Verhalen | Perioden | Burgers en stoommachines

< Terug
Verhalen | Perioden | Burgers en stoommachines:
Nathan, de laatste terechtgestelde > 'Heden avond om ruim 9 ure werdt ik geinformeerd, dat op den weg tusschen Sittard en Broeksittard twee personen, namelijk een mans- en een vrouwspersoon, zoodanig mishandeld en verwond geworden waren, dat het vrouwspersoon ter aarde lag en geen teekens van leven meer gaf.'
Verhalen | Perioden | Burgers en stoommachines:
Pater Karel Houben > 'Allerheiligste maagd Maria, mijn moeder! Hoe zoet is het aan uw voeten te knielen en uw altijddurende hulp af te smeken.' Dagelijks bad Joannes Andreas Houben uit Munstergeleen, beter bekend als Pater Karel, tot Moeder Maria, zijn steun en toeverlaat. Wat is het levensverhaal van deze 'man Gods'?
Verhalen | Perioden | Burgers en stoommachines:
Onderwijs door Ursulinen > 'Jonge meisjes eene zoodanige opvoeding geven, dat zij eenmaal ware christelijke vrouwen zullen zijn, doordrongen van het gewicht harer roeping in de katholieke maatschappij'. Dit was de eerste doelstelling van de school en het pensionaat van de zusters Ursulinen, die zich in 1843 in Sittard vestigden.
Verhalen | Perioden | Burgers en stoommachines:
Groeten uit Sittard en omgeving > Iedere middag, stipt om vijf uur, komt over de markt van Sittard de postwagen uit Heerlen aangereden. De wagen brengt brieven en andere post naar het station.

Laatste nieuws