Nieuws

De website “historiesittardgeleenborn” is on-line gezet in november 2020.
Dit is de eerste aanzet om te komen tot een gemeentebreed platform waar
de historie van de gemeente Sittard-Geleen middels verhalen verteld wordt.