Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht

< Terug
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM005 Grevenbicht - Aan de Greune Paol 42 : Boerderij > Het object maakt deel uit van de historische dorpskern van Grevenbicht. Het betreft een vrijstaand pand, gelegen in de rooilijn.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM006 Grevenbicht - Beegter Markt 8 : Bierbrouwerij / Wonen > Beegter Markt 8 was tot 1920 in gebruik als bierbrouwerij met woonhuis. In dat jaar werd de brouwerij gesloten, maar bleef de naam nog lang op de gevel staan.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM098 Grevenbicht - Boulevard 1 : Gemeentehuis > Het voormalige gemeentehuis werd in 1916 ontworpen door architect J. Bertrams uit Roermond. Het werd in 1946 verbouwd door architect Jac. Spee uit Born.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM099 Grevenbicht - Boulevard 1a : Trafohuisje > Transformatorhuisje in traditionele baksteenarchitectuur, daterend uit 1921.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM100 Grevenbicht - Boulevard 18 : Woonhuis > Vroeg twintigste-eeuwse woonhuis met voorgevel met elementen uit de neorenaissance.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM007 Grevenbicht - Heilig Kruisstraat 6 : Woonhuis met bedrijfsgebouw > Woonhuis met een aangebouwd bedrijfspand in traditionele bouwstijl in de huidige verschijningsvorm daterende uit de late negentiende eeuw, maar met een oudere kern en een twintigste-eeuwse uitbreiding.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM101 Grevenbicht - Merker Eijckstraat 9 : Woonhuis > Vrijstaand woonhuis van architect J. Wielders in een zakelijke expressionistische bouwstijl, gebouwd rond 1930.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM008 Grevenbicht - Oude Veerstraat 9 : Het Veerhuis / café > Voormalig veerhuis waarvan enkel de voorgevel nog resteert.
Monumenten | Gemeenten | Grevenbicht:
GM009 Grevenbicht - Pannesheuvel 2 : Woonhuizen > Twee woonhuizen onder één kap in een traditionele bouwstijl uit 1909, waarschijnlijk vóór de Tweede Wereldoorlog samengevoegd tot één woonhuis.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >