Verhalen | Thema's | Bestuur en rechtspraak

< Terug
Verhalen | Thema's | Bestuur en rechtspraak:
Nathan, de laatste terechtgestelde > 'Heden avond om ruim 9 ure werdt ik geinformeerd, dat op den weg tusschen Sittard en Broeksittard twee personen, namelijk een mans- en een vrouwspersoon, zoodanig mishandeld en verwond geworden waren, dat het vrouwspersoon ter aarde lag en geen teekens van leven meer gaf.'
Verhalen | Thema's | Bestuur en rechtspraak:
Een dorp wordt stad > 'Ego Walleramus dominus de Monyoye et mater nostra, domina Elizabet …’ luidt de aanhef van de in het Latijn opgestelde oorkonde waarmee Walram heer van Monschau en zijn moeder Elisabeth in 1243 Sittard stadsrechten verleenden.

Laatste nieuws