Verhalen | Thema's | Bestuur en rechtspraak

< Terug
Verhalen | Thema's | Bestuur en rechtspraak:
Nathan, de laatste terechtgestelde > 'Heden avond om ruim 9 ure werdt ik geinformeerd, dat op den weg tusschen Sittard en Broeksittard twee personen, namelijk een mans- en een vrouwspersoon, zoodanig mishandeld en verwond geworden waren, dat het vrouwspersoon ter aarde lag en geen teekens van leven meer gaf.'
Verhalen | Thema's | Bestuur en rechtspraak:
Een dorp wordt stad > 'Ego Walleramus dominus de Monyoye et mater nostra, domina Elizabet …’ luidt de aanhef van de in het Latijn opgestelde oorkonde waarmee Walram heer van Monschau en zijn moeder Elisabeth in 1243 Sittard stadsrechten verleenden.
Verhalen | Thema's | Bestuur en rechtspraak:
Entgen Luyten: De Heks van Limbricht? > We schrijven het jaar 1674. Op een dag in oktober heerst er grote opwinding in Limbricht en Einighausen. De mensen staan aan de kant van de weg en zijn getuige van een luguber schouwspel. Het levenloze lichaam van een bejaarde vrouw, Entgen Luijten, wordt door de vilder met paarden vanaf kasteel Limbricht naar de galg aan de rand van Einighausen gesleept. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Laatste nieuws