eeuwse, eclectische bovengevel, maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM182 Sittard - Millenerweg 3 : Boerderij > Hoeve Kleibergshof, een carréboerderij daterend uit de achttiende eeuw. is gelegen in de buurt van kasteel Millen, aan de noordgrens van de voormalige gemeente Sittard.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM018 Sittard - Molenbeekstraat 3 : Winkel / Wonen > Het gebouw beslaat een rechthoekige plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een kap. De hoek aan de straat is afgeschuind en dit deel is geaccentueerd door een eigen topgeveltje.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM184 Sittard - Molenweg 54 : Wonen > Het object is gelegen aan de noordzijde van de Molenweg, in een landschappelijke omgeving. De Molenweg en de verkavelingspatronen gaan grotendeels terug op historische structuren en die in het huidige landschap nog als zodanig herkenbaar zijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM186 Sittard - Odasingel 88-90 : School > Het gebouw werd in 1918 gebouwd als lagere school. In 1921 werd de school gesplitst in een lagere en een uloschool. Deze tweedeling is in de U-vorm van het schoolgebouw af te lezen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM188 Sittard - Oude Markt 8 : Wonen > Een zeer voornaam, maar sober pand uit de vroege negentiende eeuw met empire-elementen. Het betreft een woning die deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM189 Sittard - Oudeweg 22 : Boerderij > Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en is gelegen in de rooilijn. Het pand bestaat uit een hoofdbouwmassa aan de straat met aan de achterzijde twee uitbouwen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM190 Sittard - Paardestraat 24 : Wonen / Winkel > Het huis maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM019 Sittard - Paardestraat 25 : Wonen/Winkel > Het zadeldak is gedekt met rode keramische pannen en voorzien van een geprofileerde houten bakgoot op consoles. De voorgevel heeft een gevelbrede winkelpui van rond 1920 en daarboven een gevel met een regelmatige indeling.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM191 Sittard - Paardestraat 27 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk  gebouwd in de achttiende eeuw en rond de negentiende eeuw voorzien van een decoratieve gevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM192 Sittard - Parklaan 3 en 5 : Koetshuis / Casa Mia > Het pand bestaat uit meerdere bouwdelen in de trant van middeleeuwse kasteelbebouwing en is opgetrokken in roodbruine baksteen en gemetseld in kruisverband met de ronde vlakken in patijtsverband.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM193 Sittard Parklaan 4-4a : School (nu Hotel) > Het Bisschoppelijk College uit 1908 van architect Nic Rademakers is in 1925 en 1929 verbouwd en vergroot door architect Jos Wielders. In 1925 werd de school aan de zuidoostzijde vergroot door architect Jos Wielders. Aan de zuidzijde van de dwarsvleugel werd een hiertoe een aanbouw gerealiseerd.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM194 Sittard - Parklaan 6 en 8 : Bankgebouw > Het betreft hier een bankgebouw uit 1930 in een  karakteristieke, zakelijk expressionistische baksteenarchitectuur. De architect van dit gebouw is onbekend.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM195 Sittard - Parklaan 22 : Woonhuis met praktijkruimte > Het woonhuis is uitgevoerd in een vierkante plattegrond met twee bouwlagen. Het pand is afgedekt met een tentvormig schilddak.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM196 Sittard - Parklaan 36 : Woonhuis > Het pand is gelegen in een vroeg twintigste-eeuwse uitbreidingswijk aan de rand van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM198 Sittard - Plakstraat 30 nu 108 : Woonhuis > Het pand maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de binnenstad van Sittard. De woning bestaat uit een één bouwvolume en heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM199 Sittard - Putstraat 21 : Winkel / Wonen > Pand vermoedelijk gebouwd in de zeventiende-achttiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM201 Sittard - Putstraat 47 : Winkel / Woonhuis > Dit winkelpand is gebouwd in de jaren dertig in de zakelijke expressionistische stijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM202 Sittard - Putstraat 54 : Winkel / Wonen > Hoekpand met laat negentiende eeuwse eclectische architectuur. Het pand met drie bouwlagen en zadeldak gedekt metTuiles du Nordpannen en aan de onderkant een bakgoot.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM203 Sittard - Putstraat 65 : Woonhuis > Pand gebouwd begin twintigste eeuw in traditionele stijl met elementen uit de neo-renaissance.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM204 Sittard - Putstraat 67 : Woonhuis > Pand gebouwd in het begin twintigste eeuw in traditionele stijl . Het pand is opgetrokken in rode baksteen
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM205 en GM206 Sittard - Putstraat 89 en 91 : Woonhuis > Panden gebouwd in traditionele stijl vermoedelijk in de achttiende eeuw met diverse stucelementen einde negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM207 Sittard - Putstraat 93 en 95 en 97 : Bedrijfspand > Pand gebouwd in traditionele stijl met diverse stucelementen uit het einde van de negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM209 Rijksweg Zuid 17-19 : Woonhuis > Het pand, gelegen aan de Rijksweg, ten westen van de historische stadskern van Sittard maakt deel uit van een gesloten straatwand en is gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM210 Sittard - Rijksweg Zuid 22 en 22a en 22b : Woonuis / Praktijkruimte > Een vrijstaand woningcomplex daterend uit 1960 naar het ontwerp van Jan Rietveld, de zoon van Gerrit Rietveld.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM211 Sittard - Rijksweg Zuid 31-33 : Woonhuis > Een dubbel woonhuis daterend rond 1915 in nieuw historiserende stijl,  gelegen aan de Rijksweg, ten zuidwesten van de historische stadskern van Sittard.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM212 Sittard - Rijksweg Zuid 35 : Woonhuis > Het pand is gelegen aan de Rijksweg, ten zuid-westen van de historische stadskern van  Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM213 Sittard - Rijksweg Zuid 39 : Woonhuis > Deze door Jos Wielders omstreeks 1932 ontworpen villa is gelegen aan de Rijksweg, ten zuidwesten van de historische stadskern van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM214 Sittard - Rijksweg 41 : Woonhuis > Het betreft een half vrijstaand pand. De bouwmassa bestaat uit een hoofdbouwmassa met een erker aan de voorzijde. De hoofdbouwmassa heeft een L-vormige plattegrond.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM215 Sittard - Rijksweg Zuid 45 : Woonhuis > Voormalige directeurswoning van de “Teekenschool” daterende uit 1913 en gelegen naast de in 1907 gebouwde “Teekenschool.”
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM216 Sittard - Rijksweg Zuid 70 : Ambachtsschool (Pastoor Jacobs) > De voormalige ambachtschool Pastoor Jacobs, thans VMBO, is een ontwerp van Jac Beurskens, de toenmalige directeur van de Teekenschool.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM217 Sittard Rijksweg Zuid 97 : Boerderij > Het pand is gelegen aan de westzijde van de Rijksweg, aan de rand van het stadscentrum van Sittard. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in een straatwand.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM218 Sittard - Rijksweg Zuid 99 : Woonhuis > Het object is gelegen aan de westzijde van de Rijksweg, aan de rand van het stadscentrum van Sittard. Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en gelegen is in de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM219 Sittard - Stationsdwarsstraat 14 : Woonhuis > Het pand gebouwd in 1905 in traditionele stijl met Jungendstil elementen Het object bestaat uit een woonhuis met twee bouwlagen en is gedekt met een zadeldak.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM220 Sittard - Stationsstraat 6 : Woonhuis > Het pand bestaat uit twee bouwlagen en is afgedekt met een mansarde kap, waarvan het onderste gedeelte is bekleed met leien en het bovenste gedeelte met pannen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM221 Sittard - Stationsstraat 25 : Café - Wonen > Het pand is gelegen op de hoek Stationsstraat-Stationsdwarsstraat met aan de voorzijde een ommuurd pleintje met lindebomen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM222 Sittard - Steenweg 36 : Winkel / Wonen > De hoofdbouwmassa heeft een rechthoekige, iets taps toelopende plattegrond op de straat, aangezien het perceel naar achteren toe sterk versmalt.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM223 Sittard - Steenweg 38 : Winkel / Wonen > Het pand is afgedekt met een mansarde kap met aan de onderzijde een geprofileerde dakgoot. Aan de voorzijde een breed dakvenster plat afgedekt.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM224 Sittard - Steenweg 56 - Winkel / Wonen > De panden zijn afgedekt met een mansardekap. Aan weerszijden een gevelbegrenzing met smalle lisenen en in het midden de gevels gescheiden door een brede liseen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM020 Sittard - Tudderenderweg 145 : Boerderij > Voormalige vakwerkboerderij daterende uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De boerderij is in drie fasen gebouwd.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM227 Sittard - Tudderenderweg 212 en 214 : Douanegebouw > Het betreft hier een voormalig douanegebouw daterende uit het laatste kwart van de negentiende eeuw met eclectische stijlkenmerken.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM226 Sittard - Tudderenderweg 17 : Woonhuis / Praktijk > Een woning gelegen aan de rand van Sittard. Het betreft een vrijstaand pand op beperkte verkaveling, terugliggend van belending.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM225 Sittard - Tudderenderweg 137A : Trafohuisje > Een zeldzaam trafohuisje uit de eerste helft van de twintigste eeuw, gelegen aan een uitvalsweg van Sittard.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM228 Sittard - Tunnelstraat : Spoortunnel > Gebouwd in de jaren 1923-1928 bij de uitbreiding van het rangeerterrein bij het Sittardse station en de aanleg van de nieuwe weg naar Limbricht om de nieuwbouwwoningen in de wijk Limbrichterveld te ontsluiten.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM229 Sittard - Veestraat 72 : Seinwachtershuisje > Dit voormalige seinwachtershuisje is gelegen aan het spoor tussen Sittard en Maastricht in de nabijheid van de wijk Sanderbout.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM230 Sittard - Voorstad 4 : Winkel / Wonen > Het pand is gelegen op de hoek Voorstad-Sjteegske. Het pand is afgedekt met een schilddak en aan de onderzijde voorzien van een geprofileerde dakgoot.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM231 Sittard - Walramstraat 23 : Klooster / Ziekenhuis > De oudste delen van het voormalige klooster annex ziekenhuis van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit het Franse Créhen (Bretagne) zijn in 1905 gebouwd naar ontwerp van architect Hubert Bertrams uit Roermond.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM232 Sittard - Walramstraat 31-33 : Wonen > Pand met twee woningen onder één kap gebouwd. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM021 Sittard - Wilhelminastraat 10 : Winkel / Café > Het half vrijstaand hoekpand. "De Beierpöl" is in 1917 ontworpen door de Sittardse architect Jos Wielders in expressionistische stijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM236 Sittard - Wilhelminstraat 29-31 : Wonen > Deze flat met zes appartementen in een functionele vormentaal is circa 1950 gebouwd naar een ontwerp van architect Jean H.A Huysmans.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM028 Buchten - Dorpstraat 29 : Pastorie > Het object is gelegen in de historische bebouwingsstructuur van Buchten in de nabijheid van de kerk. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, gelegen in rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM030 Buchten - Dorpstraat 53 : > Voormalige school uit 1885 die in 1933 werd verbouwd tot gemeentehuis.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM003 Buchten - Dorpstraat 48-50 : Woonhuis / Café > Het betreft een fors vrijstaand pand op de hoek van de Dorpstraat en de Spoorstraat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM004 Buchten - Kerkvonderen 5 : Parochiezaal > Het betreft een vrijstaand complex in de rooilijn dat deel uitmaakt van de bebouwingstructuur in de oude kern van Buchten bij de kerk.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM001 Born - Bronstraat 4 : Woonhuis > Het object maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van Born. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, iets teruggelegen van de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM022 Born - Bronstraat 9 : St Josephklooster > In 1968 werd aan de achterzijde het bejaardenhuis St. Maarten gebouwd, waarbij het St. Josephklooster aan de achteren rechterzijde gedeeltelijk werd ingebouwd.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM023 Born - Mgr. Buckxstraat 14 : Pastorie > Voormalige pastoorswoning van de St. Martinusparochie te Born, in traditionele bouwtrant met eclecticistische invloeden, gebouwd rond 1895.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM002 Born - Sittarderweg 14 : Woonhuis > Het object is gelegen aan een uitloper van een historisch bebouwingslint. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in de straatwand.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM032 Einighausen - Everstraat 44 : Boerderij > Het object maakt deel uit van de historische bebouwingsstructuur van de dorpskern. Het betreft een half vrijstaand pand gelegen in een straatwand.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM041 Geleen - Irenelaan tegenover 16 : Kassahuisje > Het kassahuisje van het voormalige sportpark Geleen, thans wieler- en schaatsbaan.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM042 Geleen - Irenelaan 2 : Woonhuis mijningenieurs > Het object maakt deel uit van een drietal nagenoeg identieke, vrijstaande woningen aan de rand van het centrum van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend in rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM043 Geleen - Irenelaan 4 : Woonhuis mijningenieurs > Het object maakt deel uit van een drietal nagenoeg identieke, vrijstaande woningen aan de rand van het centrum van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend in rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM044 Geleen - Irenelaan 6 : Woonhuis mijningenieurs > Het object maakt deel uit van een drietal nagenoeg identieke, vrijstaande woningen aan de rand van het centrum van Geleen. Het betreft een vrijstaand pand op ruime verkaveling, terugliggend in rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM045 Geleen - Irenelaan 38 : Woonhuis > Het betreft een pand dat deel uit maakt van een gesloten straatwand en terug ligt ten opzichte van de rooilijn. Het pand onderscheidt zich van de belendende bebouwing door de uitgemetselde geveltop.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM046 Geleen - Jodenstraat 2 : Kapelanie > Voormalige kapelanie, gebouwd rond 1923 in traditionele bouwstijl met invloeden van de Amsterdamse school, naar ontwerp van de architecten P.H. Donders en P. Schols.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM048 Geleen -Leursstraat 6 : Woonhuis > Voormalige woonhuis van de beeldhouwersfamilie Ramakers in traditionele bouwtrant met neorenaissance invloeden gebouwd in 1892.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM049 Geleen - Leursstraat 8-8d : Atelier Ramakers > Voormalig altelier van de beeldhouwersfamilie Rademakers, in sobere neorenaissancestijl gebouwd in 1892.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM051 Geleen - Marcellienstraat 1 : Woonhuis > Pand met Eclectisch gepleisterde gevel uit het derde kwart van de negentiende eeuw en mogelijk oudere kern.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM052 Geleen - Marcellienstraat 6 : Boerderij > Vakwerkboerderij met binnenplaats en achterbouw uit ca. 1650, waarvan het voorhuis na brand in steen is vervangen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM053 Geleen - Marcellienstraat 11 : Woonhuis > Ouder woonhuis uit 1637 met gewelfde laatmiddeleeuwse mergelstenen kelder en voorgevel in eclectische stijl (XXa) met decoratief pleisterwerk.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM054 Geleen - Marcellienstraat 12 : Woonhuis > Traditioneel woonhuis met Jugendstil elementen uit het eerste kwart twintigste eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM055 Geleen - Marcellienstraat 16 : Boerderij > Voormalige boerderij in de dorpskern Oud-Geleen, met voorgevel uit 1906.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM056 Geleen - Marcellienstraat 17 : Winkel / Wonen > Negentiende-eeuws pand met bepleisterde, eclectische voorgevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM058 Geleen - Markt 13 t/m 30 : Woonflat > Flatgebouw uit de jaren ’50 van de twintigste eeuw, gebouwd in de stijl van Het Nieuwe Bouwen met karakteristieke Wederopbouwelementen als siermetselwerk.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM059 Geleen - Markt 50 en 51 : Winkel / Wonen > Woon- en winkelcomplex uit 1953, in de stijl van het Nieuwe Bouwen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM060 Geleen - Markt 114 A : Winkel > Winkelgebouw uit 1995 van architect Italiaanse Aurelio Galfetti in de stijl van het Minimalisme.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM061 Geleen - Mauritslaan 4 : Woonhuis > Vrijstaand woonhuis, gebouwd in 1931, in traditionele expressionistische bouwstijl met invloeden van de Amsterdamse School
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM062 Geleen - Mauritslaan 12 en 14 : Woonhuizen > Het pand heeft een rechthoekige plattegrond evenwijdig aan de weg. De bouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een schilddak evenwijdig aan de weg.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM063 Geleen - Mauritslaan 33 en 33a : Woonhuis > Woonhuis in traditionele bouwtrant met rationalistische invloeden, daterende uit 1927.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM070 Geleen - Peschstraat 19 t/m 23a : Boerderij > Vleugel van een van oorsprong carré-vormige boerderij, in 1859 verbouwd en 1914 gestuct in eclectische stijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM071 Geleen - Peschstraat 40 : Woonhuis > Vrijstaand huis uit 1898 in traditionele bouwstijl met elementen uit de een Neorenaissance.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM072 Geleen - Pieterstraat 5 : Winkel / Wonen > Ouder winkel annex woonhuis met een voorgevel uit de vroege twintigste eeuw, in eclectische stijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM073 Geleen - Pieterstraat 17 : Boerderij > Voormalige boerderij met poortdoorgang, onderdeel van de historische kern Oud-Geleen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM078 Geleen - Ridder Vosstraat 2 en 4 - Beambtenwoningen > Beambtewoningen van staatsmijn Maurits, omstreeks 1920.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM079 Geleen - Rijksweg Centrum 65a-69 : Bioscoop met winkel en woningen > Bioscoop ‘Roxy’ met winkel en bovenwoningen, daterende uit omstreeks 1932, in zakelijk expressionistische bouwstijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM080 Geleen - Rijksweg Noord 32 en 32a : Café / Wonen > Laat negentiende-eeuws woonhuis met café, met fraaie eclectische ornamentiek in de voorgevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM081 Geleen - Rijksweg Noord 71 : Kantoor / Opslag / Wonen > Structuralistisch bedrijfsgebouw uit 1970 van de Limburgse architect Laurens Bisscheroux.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM082 Geleen - Rijksweg Noord 96a : Trafohuisje > P.L.E.M. transformatorhuisje in traditionele baksteenarchitectuur, daterend uit 1931.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM083 Geleen - Rijksweg Noord 100 : Woonhuis > Huys op de Wolff, gebouwd als woonhuis in 1916 in Nieuw historiserende stijl, ontwerp Jos Wielders.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM084 Geleen - Rijksweg Noord 114 : Woonhuis > Statige ingenieurswoning van rond 1905.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM085 Geleen - Rijksweg Zuid 186b : Trafohuisje > P.L.E.M transformatorhuisje in traditionele baksteenarchitectuur, gedateerd omstreeks 1930.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM087-GM095 Geleen - Strensstraat 1-10 : Woningen > Houten Zweedse prefabwoning uit ca.1950.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM005 Grevenbicht - Aan de Greune Paol 42 : Boerderij > Het object maakt deel uit van de historische dorpskern van Grevenbicht. Het betreft een vrijstaand pand, gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM006 Grevenbicht - Beegter Markt 8 : Bierbrouwerij / Wonen > Beegter Markt 8 was tot 1920 in gebruik als bierbrouwerij met woonhuis. In dat jaar werd de brouwerij gesloten, maar bleef de naam nog lang op de gevel staan.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM098 Grevenbicht - Boulevard 1 : Gemeentehuis > Het voormalige gemeentehuis werd in 1916 ontworpen door architect J. Bertrams uit Roermond. Het werd in 1946 verbouwd door architect Jac. Spee uit Born.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM099 Grevenbicht - Boulevard 1a : Trafohuisje > Transformatorhuisje in traditionele baksteenarchitectuur, daterend uit 1921.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM100 Grevenbicht - Boulevard 18 : Woonhuis > Vroeg twintigste-eeuwse woonhuis met voorgevel met elementen uit de neorenaissance.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM101 Grevenbicht - Merker Eijckstraat 9 : Woonhuis > Vrijstaand woonhuis van architect J. Wielders in een zakelijke expressionistische bouwstijl, gebouwd rond 1930.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM008 Grevenbicht - Oude Veerstraat 9 : Het Veerhuis / café > Voormalig veerhuis waarvan enkel de voorgevel nog resteert.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM009 Grevenbicht - Pannesheuvel 2 : Woonhuizen > Twee woonhuizen onder één kap in een traditionele bouwstijl uit 1909, waarschijnlijk vóór de Tweede Wereldoorlog samengevoegd tot één woonhuis.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM105 Holtum - Kloosterstraat 1 : Boerderij > Gesloten hoeve met vakwerkschuur, daterend rond 1850.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM106 Holtum - Kloosterstraat 13 a : Woonhuis met schuur > Voormalig woonhuis/schuur in traditionele stijl van omstreeks 1800.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM107 Holtum - Kloosterstraat 14 : Onderwijzerswoning > Woonhuis uit omstreeks 1915, genaamd Huize Eugina, in traditionele bouwstijl met Neorenaissance elementen,
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM108 Holtum - Kloosterstraat 19 : Pastorie > Voormalige pastorie uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM109 Holtum - Martinusstraat 30 : Woonhuis > Voormalige woonhuis uit 1885 in traditionele bouwstijl met eclecticistische elementen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM112a Munstergeleen - Abshoven 33 en 35 : Klooster en Kapel > Klooster met kapel naar ontwerp van Johannes Kayser (1842-1917). Kapel in neo-gotische stijl en naastgelegen klooster c.q. zusterhuis in overeenkomstige stijl maar met neorenaissance kenmerken. Gedeeltelijk afgebrand in 1995 en in 2012-2013 gerestaureerd.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM112b Munstergeleen - Abshoven bij 33 : Abtshuis > pachthoeve van de abdij van Val-Dieu waarvan na de brand in 1995 slechts de ruïne van het abtshuis resteert.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM115 Munstergeleen - Kerkstraat 3 en 5 : Pastorie > De pastorie, gebouwd samen met de Pancratiuskerk in 1924-1925 gebouwd, in een traditionele bouwstijl met expressionistische invloeden.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM118 Obbicht - Bornerweg 8 : Horeca / Wonen > Vrijstaand pand met decoratief pleisterwerk op voor- en zijgevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM012 Obbicht - Ecrevissestraat 14 : Kerktoren > De toren van de voormalige St. Willibrorduskerk in Obbicht, gebouwd in Waterstaatsstijl door architect Nicolaas Dukers in 1828. De toren is in gebruik als St. Willibrorduskapel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM119 Obbicht - Ecrevissestraat 18 : Woonhuis > Pand uit 1880 met rijk gedecoreerde voorgevel in traditionele bouwstijl met neoclassicistische kenmerken.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM120 Obbicht - Koestraat 16 : Boerderij > Pand in traditionele bouwstijl met (zakelijk) expressionistische invloeden, daterend uit omstreeks 1925.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM010 Obbicht - Maasstraat 1-1 en 1-7 : Café Sparla / Boerderij > Voormalige Café Sparta, in de huidige verschijningsvorm daterend uit ca. 1915-1920.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM121 Obbicht - Maasstraat 26 : Woonhuis > Huis uit 1881 met opvallende, rijk gedecoreerde voorgevel uit 1906.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM011 Obbicht - Maasstraat 37 : Boerderij > Voormalige boerderij uit het derde kwart van de negentiende eeuw met een gepleisterde eclectische voorgevel.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM122 Obbicht - Oude Raadhuisstraat 10 : Pastorie > Pastorie naast kerk uit 1939 in traditionalistische stijl, ontworpen door architect Jos Wielders.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM123 Papenhoven - Op de Coul 26 : Boerderij > Hoeve Vliex, gebouwd in 1860 in traditionele bouwstijl.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM013 Papenhoven - Oude Kerkstraat 2 : Wonen > Villa genaamd ‘Huize Berlo’ daterend uit 1908-1909.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM014 Schipperskerk - Sterre der Zeeplein 12 : Kerk > De voormalige Petrus en Pauluskerk gebouwd in 1949 in wederopbouw architectuur.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM145 Sittard - Agricolastraat bij 73 : Brug over Molenbeek > Brug over de Molenbeek bij de kruising Agricolastraat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM144 Sittard - Beukenlaan x Jubileumstraat : Brug over Molenbeek > Brug over de Molenbeek bij de kruising Beukenlaan en Jubileumstraat.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM136 Sittard - Gouverneur van Hövellstraat 10 en 12 : Woonhuis > Twee onder één kap uit 1936, naar ontwerp van architect Jos Gartner.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM137 Sittard - Gouverneur Hövellstraat 14 : Woonhuis / Praktijk > Woonhuis, gebouwd in 1932, in traditionele bouwstijl met expressionistische elementen.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM138 Sittard - Kastanjelaan bij 4 : Brug > Brug over de Molenbeek ter ontsluiting van de bebouwing aan de oostzijde van de Kastanjelaan.
Monumenten | Type monument | Gemeentelijk monument:
GM240 Geleen - Groenseykerstraat 30, 32 en Jupiterstraat 35, 35a : Sint-Augustinusschool en onderwijzerswoning > Voormalige Sint-Augustinusschool en onderwijzerswoning, waarvan de woning en het zuidelijke deel van de school dateren uit 1915 en de uitbreiding aan de noordzijde uit 1920.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >