Monumenten

Religieus Born Gemeentelijk monument

GM022 Born - Bronstraat 9 : St Josephklooster

In 1968 werd aan de achterzijde het bejaardenhuis St. Maarten gebouwd, waarbij het St. Josephklooster aan de achteren rechterzijde gedeeltelijk werd ingebouwd.  

Locatie: Born, Bronstraat 9
51° 1' 48" NB, 5° 48' 32" OL

Gemeentelijk monument: 022
Kadaster: BOR00-C-2411

Bouwstijl: Zakelijk Expressionisme met traditionalistische elementen.

Bouwhistorie: St. Josephklooster gebouwd in 1936 en ontworpen door architect J.J. Wielders, in 1968 werd aan de achterzijde het bejaardenhuis St. Maarten gebouwd 

Exterieur: Het betreft een gedeeltelijk vrijstaand gebouw op een ruime verkaveling, terugliggend ten opzichte van de rooilijn.  De bouwmassa bestaat uit een hoofdvleugel evenwijdig aan de weg en een dwarsvleugel aan de rechterzijde. Beide vleugels zijn twee bouwlagen hoog. De hoofdvleugel is gedekt met een zadeldak. Het zadeldak van de dwarsvleugel bestaat uit twee delen, waarbij de nok van het voorste zadeldak hoger ligt dan het achterste. Aan de linkerzijde, schuin achter de hoofdbouw, is een oorspronkelijke, éénlaags aanbouw met zadeldak. Later zijn hier moderne garageboxen tegenaan gebouwd. In 1968 verrees aan de rechteren achterzijde (zuidoosthoek) de nieuwbouw van het bejaardenof verzorgingshuis St. Maarten (Putstraat 99).  Zowel het samengestelde dak van de hoofdbouwmassa als van de oorspronkelijke aanbouw links is gedekt met grijze verbeterde Hollandse pannen en voorzien van een zinken mastgoot. Op de nok van de dwarsvleugel is een met lood beklede vierkante dakruiter met een klokje geplaatst, gesierd met een kruis.  Het pand is opgetrokken in donkerrode baksteen in gemetseld in Noors verband.  De voorgevel bestaat uit twee delen: de langsgevel van de hoofdvleugel en de vooruitspringende kopgevel van de dwarsvleugel. De langsgevel is asymmetrisch van opzet. Van een specifieke geleding is geen sprake. De plint ontbreekt en de gevel eindigt aan de bovenzijde met een doorlopende houten lijst die direct aansluit op de bovenzijde van de verdiepingsramen. De volgende bijzondere elementen zijn aanwezig: de deur geplaatst in een rondboog-omlijsting en de spitsboogvensters met glas-in-lood op de verdieping van de dwarsvleugel.  Op de begane grond heeft de gevel zes vensteropeningen met oorspronkelijke houten draairamen met een bovenlicht met dubbele tussenroede. De vensteropeningen zijn voorzien van een gemetselde rollaag en keramische raamdorpelstenen. Geheel rechts bevindt zich een oorspronkelijke sobere houten voordeur met ronde bovenzijde, geplaatst onder een rondboog, opgebouwd uit vier halfsteens rollagen. Deze rondboog wordt geaccentueerd door een natuurstenen uitspringende lijst waaronder de woorden ‘St.Joseph Klooster’ en een kruisje geplaatst zijn. De deur wordt geflankeerd door twee stalen zijlichten met kleine roedenindeling. Hiervoor bevinden zich twee hoge gemetselde plantenbakken.  Op de eerste verdieping heeft de gevel negen vensteropeningen, van elkaar gescheiden door een smalle, gemetselde muurdam, met oorspronkelijke houten naar binnen draaiende, dubbele ramen. De ramen zijn geplaatst op een over de volle breedte van de gevel doorlopende waterlijst van keramische stenen. Alleen het raam uiterst rechts kent een driedeling: twee draairamen met een vast raam. Op de zolderverdieping bevindt zich een brede dakkapel met overstek met zes keer drie gekoppelde oorspronkelijke, houten ramen.  De kopgevel van de dwarsvleugel heeft op de begane grond twee ramen, gelijk aan de vensters op de begane grond van de langsvleugel. Op de verdieping zijn drie spitsboogvensters, uitgevoerd met glas-in-lood. De ramen zijn geplaatst op een doorlopende keramische raamonderdorpel. De spits toelopende geveltop wordt geaccentueerd door het dakoverstek.  De rechter zijgevel heeft een tweedeling die correspondeert met het niveauverschil in het dak. De gevel heeft geen plint en wordt aan de bovenzijde beëindigd door een zinken mastgoot. Bovenlangs de verdiepingsramen van het rechter deel van de zijgevel is een doorlopende houten lijst. Het linker deel van de zijgevel heeft op de begane grond een raam, gelijk aan de ramen in de voorgevel. Op de eerste verdieping is een reeks van vier spitsboogvensters, gevuld met glas-in-lood, geplaatst op een doorlopende waterlijst van keramische stenen.  Het rechter deel van de zijgevel wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de moderne éénlaags aanbouw met plat dak van het bejaardenhuis St. Maarten. Op de begane grond bevinden zich tegenwoordig nog twee ramen (oorspronkelijk vijf), gelijk aan die in de voorgevel. Op de verdieping zijn vijf oorspronkelijke houten ramen, van elkaar gescheiden door een smalle gemetselde muurdam en allen voorzien van glas-in-lood. De ramen zijn geplaatst op een doorlopende waterlijst van keramische tegels.  

Voormalig Klooster Bronstraat 9 Born (FKG)
Voormalig Klooster Bronstraat 9 Born (FKG)
Voormalig Klooster Bronstraat 9 Born (FKG) Glas in lood ramen

Bijzonderheden: De dakruiter, de oorspronkelijke kozijnen, de spitsboogvensters met glas-in-lood, de glas-inloodramen in de rechter zijgevel, de voordeur en ornamenten van de entreepartij.  

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >