Verhalen | Perioden | Steden en staten

< Terug
Verhalen | Perioden | Steden en staten:
Een dorp wordt stad > 'Ego Walleramus dominus de Monyoye et mater nostra, domina Elizabet …’ luidt de aanhef van de in het Latijn opgestelde oorkonde waarmee Walram heer van Monschau en zijn moeder Elisabeth in 1243 Sittard stadsrechten verleenden.
Verhalen | Perioden | Steden en staten:
Een heerlijk kerkje in Limbricht > Het enige monument in de gemeente Sittard-Geleen dat is opgenomen in de Top 100 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is het oude Salviuskerkje van Limbricht. De rijke geschiedenis van het kerkje is nog voor een groot deel; zichtbaar

Laatste nieuws