Monumenten

Religieus Broeksittard Gemeentelijk monument

GM235 Broeksittard - Weidom 12 : Klooster

In de Weidom verrees in 1936 het Missiehuis van de Eerwaarde Zusters van Onze Lieve Vrouw  van de Apostelen, naar een ontwerp van de bekende Sittardse bouwmeester Jan Joseph Wielders. 

Locatie: Broeksittard, Weidom 12
51° 0' 8" NB, 5° 53' 29" OL

Gemeentelijk monument: 235
Kadaster: STD00-H-215

Bouwstijl: Zakelijk expressionistische met traditionele elementen 

Bouwhistorie: 

Exterieur: In de Weidom verrees in 1936 het Missiehuis van de Eerwaarde Zusters van Onze Lieve Vrouw  van de Apostelen, naar een ontwerp van de bekende Sittardse bouwmeester Jan Joseph Wielders. Het klooster bestaat uit woonverblijven en een kapel en werd in aanvang bewoond door een viertal zusters die een kleuterschool runde  de ziekenzorg verzorgden en medewerking verleenden aan parochiële  activiteiten. Het complex bestaat uit twee bouwlagen en is opgetrokken op een T-vormige plattegrond. De voorgevel is volledig symmetrisch uitgevoerd. De entree is uitgebouwd onder een zadeldak en heeft dubbele rondboogvormige deuren waarboven een viervoudige rollaag met het smeedijzeren opschrift MISSIEHUIS, O.L.V. VAN DE APOSTELEN. De kapel werd dwars op de achtergevel gebouwd. De zadel en lessenaarsdaken zijn gedekt met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In het dakvlak zijn dakkapellen aangebracht. De bescheiden dakruiter is gedekt met leien en bevatte galmgaten, een ijzeren kruis en een luiklok. Het metselwerk bestaat uit donkerbruin genuanceerde bakstenen in kettingverband met keramische raamdorpels. In de tuin bevindt zich het kloosterkerkhof. 

Klooster Weidom 12 Broeksittard (FKG)
Klooster Weidom 12 Broeksittard (FKG)

Bijzonderheden: De ingangspartij en de dakruiter.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >