Verhalen | Gemeenten | Sittard

< Terug
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
De eerste boeren in onze omgeving > Gisteren heb ik met een groepje vrouwen uit ons dorp een offer gebracht aan de godin van de beek. Hopelijk zorgt zij ervoor dat ....
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Een Merovingisch grafveld > ‘Opgravingen Kemperkoul wijzen uit: In Sittard woonden ook Merovingers’, zo kopte dagblad De Limburger op 27 mei 1982.
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Een dorp wordt stad > 'Ego Walleramus dominus de Monyoye et mater nostra, domina Elizabet …’ luidt de aanhef van de in het Latijn opgestelde oorkonde waarmee Walram heer van Monschau en zijn moeder Elisabeth in 1243 Sittard stadsrechten verleenden.
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Slag aan de Kemperkoul > Kanonnen in de Kemperkoul! De boeren van Broeksittard wisten niet wat ze zagen, toen ze in de ochtend van 24 maart 1543 naar het veld trokken. Het was 'stille zaterdag', de dag vóór Pasen, maar het zag er niet naar uit dat het stil zou blijven.
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Romeinen in Bicht en omgeving > ‘Het 75 cm hoge beeld dat maandag in Grevenbicht is opgegraven blijkt thans, naar de mening der deskundigen, een Romeinse afgod, waarschijnlijk Jupiter of Heracles, te zijn', zo berichtte het Limburgsch Dagblad op woensdag 26 mei 1948.
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Holocaust in de Westelijke Mijnstreek > Een feestje in Sittard in het jaar 1941; een gezellig samenzijn, spelende kinderen op straat. Niets bijzonders zou je zeggen, behalve dan dat het op film is vastgelegd. Maar schijn bedriegt.
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Teun, Teun, Teun > Veel Sittardenaren vonden hun stadgenoot Teun aanvankelijk maar een rare, 'ne flap. Na het theaterdebuut van Teun op 20 januari 1935 in de revue Haal dat erbij, tijdens een propaganda-avond van De Jonge Werkman, sloeg deze kritische houding om in waardering. Toon Hermans was een echte zoon van de stad, 'ne Zitterder om trots op te zijn.
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Onderwijs door Ursulinen > 'Jonge meisjes eene zoodanige opvoeding geven, dat zij eenmaal ware christelijke vrouwen zullen zijn, doordrongen van het gewicht harer roeping in de katholieke maatschappij'. Dit was de eerste doelstelling van de school en het pensionaat van de zusters Ursulinen, die zich in 1843 in Sittard vestigden.
Verhalen | Gemeenten | Sittard:
Groeten uit Sittard en omgeving > Iedere middag, stipt om vijf uur, komt over de markt van Sittard de postwagen uit Heerlen aangereden. De wagen brengt brieven en andere post naar het station.

Laatste nieuws