Verhalen | Thema's | Onderwijs

< Terug
Verhalen | Thema's | Onderwijs:
Onderwijs door Ursulinen > 'Jonge meisjes eene zoodanige opvoeding geven, dat zij eenmaal ware christelijke vrouwen zullen zijn, doordrongen van het gewicht harer roeping in de katholieke maatschappij'. Dit was de eerste doelstelling van de school en het pensionaat van de zusters Ursulinen, die zich in 1843 in Sittard vestigden.

Laatste nieuws